HD 1968. év

1968. év

A képviselőtestület  január 28-án rendes közgyűlést tartott. A napirenden a jegyző megválasztása, az egyháztanácstagok megválasztása ( többen is lemondtak eme tisztségükről),  az 1967. évi számadások jóváhagyása szerepelt. Jelentés hangzott el az utcaapostolokról, a házassági évfordulók közös megünnepléséről, az egységimaóráról, továbbá a diakonusokról.

Az utcaapostolok teendőiről – egy 1968. február 28-án kelt felkérés alapján – a következő állapítható meg: Össze kellett szednie cca 15-20 családnak az egyházközség  támogatására szolgáló önkéntes  megajánlását és azt a képviselőtestülethez kellett eljuttatnia. A további teendőt az képezte, hogy az említett családok betegeit, szegényeit számon tartotta, gondjaikról, igényeikről a képviselőtestületet tájékoztatta.

Ugyanebben az évben kelt megkeresés szerint  az egyházközség kérte az ÁFÉSZ-t, hogy járuljon hozzá Vigyázó Lászlónak, mint a szövetkezet munkavállalójának a  harangozói minőségben történő másodállásos munkavállalásához járuljon hozzá.

A helyi adóhatóságtól pedig azt kérte az egyházközség, hogy az eddig főállású alkalmazásukban lévő Vigyázó László harangozó honvédelmi hozzájárulásának a megfizetése alól a továbbiakban mentesítse, mert azt a nevezett munkahely-változtatása miatt a továbbiakban az új munkáltató, az ÁFÉSZ fogja fizetni.