HD 1997. év

1997. év

Március 2-án a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a múlt évre vonatkozó zárszámadást. Megvitatta a templom belső szigetelésével kapcsolatos teendőket és elfogadta a rá vonatkozó költségvetést 1 millió forint összegben. Célszerűnek látta a testület, hogy gyűjtés induljon a kiadások fedezésére.

16 évi szolgálat után megválik az egyházközségi adminisztratív munkától Bessenyei Magdi néni. Utódja Franges Lórándné nyugdíjas hitoktató lesz.

Tavasszal befejeztük a tavaly elkezdett szigetelését a templomnak. Ez a módszer (fém lemezeket ékeltek a fugába) talán hosszabb időre megoldja a vizesedést.

Temetőnk hamarosan betelik, a bővítés folyamatban van. 1993. óta húzódik az ügy. Úgy néz ki, hogy az idén befejeződik az adminisztrációs része, Jövőre pedig elkezdődhet a kerítés, WC, vízvezeték építése.

Most készülünk a bérmálásra. 2 évvel ezelőtt volt utoljára. Előreláthatólag 39 bérmálkozónk lesz. A legutolsó alkalommal 34 volt. Ez a szám évek óta stagnál.

Bejegyzés: L. Gulyka József sk. prép. ker. esp.

A november 23-án megtartott ülésen a képviselőtestület elfogadta a következő évi költségvetést 1.700.000,- Ft bevétellel és ugyanannyi kiadással.

Szó esett még az óvoda ügyéről is, amelyre az egyházközség változatlanul igényt tart, amint az új városi óvoda elkészül.

Statisztika:

Keresztelés: 70, Temetés 97,(ellátott: 37), Házasságkötés: 11, Áldozás 31.900, Templomba járók: vasárnap: 500, ünnepeken: 800, betegellátás : 574, szentkenet: 311, elsőáldozás:31, Bérmálkozás: 36, Hitoktatás ált. isk. 210, óvodás: 20, ifjusági: 20, összesen 250, Egyházi adó: 577.000.-