HD 2022. év

Január első napja  – Újév – nemcsak a polgári év kezdete, hanem –liturgiailag – Szűz Mária Isten-anyaságának ünnepe is.  Sőt – hogy egy ’polgári’ vonatkozást is hozzátegyünk – ez a nap VI. Pál pápa ENSZ –ben tett látogatása óta a Béke világnapja is. 

Az óév búcsúztatása miatt a hangsúly az esti misén volt, amelyen az énekkar is szolgált. Ennek során elhangzott Arcadelt Ave Maria-ja, valamint – karácsonyi ünnepkör lévén – Bakonyi: Karácsonyi canticum c. műve. 

Ami a ” külső körülményeket” változatlanul előírás volt a maszk használata és a távolságtartás. 

Január 6-án vízkereszt parancsolt ünnepét (Urunk megjelenését) ültük. Mivel az ünnep köznapra esett, ezért a szentmisét este 18.órakor tartotta  a plébános atya, hogy minél többen részt vehessenek rajta azok közül, akiket a munkahelyi kötelezettség napközben távol tartott otthonuktól. Ezen a misén került sor a vízszentelésre is. László atya biztatott mindenkit, hogy  vigyenek haza a szentelményből. 

Január 8-án megkezdődtek a házszentelések. Annak érdekében, hogy a dolog rendezetten folyjék, plébános atya kérte, hogy a  8-9-i hétvégére a település déli oldalán lakók, a következő hétvégére pedig a város északi részén élők jelentkezzenek.     

20 + C + M + B + 22 

Év eleje lévén, ez az időszak a statisztikáké és a múlt évért való köszönetnyilvánításoké is egyúttal. A Hírlevél  1. számában köszönték meg a szerkesztők valamennyi cikkíró tavalyi közreműködését. Ugyanebben a számban jelent meg a tavalyi év statisztikája is. 

 A 2021-es év statisztikai adatai 

Keresztelések száma: 39 (19 fiú és 20 leány) 

Házasságkötések száma: 7 (ebből helyi pár: 3) 

Egyházi temetések száma: 57 (24 férfi, 33 nő; szentségekkel ellátva: 10) 

Elsőáldozók száma: 27 (péceliek 23-an vannak) 

Katekumenek száma: 6 (keresztségre készül 2, bérmálásra 4 fő) 

Bérmálkozók száma: 0 

A Hírlevél 2. számában pedig  azok a beszámolók kaptak helyet, amelyek az év végi hálaadáson is elhangzottak. Nevezetesen a Rózsafüzér Társaság (Pécsi Lászlóné), valamint a Karitász adott (Görbe Ildikó) számot működéséről. 

A Hírlevél 4. számában jelent meg egy cikk Káposztássy Béla tollából az ökumenikus imahét kapcsán, amely –az eddigi gyakorlat szerint – ilyenkor szokott lenni. Most azonban a vírushelyzet felülírta a gyakorlatot, és még csak szóba sem került, hogy az imaalkalmak megtartása sorra kerülne a Jézus Szíve  Idősek Otthonában. 

Január 16-án vasárnap az esti szentmisén az ősegyház egyik gyakorlata kapott helyet, nevezetesen a katekumenek befogadása. Ennek a szép  szertartásnak a részleteiről a Hírlevél is számot adott 

 Január 21 –én emlékeztünk meg egykori legendás kántor-karnagyunkról Bakonyi Árpádról. A tisztelgés egyik jeleként a kórus előadta a Betlehemi canticum cimű művét, továbbá Halmos Hogyha az Úr nem építi a házat c. darabját, amely az elhunyt egyik kedves darabja volt, egyben az ő „ars poetica”-ja is. 

 Egyúttal a Hírlevélben   – Ács  Béla  tollából – megjelent egy emlékező írás, amelyben  egykori  karnagyunkkal kapcsolatos gondolatait írta le a kórustag (és rokon). 

Február 2-án  Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén az esti szentmise előtt szabadtéren kezdődött volna a szertartás (hasonlóan a tavalyi évhez,amikor is a gyertyák megszentelése után ünnepélyes körmenetben vonultunk be a templomba, és vittük – többek között az oltárra is – a szentelményeket.). Idén azonban a  szeles idő a szó szoros értelmében elfújta a gyertyákat . Így a szentelést a lourdes-i barlang helyett a kórus alatt tartották meg. 

Szent Balázs püspök, vértanú ünnepe is volt a héten. A  Balázs áldásra vasárnap, a mise végén került sor. Ezen csaknem az egész templom részt vett, hiszen hét közben csak keveseknek volt módjuk  a reggeli szentmisén részt venni.  

Balázs, Szt (†Szebaszte, Örményo., 307-23 között): püspök, vértanú. – Egy késői legenda szerint orvos volt, amikor Szebaszte pp-évé választották. Az üldözés idején (Diocletianus v. Licinius) a város közelében egy barlangba húzódott vissza. Vadállatok serege vette körül, s ~ a kereszt jelével gyógyította a beteg állatokat. Egy vadászat alkalmával fölfedezték rejtekhelyét, följelentették és elfogták. Fogságában csodatévő erővel gyógyított, többek között egy halszálkát nyelt fiút is megmentett a fulladástól. Egy asszonynak visszaadta a farkas szájából elragadott malacát. Amikor ez hálából élelmet és gyertyát vitt neki, ~ ezzel fogadta: „A nevemre sztelt tp-ban minden évben ajánlj föl egy gyertyát, és áldott leszel”. Testét előbb gerebennel tépték, majd lefejezték. – Népszokásokkal kísért tiszt-e K-en a 6., Ny-pn a 9. sz-tól él. A →tizennégy segítőszent egyike, az orvosok, posztókereskedők, gyertyaöntők, fúvós zenészek, barmok védősztje, kedvező időjárásért is segítségül hívták. - Attrib-ai: gereben, gyertya, farkas, disznó. – Ü: K-en febr. 11., Ny-on: febr. 3. - ~ napját már legrégibb kalendáriumaink számon tartják. Népszerűségéről Szentbalázs (Somogy), Zalaszentbalázs továbbá Kassa (1440, 1470, Erazmus társ-ában), Szepeshely (1470), Csíkszentlélek (1510) szárnyas oltárai tanúskodnak.  

