HD 1963. év

1963.év

(Ennek az évnek a krónikáját a Halász Endre plébános által vezetett  hirdetési füzetből állítottuk össze. Ez az anyag olyan részletes, hogy más iratok híján ebből is összeállítható gyakorlatilag az egész esztendő „képe”. Sajnos a füzet vezetése csak 1963. április 21-től, Fehér vasárnaptól kezdődik.)

Április 21én Locsodpusztán (a más években is emlegetett tanyai külterületen) szentmisét tartottak.

Április 28-án a nagymise után elvégezték a  búzaszentelést. Fontos vonatkozása a szertartásnak, hogy  ebben az évben végezték először magyar nyelven és az új szertartási rend szerint.

Április 30-án este megtartották a Mária szerenádot.

Május 12-én egész napos szentségimádás volt a templomban, előre beosztott rend szerint. Napközben sor került a kisbabák szentségi áldására is.

Május 20-án  keresztjáró napok kezdődtek a településen. Ennek a szertartásnak (amely 3 napig tartott)  az énekeit előző vasárnap tanulták újra. Az eseményeknek külön hangsúlyt adott, hogy közel 1500 év után végre magyarul hangozhattak el a szertartás szövegei és a könyörgő imák.

Áldozócsütörtökön, amely parancsolt ünnep, öt szentmise volt a templomban (reggel 6,7, 10, du.5 és este 7.órakor)

Május 26-án, az áldozócsütörtököt követő vasárnap 69 kis elsőáldozó járult először szentáldozáshoz. Az eseményt hosszabb felkészítés, és az azon való részvétel többszöri hangsúlyozása előzte meg.

Ezen a napon volt 25. éves évfordulója annak, hogy Budapesten megkezdődött a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus. A találkozón pápai legátusként vett részt Pacelli bíboros, a későbbi XII. Pius pápa.

Június 9-én   (Szentháromság vasárnapján) volt a templomban az év végi hálaadás az elmúlt tanévért és a hittantanulásért. A felsőbb iskolások Te Deum-ára  egy héttel később került sor.

Az előző hét csütörtökén temették el Rómában XXIII. János  pápát. Az egész anyaszentegyházzal karöltve  a hívek az Egyház vezetésére alkalmas új pápáért imádkoztak szentmise keretében, június 10-én.

Az Úrnapi körmenet megtartására  június 16-án került sor – éspedig a korábbi gyakorlattól eltérőn – nem a nagymise után, hanem az előtt. Ennek az  volt az oka, hogy a gyerekeknek a 9 órai szentmise után így nem kellett hazamenniük és a nagymise utánra visszajönniük. Ugyanezen a napon került sor a  középiskolások és ipari iskolások hálaadására is. Az úrnapi sátrakat előre meghirdetett rend szerint készítettek ( az elsőt az énekkar, a másodikat a nagyfiúk, a harmadikat a férfiak, a negyediket a nagylányok készítették. Az asszonyok a templom előtti területet díszítették.)

Június 19-én és 20-án voltak az iskolákban a hittanbeíratások. Ezt többször is hirdették, ideértve a jelentkezés módját is. Június végén a középiskolai hittanbeíratásokra került sor.

Június 23-án a legfontosabb hirdetés az új pápa megválasztásának ténye volt (Montini milánói érsek VI. Pál néven lépett a trónra. A koronázás június 30-án történt meg)

Ezen a napon volt a község fogadalmi ünnepe, amelyet a nagymisén és a délutáni szentségimádáson ünnepeltek meg.

Július 7-én volt a templomban Gábor atya ( feltehetőleg Kiss János Gábor káplán atyáról van szó) ezüstmiséje, a szülőfalujában pedig augusztus 11-én.

Augusztus 20-án az egyházközség  zarándoklatot tartott a Szent Jobb-hoz a Szt. István bazilikába. A tervek szerint délután 14. órai kezdettel mintegy egy órát énekelt-imádkozott a közösség, illetve az énekkar.

A püspök elhelyezte Gábor atyát Pécelről, helyette az újmisés Pethő István érkezett.

Szeptember 1-én hajnalban indultak a búcsúsok Máriabesnyőre a zarándoklatra.

Szeptember 8-án tartották meg a Veni Sancte-t.. Hittanórák az iskolában még nem voltak, viszont a keresztényoktatások már megkezdődtek az előre meghirdetett rend szerint.

