HD 1995. év

1995. év

A január  16-ával kezdődő héten volt az imanyolcad a keresztény egységért. Pénteken és szombaton este 6 órakor a katolikus templomban gyűltek össze az imádkozók.

Január 29-én, a leprások világnapján egy indiai orvosnő előadását hallgathatták meg a téma iránt érdeklődők a Bp. VII. Wesselényi utca – Hársfa utca sarkán lévő baptista  templomban.

 Február 2-án ülték meg Gyertyaszentelő Boldogasszony, február 3-án pedig szent Balázs püspök ünnepét.

Február 19-én  a vasárnapi diákmisén B. Kéri Edit énekművész és  Kőszeghy Károly orgonaművész működött közre. A bevételt  a katolikus iskola javára fordították.

 Február 26-án  a diákmisén a péceli ifjúsági hittanosok ének és zenekara működött közre.

 Március 1-jén volt Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete; szigorú böjti nap..

 Március 3-án és 5-én voltak a beiratkozások a Szt. Erzsébet katolikus iskola leendő  I. osztályos tanulói számára.

Március 12-én a képviselőtestület – a szokásos rendben – megvitatta az előző év zárszámadását. Ugyancsak elfogadta azt az árajánlatot, amely a temető kerítésére vonatkozott. Ez a munka alapvetően a meglévő kerítés-háló javítására, illetve az javíthatatlan részek betonacél hálóval való kicserélésére vonatkozott.

Március  19-én a katolikus iskolák javát szolgálta a perselybevétel. Mint utóbb kiderült, a hívek 36.000 forintot adakoztak erre a célra.

 A nagyböjti lelkigyakorlatot  Schnell György rákoskeresztúri  atya tartotta március  26-27-28-án.

 A betegek húsvéti gyóntatását március 30-án és 31-én, illetve április 6-án és 7-én végezték.

Hitoktatók és gyerekek egyaránt nagy buzgalommal készülnek a bérmálás szentségének tavaszra tervezett felvételére.

Április 9-re esett Virágvasárnap, a nagyhét kezdete. A három szent napon a szertartások este 6 órakor kezdődtek, a feltámadási körmenet szombat este fél  nyolc óra körül kezdődött.

A húsvéti ünnepeken sokan vettek részt. Különösen örvendetes volt, hogy nagy-csütörtökön az előző évektől eltérően nagyon sokan jöttek össze és csaknem 300 áldozó volt a szentmisén. A nagyszombati feltámadási körmeneten évtizedek óta ennyien még nem vettek részt. A rendőrség biztosította az útvonal zavartalanságát.

Április 30-án délelőtt volt a búzaszentelés, este pedig a Mária-szerenád.

Május 1-jén a Szent Erzsébet  iskola diákjai  a 10 órai szentmise urán anyák napi műsorral kedveskedtek a templomban lévő édesanyáknak és nagymamáknak.

 Május 12-én volt az egyházmegyei szentségimádási nap Pécelen, az előre meghirdetett szertartási program szerint.

 Május 14-én a 10 órai szentmisén 36 gyermek járult először a szentségi Jézus testének és vérének  vételéhez.

Június 4-én, Pünkösdvasárnap délután 4. órakor kezdődött az az ünnepi szentmise, amelyen a püspök atya kiszolgáltatta a bérmálás szentségét az arra előkészült fiatalok számára.

Bejegyzés : L. 1995. június 4.

Gulyka József sk. ker. esp.

Katona István sk. püspök

Pecsétnyomó felirata: Dr. Katona István váci püspök

Június  18-án tartották meg az úrnapi körmenetet, június 25-én pedig a Jézus Szíve fogadalmi ünnepet  a fogadalom megújításával és a szokásos körmenettel.

Templomunk énekkara ez évben ünnepelte fennállásának 50. éves évfordulóját. Július 8-án, szombaton délután ünnepi hangversenyt adtak a templomban a kórus igen  széleskörű repertoárjából. Közreműködtek hangszeres szólisták is. Erre az ünnepélyes alkalomra a kórus vezetése meghívta valamennyi olyan  – még élő – tagját, akik az elmúlt évtizedek alatt az énekkarban szolgáltak.

