HD 1978. év

1978. év

Január 3-án a képviselőtestület néhány tagja – bizottságként – a temetővel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott. A megbeszélés alapvetően a temetőőrök/sírásók munkaszerződésére, illetőleg a temetővel összefüggő néhány technikai kérdésre (p. nyitvatartási idő) terjedt ki. Annál is inkább, mert néhány nappal később, január 8-án szélesebb körben foglalkozott a képviselő-testület a sírásók munkaszerződésével és a szolgálati szabályzatával, ideértve a különböző – munkajogi alapon járó – juttatásokat ( Pl. munkaruha, csizma, stb.) A testület a munkaszerződést elfogadta, és néhány további temetővel kapcsolatos kérdésre is kitért. Ilyen pl. a parcellák kijelölése, a sírhelyek megváltása, egyes tarifák megvitatása, illetve a ravatalozóval kapcsolatos műszaki kérdések.

Január 29-én elsőként az első vasárnapi szentségimádások gyenge látogatottságával foglalkozott a testület. A bevezető gondolat az volt, hogy ezeket el kell hagyni, mert igen kevesen vesznek részt rajta. A testület a helyzetet a családok munkahelyi, otthoni elfoglaltságával, illetve azzal magyarázta, hogy az emberek nem akarnak vasárnap kétszer is a templomba jönni. Végül is az az álláspont alakult ki, hogy – a testület szempontjait is elfogadva – a szentségimádást átteszik első vasárnap (este?) fél 7 és 8 óra közé egybekötve a szentmisével.

A továbbiakban a testület az egyházi megajánlások kérdésével, és a temetővel összefüggő egyes kérdésekkel foglalkozott (a költségvetés előkészítéseként).

Április 9-én a testület több kérdést tárgyalt. Ezek közül e legfontosabb a Szentlélek váró kilenced megünneplése, amely a legősibb kilenced az egyházban. Ebben az évben ünnepélyesen kívánták megülni Áldozócsütörtöktől Pünkösd vasárnap estig. A programokban szerepelt Sillye Jenő keresztút-bemutatása, illetve pünkösdi éneke, továbbá koncelebrációs mise, filmvetítés, stb. A képviselők tárgyaltak még egyes kérdéseket a ravatalozóval kapcsolatban is.

A következő ülést május 7-én tartotta a képviselőtestület. Ezen főként a ravatalozó épületének egyek kivitelezési munkáit érintették (pl. elektromosság), illetve a Pesthy kápolna renoválási elképzeléseivel foglalkoztak

1978. július 2-án több kérdéssel foglalkozott a testület. Így napirendre tűzte a plébánia épület egyes műszaki kérdéseit ( pl. szigetelés és azzal kapcsolatos munkák, redőnyök, stb.); foglalkozott a ravatalozó egyes építési munkáival (tetőfedés, villanybevezetés, egyes berendezési tárgyak beszerzése,) valamint a Pesthy-kápolna tatarozásával, tekintve, hogy ahhoz megérkezett a püspöki engedély.

Szeptember 3-án foglalkoztak a plébánia építészeti munkáival, a ravatalozóval, a Pesthy kriptával. Ismét szóba került, hogy 1980-ban bérmálkozás lesz, az addig hátralévő időszakot megfelelő módon kell a felkészülésre fordítani.

Október 1-jén a jelenlévő tagok méltatást hallgathattak meg a megválasztott I. János Pál pápáról (Albino Luciano).  A képviselők foglalkoztak – az érsek útmutatása alapján – az egyházi alkalmazottak helyzetével, a plébánia és a templom leltárának előkészítésével (okt. 24, 25, 26.) a temető egyes rész-kérdéseivel (villanyszerelés, utak állapota, urnasírok kérdése, egyes javítási munkák elvégzése).

Október 29-én két fő kérdés került terítékre. Az első: Habemus papam! [ Itt már II. János Pál pápáról lehet szó, akit 1978. október 16-án választottak meg, és október 22-én iktattak be. Elődje, I. János Pál pápa ugyanis az 1978. augusztus 26-án történt megválasztását követően -1978. szeptember 28-án bekövetkezett haláláig – mindössze 34 napot uralkodott. Az ő októberi méltatása tehát a testületi ülések időpontjának tudható be – LF. szerk.]

A második: költségvetés előkészítése a következő évre. A főösszeg 232.000,-Ft volt. Ennek kapcsán számos hozzászólás hangzott el a bevételek, a költség-átalányok kapcsán, az utcaapostolok szerepéről a beszedésben, az alkalmazottak fizetése kérdésében, valamint a temetői díjszabás emelése – mint bevételi forrás – tekintetében Ugyancsak szóba került, hogy a templom festését a következő évben meg kell újítani. Jelzés értékkel elhangzott, hogy az 1980. évi bérmálkozásra már 61 gyerek jelentkezett.

A fenti fénykép a dunakeszi Jézus Szíve Kórus 1978. évi péceli vendég-szereplésének állít emléket. A fényképet – amely a kórus egy részét a lourdes-i barlang előterében ábrázolja – jelenlegi kántorunk, Kiss Zsuzsanna szívességéből kaptuk (2019.októberében). Ő az a hosszú hajú ifjú hölgy, aki a kórust éppen vezényli. A kép baloldalán édesanyja látható.
A kórus péceli vendégszereplését Nagy György szervezte, aki péceli lányt vett feleségül. Ez a kórus –amelyet egyébként kántor asszony szervezett – , kb. 1983-ig működött a dunakeszi-gyártelepi templomban. A templom idén (2019-ben !!) lett 75 éves; ez a kép a jubileumi alkalomra készített könyvben is szerepel.