Február 13-án vasárnap a délelőtti szentmisében új színfolt jelent meg az egyházközség életében. Ekkor került sor ugyanis az elsőáldozásra készülő gyermekek bemutatására. 51 gyermek nevét olvasta fel a plébános, mint akik készülnek a Jézussal való első találkozásra. A kicsik hangos jelen szóval feleltek (kettő kivételével, akik betegség miatt maradtak távol). A gyermekek fogadalmat tettek, a szülők pedig kitárt kezüket mintegy áldóan nyújtották a gyermekek felé. A hirdetőasztalon egy kis kosárban el is helyezték a gyermekek nevét, akik közül ki lehetett húzni egyet-egyet azzal a céllal, hogy az adott gyermekért imádkozzék a cédula „kihúzója”. 

Az eseményről cikk jelent meg a Hírlevélben is, kellően méltatva a dolog fontosságát. 

Központi programok 

Hazánkban 2022-ben tizenötödik alkalommal rendezik meg a Házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. 
Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. 

A házasság hete központi programjaink fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége

A Házasság hete mozgalomhoz kapcsolódó 2022-es további programok ide kattintva tekinthetőek meg, a programok listája folyamatosan frissül. Központi programjaink nincsenek regisztrációhoz kötve. 

Február 13., vasárnap 10 óra: 
Nyitó istentisztelet a káposztásmegyeri református templomban. 
Igét hirdet Balog Zoltán, aMagyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. 

Február 14., hétfő 18 óra: 
Kapcsolódás. Újra és újra… Előadó: dr. Mihalec Gábor pár- és családterapeuta. 
Online előadás a Házasság hete Facebook-oldalán. 

Február 15., kedd 18 óra: 
Maradjunk együtt! Akkor is, ha…?Előadók:dr. Gorove László és Kriszta párkapcsolati szakértők. 
Online előadás a Házasság hete Facebook-oldalán. 

Február 16., szerda 18 óra: 
Őszintén a házasságról – Páratlan beszélgetés közismert párokkal 
Résztvevők: Lackfi János költő és felesége, Bárdos Júlia művészettörténész; Pindroch Csaba és felesége, Verebes Linda színművészek; Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó és felesége, Valkai Anna családmenedzser. 
Moderátor: Mohay Bence sportriporter. 
Élő közvetítés az ELTE ÁJK Aula Magnából a Házasság hete Facebook-oldalán. 

Február 17., csütörtök 10 óra: 
„Egyensúly családban, munkában” konferencia a házasság heténa Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom szervezésében. 
Élő közvetítés a Három Királyfi, Három Királylány weboldalán és Facebook-oldalán. 

Február 18., péntek 18 óra: 
Együtt akarunk maradni!– Ifjú házasok vallomása a hűségről, elköteleződésről sok zenével, a KÖZEL zenekar szolgálatával. 
Online műsor az Evangélikus Női Misszió YouTube-csatornáján. 

Február 19., szombat 17 óra: 
Maradjunk együtt! A krízisek összekovácsoló ereje, avagy hogyan fogjuk be a szelet a vitorlába. 
Előadók:Kovács Károly pszichológus, családterapeuta és felesége, Kovácsné Ember Katalin mentálhigiénikus. 
Online előadás a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség YouTube-csatornáján. 

Február 20., vasárnap, 18 óra: Záró szentmisea budapest-belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia-templomban. A szentmisét bemutatja és homíliát mond Marton Zsolt váci megyéspüspök. 

  

 Február 11-én volt a Betegek világnapja. Mivel az ünnep hétköznapra esett, ezért a betegek kenetének  közösségben történő kiszolgáltatására  február 13-án került sor a templomban . A kenetet felvehették mindazok akik súlyos betegségben szenvednek, műtét előtt állnak,  és minden 60 év feletti hívő aki  testi-lelki meg-erősítést kér az Istentől. Ehhez azonban szükséges, hogy a hívó a kegyelem állapotában legyen, ezért a szentség felvételére készülni kell pl. a szentgyónás elvégzésével.  

Február 20-án a szentmise végén a házasság hetének lezárásaként – plébános atya megáldotta a jelenlévő házaspárokat. 

Téli időszak lévén változatlanul élt a lehetősége annak, hogy a hósöprési ügyeletre jelentkezni lehessen. 

Február 27-én  bensőséges ünnepségnek lehettek szem és fültanúi azok, akik részt vettek a vasárnap délelőtti szentmisén. Plébános atya ugyanis 100. születésnapja alkalmából köszöntötte a közösség nevében Tóth Sándorné Ilonka nénit, aki egész élete során sokat tett a templomért és az egyházközségért. A köszöntéshez csatlakoztak a katolikus iskola diákjai is. Az ünnepi aktusról és Ilonka néni méltatásról  kedves cikk jelent meg a Hírlevél március 12-i számában. 

