HD 1957. év

1957. év

Ebben az évben  – és némileg átnyúlva a következő évre is – a sekrestyét érintő munkálatok kerültek sorra. Ezek  kőműves, bádogos és szigetelési munkák voltak.

Összesen 49.823 Ft-ba kerültek. Ezeket kisebb-nagyobb adományokból, és a perselybevételekből fedezték.

A temetői állapotok is jelentősen fejlődtek. Az előző évi maradvánnyal és az egyházközségtől befolyt összegekkel együtt a területnek  több, mint 47.000 forintja volt. Igaz ezt már jelentős kiadások is terhelték, hiszen anyagbeszerzésre, fuvardíjra, tervezési és egyéb költségekre  több, mint 43 ezer forintot fizettek ki.

 

HDkep29

 

A plébános 1957-ben kelt levelében jelzi, hogy   előző ősszel elkészült a templom oldalkápolnája (többféle hasznosítási céllal), egyúttal kérte a püspököt, hogy azt a májusi bérmálás alkalmával áldja meg.  L.F. szerk.  ( a V.P.K.L. anyagából)