HD 1999. év

1999. év

A február 21-én tartott ülésén a képviselőtestület elfogadta az előző évre vonatkozó zárszámadást (mind az egyházközség, mind a templom tekintetében).

Dévai Zoltán sekrestyés 18 évi szolgálat után elköszönt. Utóda Molnár Tibor lett.

A húsvéti lelkigyakorlat időpontja március 14-16. Plébános atya kérte a betegek bejelentést azok húsvéti ellátása érdekében.

A testület  emelte a sírhelyek megváltási árát.

Április 25-én a képviselőtestület rendkívüli ülést tartott. Huba Zoltán elnök bejelentette: tartósan külföldre távozik, így helyette új világi elnököt kellett választani. Az új elnök dr. Lukács Ferenc lett, helyettese pedig Darányi Ignác. A tervezett évi munkálatok (templomfestés, temetőbővítés) munkálatainak ellenőrzésére a testület Riediger Bélát választotta meg.

Ezt az évet Isten áldásában gazdag és sikeres évnek lehet elkönyvelni.

Templomunk 100 éves évfordulójára kívül-belül felújítottuk a templomot. Éveken keresztül kis lépésekben mindig valamit javítottunk (szigetelés, villanyvezetékek felújítása, tetőjavítás, csatorna javítás) és végül az idén a belső festés, szentély felújítása, orgona javítás. Augusztus 10-én Gulyka József prépost, kerületi esperes úr megáldotta a 100 éves felújított templomot. Nagyon családias hangulatban zajlott le a szép ünnepség. Az egész felújítás teljesen a hívek adományaiból történt. Sem kölcsönt, sem segélyt nem kértünk.

A jubileumra  megújult templombelső. Jóllehet a felvétel később készült, az 1999. évi állapothoz képest csak kisebb – kifejezetten technikai  jellegű –  változás van rajta (pl. a vetítővászon helye)(L.F.szerk.)

A szeptember 19-i rendkívüli ülésen szereplő témák:

Elkészült a templomfestés; az évfordulóra Pannonhalmi Zsuzsanna kerámikus művész vázát ajándékozott a templomnak; Czalán László pedig felújította az építésről tanúskodó márványtáblát a templom oldalán. Sor került a jubileumi ünnepséggel kapcsolatos elképzelések megvitatására. Elkészült a temetőbővítés kerítése.

Kép006.jpg

A felújított emléktábla a templom oldalán

A másik régóta húzódó dolog, a temető bővítés is befejeződött. Ez év november 1-én megáldottuk az új temető részt. Ehhez 1.000.000 forintot az önkormányzat adott, ami a bekerítést fedezte. A többit (talajmunka, stb.) szintén a hívek adományaiból fedeztük.

Az 1999. november 28-i ülésen döntés született a 2000. évi költségvetésről. Ennek főösszege 2.570.000,- Ft.

A plébános kérte továbbá, hogy a közelgő ünnepekre tekintettel legyen fokozott figyelem az öregekre, a betegekre, a magányosokra és a segítségre szorulókra.

Hála Istennek, lelkiekben is eredményes volt ez az esztendő. A templomba járás, szentségek vétele, hitoktatás is kielégítő volt, amit a statisztika bizonyít.

Keresztelés: 78, temetés: 98, házasságkötés: 12, templomba járók 600-900, betegellátás: 490, elsőáldozó 30, hitoktatás: 210 ált. iskolás, 45 ifjúsági 25 (?) óvodás, karácsonyi gyónók (?), húsvéti gyónók: 580, áldozók száma: 33.000, egyházi hozzájárulás: 680.000 forint adományok: több, mint egymillió forint.