Március 2-án, Hamvazószerdán megkezdődött a nagyböjt. Az esti szentmisén a kórus is szolgált. A templomban lévők nem kis meglepetéssel tapasztalták, hogy a szentély – padozata – jelentős mértékben átalakult. Nagy méretű padlószőnyeggel borították be, amelyet, mint utóbb kiderült, a Rózsafüzér Társulat és más nagylelkű adományozók biztosítottak.  A hívek  természetesen részt vettek a hamvazás szertartásán. A hétvégi szentmisén azok hamvazkodhattak, akik szerdán nem vették fel a szentelményt. 

Elkezdődtek a keresztúti ájtatosságok. Péntekenként a mise előtt, negyed hatkor végzik, alatta gyóntatási lehetőség van.       

Az ukrajnai menekültek megsegítésére is lehetőség nyílt az erre a célra kihelyezett perselyben elhelyezett adományokkal.    

Március 7-től jelentősen változtak a járványügyi rendelkezések a váci egyházmegyében. 

Eszerint  a templomokban és más zárt terekben tartandó közösségi eseményre vonatkozóan nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolságtartás. Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe. A kiengesztelődéskor a kézfogás továbbra sem ajánlott; viszont áldoztatáskor a kézfertőtlenítés továbbra is ajánlott. Amennyiben lehetséges a hívek személyesen vegyenek részt a szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon. A szentmisébe online módon való bekapcsolódás ugyanis nem helyettesíti a személyes részvételt, ez inkább azoknak ajánlott, akik betegség miatt nem tudnak templomba menni. 

Március 25-én a pápa felajánlja Oroszországot és Ukrajnát Szűz Mária Szeplőtelen Szívének 

Március 15-én kedden késő délután tette közzé a hírt a Szentszék Sajtóterme, hogy Ferenc pápa március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján Oroszországot és Ukrajnát felajánlja Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. A vatikáni Szent Péter bazilikában tartott pápai szertartással egy időben Konrad Krajewski bíboros, a Szentatya főalamizsnása Fatimában ugyanezt a felajánlást végzi el, mint Ferenc pápa küldötte. 

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán         

Kedden délután öt órakor Matteo Bruni szentszéki szóvívó jelentette be a vatikáni Sajtóteremben Ferenc pápa szándékát, hogy „az Angyali Üdvözlet napján Oroszországot és Ukrajnát Szűz Mária Szeplőtelen Szívének szenteli”. 

A fatimai Szűzanya kérése és XII. Piusz pápa világfelajánlása 

A Szűzanya az 1917. július 13-i fatimai jelenésében kérte, hogy „Oroszországot szenteljék az ő  Szeplőtelen Szívének”, hozzátéve, „hogy ha ezt a kérést nem fogadják el, Oroszország elterjeszti eltévelyedéseit az egész világon, háborúkat és üldöztetéseket mozdítva elő az egyház ellen. A jók mártírhalált szenvednek, a Szentatyának sokat kell szenvednie, különféle nemzetek pusztulnak el „ – szól az üzenet. A fatimai jelenések után különféle felajánlásokat tettek a pápák Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. XII. Piusz pápa 1942. október 31-én az egész világot, majd 1952. július 7-én pedig Oroszország népeit Szűz Mária Szeplőtelen Szívének szentelte Apostoli levelében: „Miként néhány évvel ezelőtt az egész világot Isten Anyja, Szűz Mária Szeplőtelen Szívének szenteltük, úgy most, egészen különleges módon, Oroszország összes népét ugyanannak a Szeplőtelen Szívnek szenteljük”. 

Szent II. János Pál pápa „felajánlási aktusa” 

Szent VI. Pál pápa 1964. november 21-én a II. Vatikáni Zsinaton a zsinati atyák jelenlétében megújította Oroszország felajánlását Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. Szent II. János Pál pápa pedig 1981. június 7-én, Pünkösd ünnepén az általa „felajánlási aktusnak” nevezett imádságában a Santa Maria Maggiore bazilikában így fohászkodott: „Ó, emberek és népek Anyja, Te ismered minden szenvedésüket és reményeiket. Anyaként átérzed a világot megrázó küzdelmet a jó és a rossz, a világosság és a sötétség között, fogadd a Szentlélekben közvetlenül Szívedhez szóló kiáltásunkat és kérünk, az Úr Anyjának és Szolgálólányának szeretetével öleld át azokat, akik leginkább várják ezt az ölelést, együtt azokkal, akiknek a felajánlását Te különlegesen is várod. Kérünk, vedd anyai oltalmadba az egész emberi családot, amelyet szeretettel Rád bízunk, ó Édesanyánk! Közelegjen el mindenki számára a béke és a szabadság ideje, az igazság, az igazságosság és a remény ideje!”.1984. március 25-én minden nép felajánlása Szűz Mária Szeplőtelen Szívének 

1984. március 25-én minden nép felajánlása Szűz Mária Szeplőtelen Szívének 

Szent II. János Pál pápa, hogy mind teljesebben válaszoljon a Szűzanya kéréseire, a Megváltás 1983-as Szentéve során egyértelművé akarta tenni az 1981. június 7-én tett „felajánlási aktust”, melyet 1982. május 13-án Fatimában is megismételt. Az Angyali Üdvözlet pillanatában kimondott máriai Fiat – Legyen emlékére 1984. március 25-én a Szent Péter téren, lelki egységben a világ összes püspökével, Szent II. János Pál pápa minden népet Mária Szeplőtelen Szívére bízott: „Ezért, ó, emberek és népek Anyja, Te, aki ismered minden szenvedésüket és reményeiket, Te, aki anyailag érzed a jó és a rossz, a fény és a sötétség minden küzdelmét, amely megrázza a mai világot, fogadd szeretettel kiáltásunkat, amellyel a Szentlélekben közvetlenül a Szívedhez fordulunk: Öleld át az Úr Anyjának és Szolgálólányának a szeretetével ezt az emberi világunkat, amelyet Rád bízunk és Neked szentelünk, telve az emberek és népek földi és örök sorsa iránt érzett nyugtalansággal. Különleges módon Rád bízzuk és Neked ajánljuk azokat az embereket és nemzeteket, akiknek különösen szükségük van erre a ráhagyatkozásra és felajánlásra.” 

