HD 1995. év

1995. év

Március 12-én a képviselőtestület – a szokásos rendben – megvitatta az előző év zárszámadását. Ugyancsak elfogadta azt az árajánlatot, amely a temető kerítésére vonatkozott. Ez a munka alapvetően a meglévő kerítés-háló javítására, illetve az javíthatatlan részek betonacél hálóval való kicserélésére vonatkozott.

Hitoktatók és gyerekek egyaránt nagy buzgalommal készülnek a bérmálás szentségének tavaszra tervezett felvételére.

A húsvéti ünnepeken sokan vettek részt. Különösen örvendetes volt, hogy nagy-csütörtökön az előző évektől eltérően nagyon sokan jöttek össze és csaknem 300 áldozó volt a szentmisén. A nagyszombati feltámadási körmeneten évtizedek óta ennyien még nem vettek részt. A rendőrség biztosította az útvonal zavartalanságát.

Bejegyzés : L. 1995. június 4.

Gulyka József sk. ker. esp.

Katona István sk. püspök

Pecsétnyomó felirata: Dr. Katona István váci püspök

A hitoktatás zavartalanul folyik ebben az évben is mind az egyházi, mind a világi iskolákban. Sajnos a szülők nem tartják lelkiismeretbeli kötelességüknek, hogy gyerekeiket hittanra járassák. Összesen 280 fiatal jár hittanra. Ennél jóval több gyerek van Pécelen. – A szentmise látogatását még a hittanos szülők egy része sem tartja fontosnak.

A Jézus Szíve Népleányok Otthonában működő P. Kótay (?) Lajos jezsuita atyát elhelyezték szeptember 1-jén, egy olyan faluba, ahol nincs pap. Így nemcsak a gyóntatásban való kisegítéstől estem el, hanem az ő feladatát is el kell látnom a Jézus Szíve Otthonban (szentmise, betegellátás). Így a plébánosi feladatok mellett el kell látnom a MÁV Kórházat, az Ady E. utcai Szoc. Otthont, a Jézus Szíve Otthont és a Szt. Erzsébet kat. iskolát. A kat iskolában és a Jézus Szíve Otthonban rendszeresen misézek, a kórházban és a világi Szoc. Otthonban a nagyobb ünnepeken szentmisét mondok, illetőleg kb. havonta egy rövid igeliturgiát. A gyóntatást úgy tudom elintézni, hogy a kat. iskolában a nagyobb ünnepek előtt már meggyóntatom a gyerekeket, így valamennyire enyhül a sorban állás a gyóntatószék előtt.

A paphiány egyre katasztrófálisabbá válik. Kisegítőt már nem lehet találni, mindenki maga van. Szabadnap, szabadság már megoldhatatlan. Ezért kérjük az „aratás Urát”, hogy küldjön munkásokat…(*)

December 3-én került sor a jövő évi költségvetést megtárgyaló képviselőtestületi ülésre. Ezen szóba került, hogy a további betörések megakadályozására szolgáló rendszer kiépítése megvalósult.

Megbeszélés tárgya volt még a Püspök atya által javasolt családpasztoráció, a püspökszilágyi összevont ülésen újból terítékre került paphiány (*), valamint az a momentum, hogy az egyházmegyei hatóság a jelentősebb beruházások esetén a képviselőtestületekben névszerinti szavazást vár el.

Év végi statisztika: keresztelés: 75, temetés: 120 (ellátatlan: 79), beteglátogatás: 804, házasságkötés: 9, áldozók száma: 28.100, iskolai hittanra jár: 225, ifjusági hittanra: 25, óvodás hittanra: 25, bérmálkozó: 34, elsőáldozó: 35, vasárnapi szentmisén részt vevők: 600, nagyobb ünnepen: 900, húsvéti gyónását elvégezte 440, karácsonyi gyónását 420.