A templombúcsú alkalmából ( amely  október 13-án került sorra) a plébános már jó előre hirdette, hogy „búcsúfiának” kétféle fényképalbum elkészítését tervezték, amelyben 20 kép lenne a templomról ( az album mintapéldányai elkészültek, megtekinthetők  voltak). Az albumokra előjegyzés alapján lehetett jelentkezni.

Szeptember 29-én kezdődött  a II. vatikáni zsinat II. ülésszaka, amely december 4-ig tart. Magyarországot 6 főpásztor képviselte az ülésen.  Előző nap halt meg  Sík Sándor papköltő, a piarista rend magyar tartományfőnöke.

Megérkezett a hitoktatási engedély, október 1.-én kezdődnek a hittanórák.

Október 6-án Szentírás napot tartottak a templomban. Két alkalommal is előadás hangzott el Szörényi Andor professzor részéről. A Rómában folyó zsinat sikeréért  sokat kell imádkozni és böjtölni.

Megkezdődtek a hittanórák; akik nem járnak hittanra, azok számára keresztény-oktatás van.

Templombúcsú napján (október 13-án) az ünnepi szentmisét a kerületi esperes tartotta. A korábban említett templomi fényképek elkészültek ( az albumokról külön nem esik szó). A következő vasárnaptól kezdve a  Locsod helyett a Baky-tanyán lesz a szentmise, mert a locsodi iskolát ide telepítették át.

Október 20-án  a katolikus iskolák javára gyűjtöttek. Ugyanezen a napon tárgyalta  képviselőtestület  a következő évi költségvetést, amelyet 15 napra a hirdetőtáblára tettek.

November 17-én volt az isaszegi búcsú, amelyen templomunk kórusa vendégszerepelt.

November 18-án került sor Pécelre az örökös szentségimádásban, amely sorra járt az egyházmegye községeiben. Ez gyakorlatilag egész napos szentségimádást jelentett előre meghirdetett rend szerint. A záró szentórát Rajz Mihály korábbi péceli plébános tartotta.

November 24-én volt az országos kórustalálkozó a Bazilikában Szt. Cecilia köszöntése kapcsán. Az összejövetel püspöki szentmise keretében zajlott.

Az ország sok településén nem sikerült megkapniuk még a papoknak sem XXIII. János pp. Pacem in terris körlevelének magyar fordítását, amelyet a helyi hívek  100 példányban vettek meg. Aki olvasta az anyagot és  jövőre nézve hajlandó lemondani róla, úgy attól 6 forintért visszavásárolták, hogy  olyan helyekre is eljusson a pápai körlevél, ahol eddig nem tudták elolvasni.

Advent első vasárnapján a férfiakat közös szentáldozásra buzdította a plébános. Ugyanezen a napon kezdték meg a templom fűtését is, amelynek koksz-„részét” éppen sikerült beszerezni. Mivel a fűtés drága (évi 6000,-Ft)  ezért az ajtók csukására  hívták fel a figyelmet.

December 15-én megkezdődött a Szt. Család szállást keres ájtatosság.

December 22-én és december 29-én (mindkét nap vasárnap) az állami rendelkezések szerint munkanap volt

Karácsony éjfél előtt volt a kis Jézus jászolba helyezése, előtte délután a betlehemes játék megtartására került sor. Ugyanezt megismételték karácsony 2.napján.

Hitéleti adatok ( elhangzott január 1-jén)

szentáldozás: 43000 (előző évben  51.000 ) keresztelések száma  67, ebből 38 fiú 29 lány;  szentségi házasságból 49 (előző évben 81.) Házasságkötések száma:  36 (előző évben 27) vegyes házasság 12. Halottak száma 71 (előző évben 100). A 71-ből 20 nem részesült szentségekben. Betegellátás volt 716 esetben.

Az anyagiakat illetőleg: a plébánia bevételeiből minden péceli katolikusra kb. évi 22 forint esik. Ebből fizet az egyházközség évi  6000 Ft. állami adót, 10.000 Ft egyházi adót, a fűtés 6000, világítás 4000, a gyertya 1600, az ostya  1500, misebor 900 Ft. Virágra 1000 forintot fizettek. A kisegítő atyák tiszteletdíja és útiköltsége kb. 2000 Ft,

A Szt. Antal perselyből a szegények és rászorulók  6000 Ft-ot kaptak.