A hitoktatás zavartalanul folyik ebben az évben is mind az egyházi, mind a világi iskolákban. Sajnos a szülők nem tartják lelkiismeretbeli kötelességüknek, hogy gyerekeiket hittanra járassák. Összesen 280 fiatal jár hittanra. Ennél jóval több gyerek van Pécelen. – A szentmise látogatását még a hittanos szülők egy része sem tartja fontosnak.

A templom külső falának felújítása aktuálissá vált. Ennek első lépéseként a vakolat  leverésére volt szükség, amelyhez főleg férfi munkaerőt toborzott a plébános. a július 2-i hirdetések között.

A Jézus Szíve Népleányok Otthonában működő P. Kótay (?) Lajos jezsuita atyát elhelyezték szeptember 1-jén, egy olyan faluba, ahol nincs pap. Így nemcsak a gyóntatásban való kisegítéstől estem el, hanem az ő feladatát is el kell látnom a Jézus Szíve Otthonban (szentmise, betegellátás). Így a plébánosi feladatok mellett el kell látnom a MÁV Kórházat, az Ady E. utcai Szoc. Otthont, a Jézus Szíve Otthont és a Szt. Erzsébet kat. iskolát. A kat iskolában és a Jézus Szíve Otthonban rendszeresen misézek, a kórházban és a világi Szoc. Otthonban a nagyobb ünnepeken szentmisét mondok, illetőleg kb. havonta egy rövid igeliturgiát. A gyóntatást úgy tudom elintézni, hogy a kat. iskolában a nagyobb ünnepek előtt már meggyóntatom a gyerekeket, így valamennyire enyhül a sorban állás a gyóntatószék előtt.

A paphiány egyre katasztrófálisabbá válik. Kisegítőt már nem lehet találni, mindenki maga van. Szabadnap, szabadság már megoldhatatlan. Ezért kérjük az „aratás Urát”, hogy küldjön munkásokat…(*)

Szeptember 3-án a gyűjtés a leégett alsógödi templom felépítésének célját szolgálta. A hívek 36. 000 forintot adtak össze.

 A szeptember 17-ével kezdődő héten megindult a hitoktatás a világi iskolákban is.

Október elsején  áttértek a téli miserendre. Október 8-án volt a templombúcsú ünnepe, amelyen  Buzgány József premontrei szerzetes atya működött közre.

Október 22-én végezték el az öregek és betegek kenetének közös feladását a templomban. (Ezen 120 „érdekelt” jelent meg egy későbbi hirdetés szerint.)

A hívek segítőkészsége megmutatkozott a missziós vasárnapi, illetve az egyházi karitatív intézmények fenntartását szolgáló gyűjtések esetében is. Az előző célra  30.ezer, az utóbbira  48.300 forintot adtak össze.

December 3-én került sor a jövő évi költségvetést megtárgyaló képviselő-testületi ülésre. Ezen szóba került, hogy a további betörések megakadályozására szolgáló rendszer kiépítése megvalósult.

Megbeszélés tárgya volt még a Püspök atya által javasolt családpasztoráció, a püspökszilágyi összevont ülésen újból terítékre került paphiány (*), valamint az a momentum, hogy az egyházmegyei hatóság a jelentősebb beruházások esetén a képviselőtestületekben névszerinti szavazást vár el.

December 10-én  volt a hősök miséje, illetve a megemlékezés azokról, akik Pécel védelme közben  vesztették életüket.

 December 16-án Fülöp Éva operaénekes adott a templomban  adventi egyházzenei koncertet..

Év végi statisztika: keresztelés: 75, temetés: 120 (ellátatlan: 79), beteglátogatás: 804, házasságkötés: 9, áldozók száma: 28.100, iskolai hittanra jár: 225, ifjusági hittanra: 25, óvodás hittanra: 25, bérmálkozó: 34, elsőáldozó: 35, vasárnapi szentmisén részt vevők: 600, nagyobb ünnepen: 900, húsvéti gyónását elvégezte 440, karácsonyi gyónását 420.