HD 1998. év

1998. év

Az ez évi első ülésen (február 22.) több fontos napirendi pont szerepelt. A testület elfogadta az 1997. évre vonatkozó zárszámadást.

Plébános atya jelezte, hogy a temető bővítésével kapcsolatban várható jelentős kiadások enyhítésére az önkormányzat segítségét kérte. A várható kiadás kb. 2 millió forint. Az önkormányzattal való tárgyalást az a tény alapozta meg, hogy a temető nem „köztemető”, hanem egyházi tulajdonú, ugyanakkor – természetesen – az önkormányzati igényeket is kielégíti.

A visszaigényelt óvoda ügyében is megindult a mozgás. Február 23-án a Miniszterelnöki Hivatalba kell mennie a plébánosnak és a polgármesternek.

A templom 100 éves évfordulójára készüljön egy kiadvány.

A nyáron rendbe hozattuk a templom és a plébánia tetőzetét és csatornáit. Ezzel a templom külső felújítása, állagmegóvása (szigetelés, stb.) befejeződött. 1999. nyarára tervezzük a templom belső kifestését, hogy 1999. október 8-ra, a szentelés 100. éves évfordulójára teljesen fel legyen újítva.

A temető bővítéséhez szükséges adminisztrációs dolgok is lassan a végére érnek és minden remény meg lesz, hogy 1999. tavaszán bekeríthetjük a telket és a temetést is megkezdhetjük az új területen.

Ebben az évben föllendült a lelki élet. A templomlátogatások száma emelkedett, főleg a diákmisén, ahol a szülőket is bevontuk a liturgiába (felolvasnak, stb.) Ebben nagy szerepe van a Szent Erzsébet iskolának és főleg Lina Katalin igazgatóhelyettesnek. Egyébként a katolikus iskolával és a Jézus Szíve Otthonnal nagyon jó az együtt-működés.

A Kárpátaljai árvízkárosultak részére nagyon szépen adakoztak a hívek (400.000 .- forint és 80 zsák ruhanemű jött össze).

Június 7-én a testület rendkívüli ülést tartott. Ennek oka az volt, hogy a képviselőtestület mandátuma lejárt. Az előzetes eljárás során a régi tagok megújíttattak, az időközben kimaradt három tag helyett pedig új tagok megválasztására került sor ( Franges Lórándné, Kazinczy Tamás és Pergel Gábor). Tisztségviselők: elnök: Huba Zoltán, gondnok: Tasnádi Miklós, helyettes gondnok: Pergel Gábor, jegyző: Schmidt Róbertné, pénztáros: Franges Lórándné. A testület megbízatása 3 évre szól.

Örömteli esemény, hogy hosszú évek után újból lesz péceli „diák” a váci szemináriumban Bense Balázs személyében.

Szeptember 13-án újabb rendkívüli ülésre került sor a református egyházközség megkeresése alapján. Ennek lényege, hogy a két temető (ti. a katolikus és a református) egy közös intézmény kereten belül működjön.

A testület hosszas vita után úgy foglalt állást, hogy az ajánlat számos tisztázatlanságot vet fel. Ugyanakkor „hasznos” is annyiban, hogy indokolttá teszi a katolikus temetővel és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatos aktuális állapotok egészének (szervezeti, tevékenységi, ügyviteli, stb.) tekintetben való naprakésszé tételét. Ehhez hozzájárul az a tény is, hogy hamarosan a parlament elé kerül a temetkezéssel kapcsolatos törvényjavaslat, amely az eddig ismereteink alapján teljesen új alapokra helyezve szabályozza majd a temetkezés egészét. Mindezek alapján a testület úgy foglalt állást, hogy a temetkezésről szóló törvény megjelenéséig nem kíván változtatni a jelenlegi temetkezési rendszeren.

A temetőhöz kapcsolódóan plébános atya jelezte, hogy a bővítés bekerítéséhez az önkormányzat 1 millió forinttal járul hozzá, amelynek felét már át is utalta. Ezt az összeget anyagvásárlásra fordítottuk.

A november 22-én megtartott ülésen a testület elfogadta a jövő évi költségvetést.

Meghatalmazta továbbá Szathmáry Attila plébánost, hogy a 100 éves évforduló kapcsán tervezett belső templomfestés érdekében kezdjen tárgyalást a festőtől kapott előzetes árajánlat alapján. Eszerint a kivitelezés 1.200.000 Ft-ba kerülne és június-júliusban kerülne sorra.

Az év végi statisztika is mutatja a fellendülést:

Keresztelés: 84 (tavaly 70), temetés: 124 ( tavaly: 97), házasságkötés: 10 (tavaly 11), áldozás: 33.000 (tavaly 31,900) templomba járók vasárnap 550 (tavaly 500), ünnepeken 850 (tavaly 800), betegellátás: 567 (tavaly 574) elsőáldozók 37 (tavaly 31) hitoktatás : általános iskolás 205, óvodás 23, ifjúsági hittanos 30, összesen 258. Húsvéti gyónók 580 (tavaly 560), Egyházi adó: 713,630 ( tavaly: 612.49. forint)