HD 1958. év

1958. év

Ebben az évben még „kitartottak” a sekrestye bizonyos munkálatai.

A hívek adakozó készsége nem csökkent, mert az adatok szerint több. mint 80.ezer forint gyűlt össze gyűjtésekből és adományokból. Ezt kiegészítette  egy „eladott anyagokra”  vonatkozó közel 30. ezer forintos tétel.

Ezek mellett a nagyobb összegek mellett kitűnik, hogy a hívek adományai kisebb összegekkel kiterjedtek a templom szebbé tételére is, különböző kiegészítők felajánlása, illetve ezekre való adakozás révén.

Az egyházközség pénzügyileg lezárta a ravatalozó építését (és a bejegyzések tartalmából az szűrhető le, hogy az épület  műszakilag is elkészült). A tárgyévben 37.750.- Ft bevétel és  35.233. Ft kiadás szerepel.

A teljes  időszakra vonatkozólag (tehát a gyűjtés megkezdésétől értve) a ravatalozóra  70.776, 54 Ft bevétel érkezett, amellyel szemben  68.259. 24 Ft kiadás állt.

Ezeket az összegeket a rákosi kerületi esperes  1959. október 26-án jóváhagyólag  láttamozta.

Elsoaldozók_1958

Első áldozás  1958-59-ban  ( Varga Andrásné szívességéből)