HD 1934. év

1934. év

Ebben az évben is folytatódtak a templomi adományozások, emellett azonban emlékezetes közösségi események is történtek (L.F. szerk.)

Márc. 18-án elkészült a templom és plébánia kert drótkerítése a Mikesék oldalán. 160 P.-be került.

Május 9-én bérmálás volt Pécelen.

Június 10-én este 6 órakor tartottuk az első Jézus Szíve körmenetet. Hozzá hasonló impozáns menet még nem volt. 2000 résztvevő.

Június 18-án végződött a péceli parochia szobáinak és padlóinak kifestése. Wurm László remekelt rajta. A festés 451.20 P.-be került, melyet Mészáros István plébános a sajátjából fedezett.

Június 29.én tartotta Mészáros István plébános ezüstmiséjét. Megkapóan szép ünnepélyt rendezett az egyházközség. Előtte való este zenés, lampionos szerenád, másnap is fényes ünnepségek. Lokaicsek Károly esperes prédikált. Erre az alkalomra özv. Végh Imréné a főoltárra, az áldoztató asztalra és a szószékre szép csipke terítőket kézimunkázott.

Július 1-én volt a péceli frontharcosok ünnepélyes zászlószentelése.

Az egyháztanács a temetőben 15 méter mély cementgyűrű kutat ásatott, amelyet július 5-én adott át a használatnak. A kút teljes felszereléssel 334.54 P. összegbe került, amely közgyűjtés útján jött létre.

Szept. 2-án volt a Gazda kör ünnepélyes zászlószentelése.

Okt. 8-án az iskolába egy új és 2 használt kályhát vásároltunk. Az új kályha 80 P. a régiek 25-25 P-be kerültek.

Okt. 14.én Szegedi Imre a toronyórát megcsinálta, azóta jól-rosszul üt és mutat.
Toronyóra szerkezet

Ez a felvétel 2018. szeptember 6-án, a templom tatarozása során készült és a már használaton kívüli óraszerkezetet mutatja. (L.F.szerk. felv.)

Okt. 28-án a Jézus Szíve Népleányok parkjában nagy márványcementből készült keresztet szenteltem fel. A művészi munkát Katona György egyházgondnok készítette saját kezűleg.

Dec. 2-án volt az egyházközségi képviselőtestületi tagok választása a hivatalos lista szerint. Rendes tagok: Bokréta Gyula, Dobiás Lajos, Imregh Béla, Kertész István, Körlaki András, Marocsek János, Michelzen János, Papp János. Péch Ödön, Puskás Rezső, Rózsa Béla, Simongáti Győző, Takács László, Tulok Jenő, Wurm László; póttagok: Ordódy Lajos, Maurer Ferenc, Illés Pál, Orosz András, Pogonyi József, Magyary Rezső, Muzsik (?) Sándor, Matúz Mihály, Jáger Mihály, Som István.