HD 1932. év

1932. év

Az év fontos eseménye, hogy Pécel plébániai rangot nyer.

Jan. 30-án tartott képviselőtestületi gyűlés vitéz Cserey József igazgató tanítónak f. évi aug. 1-i dátummal a szent Imre körút 24. sz. házban a felső 3 szobás lakást természetben adja át s ezzel szemben aug. 1-vel a lakbérfizetést beszünteti. Igazgató jogosított a lakást kiadni bérbe. Tóth József sekrestyésnek ugyancsak ez a gyűlés szent Imre körút 24. sz. házban 2 szobás lakást ad természetben s ezzel szemben sekrestyés lemondott az évi 120 P. lakáspénzről és évi 60 P. világítási illetékről.

Május 29-én fehér pluviálét készítettek a Jézus Szíve Népleányok a templomnak. Az anyaga 120 P. 60. fillérbe került, a munkát ingyen csinálták.

Július 1-től a párbért is egységes kezelésbe adtuk, a nem egységesben lévő párbért és iskola adót is a politikai község kezeli. 5 % jutalék megszűnt, mivel a kivetési lajstromot az egyház készíti el.

Július 8-án költözött be a jelenlegi plébános az új, immár jól kiszáradt plébánia épületbe, s július 8-án reggel az új plébániát fel is szentelte Mészáros István plébános.

Aug. 7-én tartotta első miséjét Trugly Pál S.J., a helybeli Kat. Nőszövetség elnöknőjének fia, a péceli plébánia templomba. A szentbeszédet P. Bangha Béla S.J. mondotta. Ez volt az első péceli primitia.

Nov. 9-én érkezett a váczi egyházmegyei hatóság leirata 3135/1932. sz. alatt, mely a péceli eddigi curatiát plébánia rangra emeli. Az okmány az irattárban 163/1932.sz. a. fellelhető.