HD 1994. év

1994. év

A képviselőtestület március 13-án tartott ülésén elfogadta az előző évre vonatkozó zárszámadást, továbbá döntött arról, hogy a temetőben – a szertartások színvonalának emelése érdekében – hangosító berendezést kell létesíteni.

Ebben az évben különösebb esemény nem történt az egyházközség életében. Az egyházi iskola szépen működik. Az idén 146 gyerek jár a kat. iskolába, valamivel több, mint tavaly.

Általában nincs semmiben kiugró változás, sem kiemelkedő fellendülés, sem aggodalomra okot adó visszaesés.

A Jézus Szíve Népleányok otthonában lakik egy idős jezsuita páter, Kókai (?) Lajos S.J. atya, aki az ottani betegek lelki gondozását végzi és vasárnaponként a ½ 9-es diákmisén kisegít a gyóntatásban.

A temetőben felújítottuk és korszerűsítettük ravatalozót. Már nagyon ráfért.

Ebben az évben a Szűzanya fatimai szobra körüljárta az országot. A péceli hívek a máriabesnyői rendezvényen vettek részt igen nagy létszámmal.

A katolikus temető betelt. Már csak a lejárt sírokat tudjuk temetésre használni. Évek óta ígérgeti a község vezetősége a terület bővítését, de mindezidáig eredmény nincs ezen a téren.

A november 20-i utolsó ülésén a testület megszavazta a következő évi költségvetést. Szó esett továbbá a temetőbővítésről és a jövő évben esedékes bérmálkozásról is, amelyek a 13 éven felüli jelöltek vehetnek részt.

Statisztika

Keresztelés: 87, temetés: 122 (45 ellátott), házasságkötés: 14, áldozók száma: 24.900, betegellátás: 639, hittanosok: általános iskolásak: 208, ifjúsági: 25, óvodások 35. Elsőáldozók: 32.