HD 1941. év

1941. év

Július 2-án tartottuk meg a betegek napját – szép eredménnyel. Az Irgalmas Nővérek serénykedtek a rendezésben.

Július 19-én érkezett meg a péceli első káplán: Süle András. Rokonszenves, szolid, derék pap.

Szept. 20-án bérmálás volt: 147 bérmálkozóval.

Nov. hónapban megalakult a péceli dolgozó leányok (D.L.) köre. Irgalmas nővérek vezetik.