Lucia nővér: Az 1984. március 25-i felajánlás úgy történt ahogy egykor a Szűzanya kérte 

2000 júniusában a Szentszék felfedte Fatima titkának harmadik részét, és Tarcisio Bertone érsek, a Hittani Kongregáció akkori titkára hangsúlyozta, hogy Lucia nővér egy 1989-es levelében személyesen megerősítette: „az ünnepélyes és egyetemes felajánlásnak ez az aktusa megfelelt annak, amit a Szűzanya akart”. „Igen, 1984. március 25-én úgy történt – mondta a látnok –, ahogy egykor a Szűzanya kérte”. 

Március 20-tól megkezdődött a Karitász nagybojti adománygyűjtő akciója. Ezúttal tartós élelmiszert gyűjtenek a helyi rászorulók számára. 

Ismeretessé vált a három napos nagyböjti lelkigyakorlat időpontja (április 3-5) és az is hogy a lelkigyakorlatot Ft. Lovassy Attila a Központi Szeminárium prefektusa tartja. Az előzetes elképzelések szerint vasárnap és hétfőn Pécelen, kedden este pedig Mendén lesz a lelkigyakorlatos szentbeszéd. 

Március 25-én a szertartások sora a lourdes-i barlangnál kezdődött,délután ötkor. Utána  keresztút volt (péntek lévén) ezt követően pedig ünnepi szentmise Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére. Erre tekintettel a kórus is szolgált: Halmos IV. Offertorium –át adta elő. Áldozás alatt pedig Kemény Mária tanárnő szólójával Elgar Ave verumát énekelte. A mise végén – plébános úr kifejezett kérésére-  

„beállás-próba” történt. Ennek oka pedig az volt, hogy László atya jelezte karnagy asszonynak: idén ő szeretné énekelni Jézus szerepét a passiókban. A próba célja tehát végső soron az volt, hogy  milyen felállásban hallható legjobban a kórus illetve a szólisták, valamint hogy a szertartás rendje minél kevésbé szenvedjen zavart az esetleges szereplői mozgások   miatt.     Csokonay Anna képén a beállás(i „próba”)   látható. 

A  Hírlevél március 26-i számában jelent meg az alábbi cikk az ez évi ökumenikus imahétről. 

Az elmúlt hét folyamán a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonában megrendezésre került a járvány miatt elhalasztott ökumenikus imahét. 

Az idei év anyagát a közel-keleti keresztények állították össze. Elmélkedésük központjában a napkeleti bölcsek látogatása állt, akik az akkor ismert világ minden tájáról eljöttek, hogy találkozzanak a gyermekkel és hódoljanak előtte. 

Újra eljött hozzánk a Baptista Egyház képviseletében Uzonyi Barnabás, aki az idők jeleiről beszélt nekünk, melyeket Isten, mint szerető atya azért adott, hogy ne féljenek azok, akik Őhozzá tartoznak. A keddi napon Iványi Zoltán, metodista lelkész látogatott meg bennünket, aki kiemelte, hogy ahol Jézus megjelenik, ott mindig valami felbolydul, mert a személye mellett nem lehet közömbösen elmenni. Csütörtökön Baranka György, evangélikus lelkipásztor jött el hozzánk. Beszédében rávilágított a böjt lényegére: kiszólít a magunk felé irányuló cselekvésekből és arra hív, hogy mások felé forduljunk. Ebben, a magunktól való eltávolodásban találjuk meg Istent, aki elmondja nekünk – ha elég figyelmesek vagyunk, – hogy mi az Ő elképzelése, szeretet-terve életünkben. A záró alkalomra Gyümölcsoltó Boldogasszony napján került sor, melyet Berta László plébános atya tartott meg. A központ gondolat itt az volt, hogy a napkeleti bölcsek miután hódoltak Jézus előtt más úton tértek vissza otthonaikba. Ugyan az a fény, ami elkísérte őket Betlehembe mutatott egy másik utat, amin életüket folytathatják, mintegy megtérésre vezette őket. Bennünket is erre hív a nagyböjt, mérlegeljük: jó az az út, amin eddig haladtunk, és jó célt választottunk-e magunknak? 

Minden imaalkalom – akár egy virág – az Isten iránti szeretet 1-1 szirmát bontotta ki számunkra. Ezt a sok szirmot a Szentháromságban való hit és Jézus Krisztus elfogadása kapcsolja össze és teszi egy egésszé. Köszönjük a lelkészeknek, és a plébánosunknak, hogy értékes gondolataikat megosztották velünk. És külön köszönet illeti Fóti Emőkét, az Otthon mentálhigiénés csoport vezetőjét, aki ezt a hetet megszervezte mindannyiunk és az Otthon lakóinak lelki épülésére. Csokonay Anna 

Április 3-án  vasárnap az esti szentmisén kezdődött meg a három napos nagyböjti lelkigyakorlat. A szónok Lovassy Attila atya volt, a Központi Szeminárium prefektusa.  Mivel „közös rendezvény” volt, ezért  a vasárnapi  szentmisén jó néhányan megjelentek a mendei egyházközség hívei közül is. Utána agapé volt a hittanteremben. Ez a jelenlét igaz volt a hétfő esti alkalomra is. A záró napon a péceli hívek látogattak át Mendére, éspediglen szép számmal. A mise után a templom melletti közösségi házban a mendei hívek látták vendégül a pécelieket. Az alábbi képek ebből az alkalomból készültek. 

