HD 1955. év

1955. év

Ennek az évnek  a lelki életéről írásos dokumentumokat nem leltünk fel. Az viszont kitűnik az évre vonatkozó könyvelésekből, hogy  hosszabb távra szóló – és az adatok alapján több évre elosztott – munkák kezdődtek a  templomot és a plébániát érintően.

A tárgyévben a szentélyben kezdődtek munkák. Ezek konkrét jellegéről nincsen információ, azonban a könyvelés (főleg a kifizetések)  adatai azt mutatják, hogy ezek jellemzően kőművesmunkák és az ezekkel szükségképpen együtt járó egyéb teendők  (pl. anyagszállítás, festési, üvegezési, stb. ) munkálatok voltak. Ugyanakkor  a „szépészet” tekintetében is haladás mutatkozott. Ezt bizonyítja, hogy  a Takács István által készített freskóért  szeptember 15-én 8.000.- Ft-ot fizettek ki.

Az adatok szerint  a szentélyben végzett munkák összesen  36.087. forintba kerültek. Ezen túlmenően  szerepel  díszítések (lámpák, örökmécs, stb. felújítására) 7082. forintos összesített kiadás.

A kiadások fedezésére szükséges bevételeket a perselypénzek, az egyházközségi  befizetések, egy nagyobb adomány és számtalan kisebb  persely- ill. egyéb adomány fedezte.

Érdekes vonatkozása a munkáknak a  víz átvezetése a plébániáról a  templomhoz. (Ennek egy humoros írásos  feldolgozását is felleltük az iratok között Szegedi Benedek  képviselőtestületi tag tollából.) Az előzetes munkálatokra  év végén, novemberben, illetve decemberben  került sor: ennek célja a templomi vízvételi lehetőség biztosítása. Erre ugyanis addig csak a plébánia területén levő kútból volt mód. (N.b. a község területén ekkor még nem volt vízvezeték. A Baczoni István nevével fémjelzett víziközmű-társulat működésének megkezdésére csak a 60-as évek elején került sor. L.F- szerk.)

Templombelső

Ezt  a képet Sarlós Imre úr szívességéből kaptuk. Emlékezete szerint a felvétel 1954-56 között készült. Azért  szerepel a mellékletek között, mert a felvétel sokat elárul a templombelső korábbi állapotáról és főleg a  templomlátogató hívek nagy számáról. ( Sajnos a kép a többszöri adatátvitel miatt kissé sötétebb az eredetitől – LF. szerk.)

A korábbi templombelsőhöz képest jelentős átalakítások figyelhetők meg: megszüntették az apszis hosszú világító ablakait, a helyükre került a központi freskó. A világítást az oldalt elhelyezett két kör alakú ablakkal oldották meg. Az új ablakok alatt  félköríves,  bővíthető ajtónyílásokat készítettek, speciális ajtókkal a sekrestyéhez illetve a kápolnához.. A főhajó két első – a szentélyhez legközelebb lévő – ablakát szintén befalazták, ide került a két oldalsó freskó (az Angyali üdvözlet és a Golgota), alattuk pedig ajtót nyitottak részben az udvari kijárás, részben pedig a sekrestye illetve a kápolna megközelítése céljából.
A freskófestő szignója
A freskók festőjének szignója.

Vac1

A plébános egyházhatósági jóváhagyás iránti kérelme Faragó Lajos – Bárdos Lajos által megzenésített – latin nyelvű himnuszára (L.F. szerk.)