HD 1976. év

1976. év

A március 7-én tartott rendes gyűlésen – amelyről kivételesen gépelt jegyzőkönyv áll rendelkezésre – a képviselőtestület  megtárgyalta az előző évre vonatkozó számadást, és azt  256.814 forint bevétellel,  204.099. Ft kiadással és  52.715 Ft maradvánnyal elfogadta,. A számvizsgáló bizottság beszámolt a költségvetési iratok áttekintésének eredményéről. További munkák is elvégzésre vártak, amelyek kapcsán a plébános sorrendiség megállapítását kérte ( ez utóbbira végül is nem került sor.):

–   Tetőzet tartószerkezete ( nem derül ki, hogy a templom, a plébánia vagy a ravatalozó  épületrészéről van-e szó)

–        plébánia alagsorában elektromos munkálatok végzése,

–        orgona javítása, illetve felújítása,

–         temetőkereszt felállítása, ravatalozó javítása (esetleg bővítése és villamosítása)

Szó esett még a temetőőrök helyzetéről is.

Megemlékeztek Széplaki Pál képviselőtestületi tagról, aki a napokban hunyt el, és aki 1947-től volt tagja a testületnek. Köszöntötték továbbá Tarjányi Zoltán káplán atyát névnapja alkalmából.

Egy 1976. október 9-én kelt feljegyzés szerint a plébános figyelemmel kísérte a bérmálkozottak helyzetét. Eszerint 1975. október 26-án volt a bérmálás a templomban, és ennek egy éves évfordulójára számvetésre hívta össze az érintetteket  október  22-23-24-re.

Október 17-én a képviselőtestület rendes gyűlést  tartott. Ennek napirendjén az 1977. évi költségvetés meghatározása, lelki ügyek (miserendek, szentség-kiszolgáltatások, lelkigyakorlatok, oktatások) valamint anyagi ügyek (ravatalozó, templomtető, templomfestés) szerepeltek.

Rendkívüli ülésre került sor  december 5-én. Ezen az ülésen tettek esküt az új képviselőtestületi tagok. Sor került továbbá a tervek szerint az egyháztanács tagok megválasztására. 1976. október 1-én  közös megegyezéssel megszűnt  Kaczián Andrásné és  Zavadka Péterné temetőőri foglalkoztatása, ugyanattól a naptól  Kaczián András és  Áfra (Barnabás ) látták el a temetőőri feladatokat.