Április 10-én, Virágvasárnap  szabad téren kezdtünk, a barkaszentelés szertartásával, zsoltáros gregoriánnal, majd körmenetben bevonultunk a templomba Itt atya viszonylag korán „eltünt” a szentélyből, majd nem sokkal később megjelent a kóruson. Az olvasmányokat követően kezdődött a passió Szt. Lukács evangélista szerint, Francisco Suriano turbáival. ( Evangélista: Tóth István, Jézus: Berta László plébános, Pilátus: Karáth Péter, szolga, szolgáló stb.: Csokonay Anna,  Péter: Széplaki Pál, jobb és bal lator, valamint százados: Ács Béla. A többi pedig a felbőszült csőcselék…) Vezényelt Kiss Zsuzsanna karnagy. B A felajánlásra Bárdos – Faragó : Golgotádon-ja hangzott el, a szokásosan jó megjelenítésben. És ezzel még nem volt vége, ugyanis  az áldozás alatt Lökösházi Mária énekművésznő Händel Gloria c. oratorikus művéből a Qui tollis c. tételt énekelte. Néhány kép a szertartásról illetve a vasárnapról:   

Nagyszerdán 19. órakor került sor a templomkertben a Családok keresztútjára. A helyszínt a résztvevők rendezték be ők gondoskodtak a technikai feltételekről is. László atya a minisztránsokkal vett részt a keresztúton, utána szép cikkben emlékezett meg az eseményről a Hírlevél április 16-i számában. 

Nagycsütörtök 

Nagycsütörtök az Oltáriszentség alapításának és a papság (az egyházi rend szentsége) alapításának ünnepe. 

Maga a szentmise igen ünnepélyes volt. Nagyszámú asszisztencia, főkapun való bevonulás,  méltóságteljes  külsőségek jellemezték. A ’Dicsőség’ után elhallgatott az orgona, a harangok is Rómába mentek… Plébános atya homiliájában kitért az ünnep tartalmára, különösen pedig a mögötte rejlő tartalomra, amely nem más, mint a mindent feláldozni képes szeretet. Ennek egy külső megnyilvánulása volt a homiliát követő lábmosás szertartása, amelyre hosszú ideje nem került sor a templomban. Ennek során 13 férfi lábát mosta meg az atya majd meg is törölte. Ezalatt a kórus a zsoltárosokkal karöltve  énekelte az Ubi caritas két- és négyszólamú változatát.  

Felajánlásra Rosselli Adoramus.  Sokan áldoztak, de két áldoztató lévén a sor jól haladt. A szentmise végén került sor az Oltáriszentség kivitelére a templomból, és az azt követő oltárfosztásra. Jóllehet viszonylag sokan  voltunk a templomban, mégis igen régen „hallottam” ekkora csendet, mint ami a plébános atya kivonulása után bekövetkezett… 

Nagypéntek 

Nagypéntek Krisztus urunk szenvedésének és kereszthalálának emléknapja. A templom gyászban, a szertartások ezt a misztériumot segítenek átélni. 

 Hét órakor – ünnepélyes bevonulással – kezdődött a szertartás. A Megváltóra emlékeztető szentírási részek után László atya feljött a kórusra és kezdetét vette a Passió. (Szt. János evangéliuma szerint, Werner Alajos megzenésítésében)   

( Evangélista : Tóth István, Jézus: Berta László plébános, Pilátus : Karáth Péter,  szolgáló: Csokonay Anna, Péter és poroszló: Széplaki Pál)  A passiót követően plébános atya  rövid homíliát tartott, majd következtek az egyetemes könyörgések.  Ezután járult az asszisztencia és a hívek a kereszt előtti hódolathoz. Ezalatt a kórus az  alábbi darabokat énekelte (vegyesen a népénekekkel és alkalmanként a zsoltárosokkal): 

Bárdos – Faragó:  Golgotádon 

Bárdos – Sík Sándor: Királyi zászló jár elől 

Bach – Hässler: A fényes Isten-arcot 

Áldozásra: Kodály : Áll a gyötrött 

Nagyszombat 

A korábbi évekhez képest szokatlanul későn (este nyolc órakor) kezdődött a szertartás (sorozat). Sajnos   az egész napi csúnya, esős idő előrevetítette egyes aktusok elmaradását (akár a körmenetét is), hiszen még a konkrét kezdési időpontban is bizonytalan volt minden.  Mindenesetre a  templomban számos szentkép várta a padokban és az oldalsó üléseken a híveket. Plébános atya bejelentette, hogy az eső miatt a tűzszentelés szertartását a torony alatt tartják meg, a hívek pedig maradjanak a helyükön.  A torony alá vonult ki az asszisztencia a vendég atyával (akiről később sikerült kideríteni, hogy spanyol)  együtt és itt került sor a „tűzgyújtásra” és a húsvéti gyertya megszentelésére,  felékesítésére és a gyertyával együtt (a sötét) templomba való bevonulásra.  A minisztránsok az új gyertyáról vett kis lángokkal meggyújtották a hívek gyertyáit, és a gyertyafényben vonult vissza az asszisztencia a szentélybe, ahol megkezdődött az igeliturgia.  

