HD 1960. év-től

1960. év

Erről az évről is  csak hiányos ismeretekkel rendelkezünk.

A képviselőtestület  1960. július 31-án vasárnap  a nagymise után rendkívüli gyűlést tartott. Ezen három napirendi pont szerepelt:

Tájékoztató hangzott el a XXXVII. Eucharisztikus  Világkongresszusról

Megvitatták a templomfestés helyzetét.

Különböző indítványok megtételére volt mód. Az elhangzottakról és a döntésekről nincsen információ, az azonban bizonyos, hogy az ülést megtartották, hiszen a meghívottak (33 fő) a jelenléti ívet aláírták.

A már többször hivatkozott könyvelési adatok szerint az egyházközség nagyon visszafogottan gazdálkodott, mert a 62.929. 73. forint bevétellel szemben mindössze  550.- Ft kiadást számoltak el, így a jövő évi gazdálkodást 62.379 Ft maradvány alapozta meg.

A temető tekintetében  már csak  a kész ravatalozó belső díszítését kellett  megvalósítani. Erre (anyag, munkadíj, stb.) 4775.- forintot költöttek.

(Némileg kerülő úton  tudjuk, hogy a képviselőtestület  1960. november 11-én is tartott ülést, amelyen  az 1961. évi költségvetés megtárgyalása,  a templomfestés kérdése, a sekrestyés szolgálati szabályzat, a temető feltérképezése, a temetőőr ügye, valamint indítványok szerepeltek. A „kerülő utat” az a körülmény jelenti, hogy az 1961. április 16-án tartott ülésre gyakorlatilag ugyanezt  a meghívót küldték ki, a régi napirendek áthúzásával és az új napirend feltüntetésével.)