HD 1996. év

1996. év

Jóllehet  a dolgok szabályszerű mederben folynak, a plébános betegsége miatt először rémlik fel az egyházközség előtt egy lehetséges paphiány  gondolata (L.F. szerk.)

A képviselőtestület március 10-én tartott ülésén elfogadta az előző évi zárszámadást. Ennek kapcsán nagy hangsúlyt kapott a tartalék csökkenésének kérdése, amelyet takarékoskodással, társadalmi munka szervezésével, illetve az adakozó-kedv fellendítésével kellene ellensúlyozni. Szóba került továbbá – említés szintjén – a temetőbővítés kérdése, amely még mindig több változatban szerepel az illetékes szervek előtt. A legközelebbi fontos kérdés pedig a templom szigetelése, amely a vizesedés előrehaladása miatt nem halogatható tovább.

A május 5-i ülésen a testület elfogadta a templomtatarozás (szigetelés és külső vakolat-javítás ) költségvetését 2,5 millió forint összegben. Javasolta továbbá Dévai Zoltán személyét felterjeszteni az egyházmegyei hatósághoz, a temetések végzésére való kijelölés céljából.

Tavasszal elkezdtük templomunk részleges tatarozását. Sajnos a talajvíz csaknem ember-magasságig letúrta a vakolatot. Először a szigetelést kellett megoldani. Szakemberek azt a megoldást ajánlották, hogy a vakolat közé fém lemezeket préselnek, ami viszonylag a legtökéletesebben fog szigetelni. Ezután a leomlott vakolatot javították ki, majd a tető és csatorna hiányokat javították ki. A kupola teljesen új borítást kapott. Le kellett bontani a hittanterem bejáratát képező üvegtetőt, ami állandóan beázott és egy egyszerűbb, de tökéletes megoldást találtunk. Az egész 2.800.000 forintba került. Amit saját erejéből a péceli egyházközség ki tudott fizetni (ez az összeg két évi gyűjtés és a hívek adományából adódott össze). Nagyon kellett igyekeznünk, hogy augusztus 18-ra elkészüljön, mikor is Pécelt várossá nyilvánítják.

Augusztus 18-án, vasárnap d.e. ½ 9-kor ünnepi szentmise keretében megáldottuk Pécel város zászlaját és címerét (az evangélikus és református lelkész is megáldotta). A szentmisén a város vezetői is részt vettek a polgármesterrel az élen. Utána átvonultunk az újonnan megáldott zászlóval és címerrel a polgári védelem dísztermébe és ott folytatódott az ünnepség.

Ami a helyi „politikát” illeti, lassan elcsitulnak a kezdeti nagy viharos ellenzékieskedések. Most viszonylag csend van és béke.

Lelkiélet szempontjából szép csendesen dolgozunk. A katolikus iskolának nagyon érezhető az áldásos hatása a városra. Szép, nívós  ünnepségeket szoktak rendezni nagy sikerrel. Továbbra is minden szerdán délelőtt 11-től 12-ig szentmisét tartok az iskola kápolnájában. Egyik héten az alsósoknak, a másik héten a felsősöknek.

November 25-én sor került a következő évi költségvetés elfogadására. Megvitatták a templom-tatarozás  kérdését, valamint azt a tovább nem odázható tényt, hogy a plébánia épülete is jelentős problémákkal küzd (víz és villanyhálózatok, burkolatok állapota, stb.) amelyek kiküszöbölésére minél előbb sort kellene keríteni.  Célszerű lenne a hívek buzdítása is a kiadások emelkedésének elfogadására.

Karácsony előtt váratlanul egy súlyos műtéten estem át, két hétig helyettessel kellett megoldani a dolgot, amibe beleesett a karácsony is. Utolsó pillanatban sikerült az éjféli misére találni papot. Ekkor döbbentek rá a péceli hívek, hogy milyen súlyos a paphiány, mert eddig inkább nem mentem szabadságra, ha nem lehetett megoldani a helyettesítést, de a szentmisék nem maradtak el. Szerencsére Dévai Zoltán személyére már régebben kértem a Püspök Atyától áldoztatási engedélyt és most nyáron pedig temetési engedélyt is. Így legalább áldoztatás volt, és a temetésekhez nem kellett helyettest keresni, ami majdnem lehetetlen sok esetben.

Statisztika:

Keresztelés: 64, Temetés : 104 (ebből ellátott 40), betegek kenetét feladtam: 368, beteglátogatás: 620, házasság: 9, Áldozók 28.100, iskolai hittanosok 226, ifjúsági hittanosok 26, óvodás hittanosok: 26, elsőáldozók: 35, vasárnapi szentmisére járók: 500, nagyobb ünnepeken: 800, Egyházi hozzájárulás (egyházi adó): 504.300.