 Plébános atya elénekelte  a Húsvéti gyertya himnuszát (*), majd a még sötét templomban került sor a különböző ószövetségi  szentírási szakaszok felolvasására .  A Dicsőségre visszajöttek a harangok és az orgona és a kivilágított templomban  hangzott el az újszövetség szentírási üzenete (szentlecke, evangélium). A szentbeszédet a vendég atya tartotta. A homilia után szokatlan esemény következett (legalább is az utóbbi időkben szokatlan): felnőttek keresztelése. Petra és László felnőtt fejjel  vette fel a keresztséget, amelyet megelőzött a vízszentelés szertartása. A keresztség szentségének kiszolgáltatása után plébános atya a szentelt vízzel meghintette a híveket; ezenközben Kemény Mária énekelt (Bach:  Ragyogva tűz a napsugár).  

A szentáldozás után (amelyhez rengetegen járultak) plébános atya bejelentette: a jó Isten  kegyes volt hozzánk, elállt az eső, így mód nyílt a körmenet megtartására. Csak az utcára való gyertyafényes kivonulás után látszott, hogy milyen sokan jöttek el a szentmisére. A körmenet végén a menet visszajött a templomba, ahol a szokásos énekek hangzottak el (Mennynek királyné asszonya, pápai himnusz, magyar himnusz). A szentmise  a szentségi áldással ért véget. 

A tárgyilagos igazsághoz és a teljességhez persze az is hozzátartozik, hogy a körmeneten a kórus „hangosított”; ez a kezdeti nehézség után jól is ment. 

 (*)Exsultet, Exsultet iam angelica turba (lat. ‘Ujjongjon már az angyalok kórusa’), laus cerei (lat. ‘a gyertya dicsérete’), praeconium paschale (lat. ‘a húsvét ünnepélyes meghirdetése’): a nagyszombati liturgiában a →húsvéti gyertyát megszentelő és felajánló örömének. – Mivel a gyertya „a mi →húsvéti bárányunk” szimbóluma, az ~et a lehető legünnepélyesebben éneklik, előtte megtömjénezik a gyertyát. A kk-ban külön ~-tekercsről énekelték. Eredetileg improvizált, azaz szabadon fogalmazott ének volt, mai szövege az 5. sz: a gallikán lit. ter-én készült, Rómában a 6. sz-tól részben átdolgozták. Szerzője ismeretlen, Szt Ambrusnak, Szt Ágostonnak is tulajdonították. 12. sz. utáni dallama a →prefáció dallamának gazdagabb variánsa. Diákonus v. pap énekelheti.  - Az ~ bevezetője a húsvéti öröm kiáradása a mennyből a földre, az Egyházra, a konkrét közösségre. Hálát ad a húsvét előképéért (→kivonulás Egyiptomból), fölsorolja az életet átalakító kegyelmeket, melyek ezen az éjszakán fakadtak. A méhek munkájából a méhkirálynő által készített viasz (a húsvéti gyertya anyaga) szimbolizálja a hívők buzgóságát, mely az Egyház által lesz Isten előtt kedves ajándék. Az ~ befejezése fohász: a húsvét kegyelmei maradjanak meg bennünk egész életünkön át, azaz a föltámadott Krisztus szimbóluma, a hajnalcsillag találja bennünk égve buzgóságunk, a gyertya lángját, amikor majd eljön övéiért. ** 

A húsvét vasárnapi 10.30. órai szentmise keretében került sor az ételszentelés szertartására. 

Április 24-én, vasárnap –az elmúlt évek gyakorlatával ellentétben, amikor is a  búzaszentelés szertartását  a parkolóban tartottuk (ideértve a termények, állatok, gépek megáldását is) – a Búzaszentelő  szokatlanul szerény körülmények között, a templomban zajlott, a szentmise végén. Az alábbi két kép  ebből az alkalomból készült. 

Április 30.-án került sor egyházközségünk nagy hagyományának, a  Mária szerenádnak a megtartására; erre közvetlenül az  esti szentmise után került sor. 

Szerenád a Szűzanyának 

2022. 

     Mária dicsérete 

Máriát dicsérni, hívek jöjjetek!  Ho 292/1. 

   Kórus: Arcadelt: Ave Mária 

Üdvözlégy, Mária Ho 196/1. 
Áldozzunk, hív keresztények…   Ho 173./1-2. 
Lelkem tiszta lánggal ég…   Ho 183/1. 
Dícsérjük Jézus szentséges szűz Anyját…   Ho 180.B/1-3. 

     IMA  –  Oltalmad alá futunk 

     Isten anyja, Mária 

   Kórus: Halmos: Ave Maria 

   Ó Mária szent   Szíve, szűz virág   Ho 194/1-2. 
Szűz Mária e világra nékünk…   Ho 35./1. 
Ó, fényességes szép hajnal   Ho 11/1-3. 
A szép szűz Mária szent Fiának…   Ho 19/1-2. 

     IMA  –  Ima a békéért 

    Magyarok Nagyasszonya 

   Kórus – Bárdos: Égi Szűzvirág 

Örülj, vígadj, tisztaságban kivirágzott Anyaság… Ho 168/1. 
Édesanyja, Nagyasszonya…   Ho 286/1. 
Egek ékessége…   Ho 285/1. 
Boldogasszony Anyánk …    Ho 284/1-2. 

 IMA  –  Most segíts meg, Mária… 

     Fájdalmas Szűzanyánk 

     Kórus – Kodály: Áll a gyötrött Istenanyja 

Szűz Mária, gyászvirág…   Ho 172.B/1.-2. 
Áll a gyötrött Istenanyja…   Ho 65/1-2. 
A keresztfához megyek…  Ho 63/1-2. 
Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk…   Ho 189/1-2. 

