HD 1992. év

1992. év

A képviselőtestület március 8-i ülésén elfogadta az 1991. évre vonatkozó zárszámadást. Tudomásul vette, hogy megindult az egyházi ingatlanok visszaigénylésének folyamata; a zárszámadási összegek az ingatlanok visszakapása esetén lesznek fontosak.

Megindult a katolikus iskola visszaigénylése. Sajnos sok ellenzője van, és sokan próbálják megakadályozni, de legalábbis késleltetni az iskola megkezdését.

Az egyházközségi képviselőtestület mandátuma lejárt, így megújult az egyház-tanács. Erre az 1992. április 5-én tartott ülésen került sor. Elnök lett: Huba Zoltán, Gondnok: Riediger Béla, Jegyző: Schmidt Róbertné, pénztáros: Bessenyei Magda, karitász-felelős: Bagó Mária. Tagok: Bagó Béláné, Bagó Mária, Bezák Tibor. Darányi Ignác, Dévai Imréné, Dévai Zoltán, Dobrocsi László, Duba Károly, Kádár László, Kripner György, dr. Lukács Ferenc, Nagy Gábor, Riediger Béla, Szabó Dezső, Tasnádi Miklós. Póttagok: Bagó Sándor, Dávid Dezső, Széchenyi Balázs.

Egyre gyakoribb jelenség országos viszonylatban is, de itt Pécelen is a betörés. Az év folyamán többször betörtek a templomba és egyszer a plébániára. A templomból 2 cibóriumot és 4 kelyhet vittek el, ebből egy cibórium és 3 kehely meglett. A plébániáról kb. 2.000.- forintot vittek el a kézi kasszából. A képviselőtestület biztonsági rácsok fölszerelését szavazta meg.

A december 16-i ülésen a testület elfogadta az 1993. évi költségvetést. Javasolta továbbá elfogadni azt a kb. 2 hektárnyi területet, amelyet temetőbővítés céljára ajánlott fel az önkormányzat – kárpótlási céllal. Emiatt a területért fizetni nem kell.

A fogadalmi Jézus Szíve szobor felállítása kapcsán – a pénzügyi lehetőségek és a lehetséges helyszínek mérlegelése után – a képviselők úgy foglaltak állást, hogy a szobor helye a templomkertben legyen és műkőből készüljön.

Évvégi statisztika: keresztelés: 88, Temetés 94 (ellátott 29), Házasságkötés: 20, Áldozások száma. 24.200, Betegellátás: 671, elsőáldozó gyerekek: 28, elsőáldozó felnőttek: 14, Egyházi hozzájárulás: 330 000.- ft.

Szentmisén részt vesznek évközi vasárnapokon (szombat este, vasárnap reggel, délelőtt, este) kb. 35 fő, ünnepeken kb. 700 fő.