HD 1991. év

1991. év

A képviselőtestület február 24-én tartott ülést, amelyen a plébános ismertette a legfontosabb lelkipásztori teendőket, ezekhez kérte egyúttal a testület segítőkészségét.

Közeledik az első áldozás időpontja, a húsvéti lelkigyakorlat, továbbá május 5-én bérmálás is lesz. Kívánatos, hogy a testület tagjai vonzó életet éljenek és a polgári életben is megfelelően képviseljék az egyházat. A tervek szerint a Püspöki Kar erre az évre nem emeli a stóladíjakat.

1990-ben lejárt a képviselőtestület mandátuma. Ennek kapcsán a plébános levelet intézett püspök atyához és kérte, hogy a régi, idős tagok tiszteletbeli tagokként maradhassanak meg a testület mellett 1991 végéig. Püspök atya a javaslatot jóváhagyta.

A testület elfogadta továbbá az 1990. évre vonatkozó zárszámadást.

Május 5-én Dr. Bánk József ny. érsek-püspök úr 49 péceli fiatalnak adta fel a bérmálás szentségét. A személyi változás miatt elmaradt a külsőleg felújított templom megáldása. Ezt a bérmálás alkalmával pótolta az érsek úr.

Az idén megindítottuk az óvodai hittancsoportot is. Elég nagy az érdeklődés. 20-30 gyerek jön el alkalmanként. A hitoktatást 4 hitoktató és egy óvónő végzi nagy hozzáértéssel és püspöki engedéllyel. A hitoktatással kapcsolatban két szomorú tapasztalat: az idén valamivel kevesebb gyerek jár hittanra, mint tavaly, a másik pedig, hogy a hittanosok egy részét nem tudjuk rávenni, hogy vasárnaponként rendszeresen hallgasson szentmisét. (Nem vigasztalás, de a környékbeli pesti plébániákon is hasonló a tapasztalat.)

Az ifjúsági csoportunk gyakran megy kis műsorokat adni fogyatékos gyerekeknek  (Ipolytölgyes), vakok intézetébe, szociális otthonokba, kórházba. A taizéi fiatalok fogadása is teljesen a mi nyakunkba szakadt, a protestánsok kivonták magukat teljesen.

Évvégi statisztika: Keresztelés 80, temetés 109, (ebből ellátott 41, ellátatlan 18), esküvő 15 (5 vegyes),

Áldozók 24.300, betegellátás: 736, bérmálkozó 4, elsőáldozó: 31, egyházi adó: 325.000 ft.