     IMA  –  Szűz szülője Istennek 

     Dicsőséges Asszonyság 

     Kórus –  Szögi E.: Zengj szívem dalt 

 
Ó, dicsőséges Asszonyság   Ho 191/1-2. 
Ó, dicsőséges, ó ékességes… Ho 192/ 1-3. 
Angyaloknak királynéja tiszta szűz!   Ho 287/ 1., 11. 
Mennynek királyné Asszonya…   Ho 205/1-2. 

     Az Úr angyala… 

Te vagy földi éltünk Vezércsillaga…   Ho 195/1-2. 
 

Sajnos elég kevesen maradtak ott a hívek. De nem ez a lényeg. Hanem az, hogy  minden ilyen szerenád alkalmával  valami csodálatos, megnyugtató érzés hatja át az ember szívét-lelkét. Az a bizonyosság, hogy Akinek énekelünk, az hallja és meg is hallgatja az énekeket és az imádságokat. És ez a legfontosabb… 

Május a Szűzanya hónapja. Ennek egyik megnyilvánulása a Loretoi litánia végzése/imádkozása. Az első alkalomra –ünnepélyes keretek között – május 1-jén  az egyházközségi szentségimádás után került  sor. 

Az előzetes hirdetések között szerepelt, hogy plébános atya szeretné összehívni egy közös hálaadó szentmisére az idei évben kerek/neves évfordulót ünneplő házaspárokat. Kérte, hogy azok a párok, akik 2022-ben ünneplik 10., 20, 25., 30., 40., 50., 55., 60., 65., 70. házassági évfordulójukat és nem a péceli templomban volt az egyházi esküvőjük, de ide járnak, ehhez a közösséghez tartoznak, azok máj. 15-ig iratkozzanak fel a sekrestyében, vagy jelentkezzenek a plébánosnál. Az előzetes elképzelések szerint a hálaadó szentmise a fogadalmi ünnepen június 26-án lenne. Így az egyházközség gyakorlatilag kettős ünnepet ülne. 

A hónapban a legfontosabb említeni való az elsőáldozás. Ennek során , az előzetes  bemutatásnak megfelelően 51 gyermek vehette magához első alkalommal a szentségi Jézust. Előzőleg a gyermekek elvégezték első szentgyónásukat, hogy valóban semmi ne akadályozza a Nagy Találkozást. A szentmise zsúfolásig telt templom előtt  május 29-én történt 

 Júniusban a Jézus Szíve litániát imádkozzuk hétfő-szerda a reggeli szentmisék után, csütörtök reggel a Rózsafüzér Társulat imaórájának keretében, péntek-vasárnap az esti szentmisék előtt negyed órával. 

Június 5-én, Pünkösd vasárnap a  mise alatt pedig – Lökösházi Mária szólójával – elénekelte a kórus a Veni Sancte Spiritus  kezdetű Taize-i  darabot ( felajánlásra) ; áldozás alatt pedig Schubert: Szállj szivünkbe  kezdetű csodálatos műve volt  napirenden.   

 Június 10-én egy különleges – közvetve egyházközségünket is érintő – zenei eseményre került sor  az Egyetemi templomban. A  Haydneum Egyházzenei Fesztivál esedékes koncertjén karnagy asszonyunk, Kiss Zsuzsanna  játszotta a continuot az est keretében fellépett – fúvósokkal kibővített – Erdődy kamarazenekarban,  Lökösházi Mária művésznő pedig a szoprán szólót énekelte. A műsoron olyan szerzők darabjai szerepeltek, akik pályájuk során hosszabb ideig kapcsolatban álltak a  magyar zenei élettel ( Georg   Druschetzky 1745-1829),  Johann Georg Lickl (1769-1843) és  Johann Nepomuk Hummel (1778-1837). És hogy kórus is legyen, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola  Vegyeskara (100 fő) adta a  vokális  hátteret. Csodálatos volt!!!. Óriási tapsvihar fejezte ki a jelenlévők köszönetét és tiszteletét. A közönség soraiban a mi kórusunk számos tagja és családtagjaik  megjelentek.  Az alábbi kép  a templom utolsó padjából készült, a minőségért ezúton is elnézést kér a krónikás. ( Az előtérben – középtájt – látszik a szólista, a jobb oldali oszlop előtt – némileg elmosódva – karnagy asszony) 

Szentháromság vasárnapján (június 12.) tartottuk meg a hivatalos  tanévzárót a Te Deum-ot.  Az előzetes megbeszéléseknek megfelelően  a zenét a gitáros együttes szolgáltatta. Ők kísérték  az Áldott légy, Uram kezdetű Taize-i éneket is. Az áldozás alatt a kórus egy XVI. századi, külön erre az alkalomra betanult olasz darabot adott elő eredeti nyelven  (Alta Trinita beata). A szentmise végén a legjobb hittanosok (52-en) elismerő oklevelet és kisebb ajándékot kaptak. A misét követően pedig vidám családi napra és vendégségre került sor  a plébánia kertjében. 

A családi napról készült fotók az alábbi linken érhetők el: 

https://photos.app.goo.gl/HyaMYvSz2VWSUpYA9

Egyre többen hívnak mindannyiunkat imára a békéért. Ferenc pápa, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai és Erdő Péter bíboros is erre buzdít minket. Ezért a világ ezernyi templomában az Oltáriszentség előtt vagy otthonainkban imádkozzunk a békéért egy órát június 18-án, úrnapja előtti szombaton. A 2021-es budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészülete során hagyománnyá vált szentségimádást templomunkban az előesti szentmise után tartottuk 19 órától. 

Június 19-én, Úrnapján a délelőtti szentmise után tartottuk az Úrnapi körmenetet a hagyományoknak megfelelően a Szent Imre körúton. Szimbolikusan kifejezi ez keresztény küldetésünket, hogy az Úrban való örömünket vigyük ki a világba. Vasárnap reggel 6 órától történt meg az oltárok közös állítása és díszítése, amelyre sokan eljöttek. A korábbi időktől eltérően az első oltár nem a templom előtt, a kereszt közelében, hanem a templomkertben készült el. 

A szentmise alatt az Olvasmányok után: Werner: Öt alleluja (I), felajánlásra: Charpentier – Varga L.: Te Deum, áldozásra pedig: Eszterházy: Pange lingua   c. műve hangzott el. 

A kórus további szolgálata  a  körmenet hangosítása volt, illetve az atya könyörgéseire a válaszok megadása. Ez utóbbihoz tartozik, hogy a körmenet énekeinek összeállítását Ács Béla bácsi nagyon szépen elvégezte (ideértve a feleleteket is) és ebből kaptak a hívek is, hogy jobban be tudjanak kapcsolódni a közös éneklésbe. Sajnálattal kell megjegyezni, hogy meglehetősen kevesen voltunk a körmeneten.  

A másik újdonság technikai jellegű volt: nevezetesen a kórus is kapott egy  hordozható mikrofonos hangszórót a jobb  hallhatóság érdekében. Úgyhogy kántor asszony végig énekelte a körmenetet, Széplaki Pál pedig volt a „fegyverhordozó”.  A másik részről ( az asszisztencia részéről) Dévai Zoltán  töltötte be  ugyanezt a szerepet. 

Néhány kép a körmenetről. 

Június 24-én  Jézus Szíve  főünnepén  jeles esemény történt a Jézus Szíve Idősek Otthonában,  pontosabban annak kertjében. Itt került sor a Jézus Szíve Társasága megalakulásának 100. évfordulóját, illetve a jubileumi évet lezáró ünnepségre és szentmisére ( A nyitó ünnepség tavaly ilyenkor volt a templomban, illetve a plébánia kertjében.)  

A szentmise főcelebránsa Schönberger  Jenő  szatmári megyéspüspök volt, akinek a meghívására azért került sor – mint a homiliából kiderült- ,  mert a  rendalapító P. Bíró Ferenc SJC  a szatmári egyházmegyében, Munkácson született,  és az újmiséjét Szatmárnémetiben mutatta be. Másfelől pedig  a Jézus Szíve Népleányai  jelenleg is élénk és hasznos tevékenységet fejtenek ki a püspök vezetése alatt álló egyházmegyében. A szentmisén templomunk kórusa szolgált több darab eléneklésével, közvetlenül utána pedig az általános elöljáró mondott egy rövid ünnepi elmélkedést, Ács Dávid játszott egy rövid darabot, illetve a katolikus iskola tanulói és néhány tanára  gitárkíséretes énekekkel  működtek közre. Az ünnepség megható pillanata volt a szerzetes nővérek fogadalmának megújítása. A bensőséges és szép ünnepség végén a jelenlevőket finom ebéd elfogyasztásához szólították. 

Az eseményről két oldalas cikket közölt a Hírlevél július 2-i száma. 

A teljes cikk és a rendezvényen készült képgaléria az alábbi linken olvasható ill. tekinthető meg: https://www.magyarkurir.hu/hirek/-legyenek-realisan-misztikusok-jubileumi-evet-zart-jezus-szive-tarsasaga 

Június 26-án egyházközségünk fogadalmi ünnepét tartottuk. Ennek megfelelően ünnepi külsőségek jellemezték a szertartást. Ráadásul a napnak volt egy másik központi gondolata is: nevezetesen a  kerek, vagy neves évfordulót ülő házaspárok megáldása. 12 ilyen pár jött el a templomba. Gyakorlatilag róluk szólt a homilia, majd azt követően került sor a közös hálaadásra. Utána páronként kivonultak az oltár elé, ahol  külön-külön áldást kaptak (mellé egy kis ajándékot). Áldás alatt elénekeltük  a már tavaly is elhangzott, házassági évfordulóra szóló éneket, amelynek dallama az „Amíg szívem dobog” dallamára megy. 

A felajánlás alatt   hangzott el az Édes Jézus c. népének ( Bárdos Lajos zenéje, Virág Ferenc szövege). Áldozás alatt  Frisina: Anima Christi  ( sz. Csokonay Anna) 

A mise végén „körmenetileg„ kivonultunk a Jézus Szíve szobor elé, ahol elimádkoztuk /énekeltük a Jézus Szíve litániát. Ezalatt népénekekkel hangosítottunk a szokásos technikai megoldással (karnagy asszony énekelt, Pista volt a fegyverhordozó). Imádság után visszamentünk a templomba, ahol áldásra és szentség-eltételre került sor. Szép volt az ünnepség, csak annyi szépséghibája volt, hogy nemigen voltak minisztránsok, a zsoltárosok pedig egyáltalán nem (így karnagy asszony és  néhány kórustagunk zsoltározott).  

Július 8- án  a péceli Gyermek és Ifjúsági Kórus tartott hangversenyt a templomban.  Ennek kapcsán mindhárom formáció fellépett. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassák az őszön a Vajdaságban esedékes hangversenyük műsorát. 

Az előzetes hirdetések szerint a Karitász augusztus 1-5 között tábort rendez gyermekek részére. Ehhez önkéntesek jelentkezését is keresik, akik szívesen segítenének 1-2 napot a tábor körüli teendők ellátásával. 

Július 16-án  a Hírlevélben új cikksorozat kezdődött Almási Zsuzsának , a katolikus iskola igazgatójának tollából. A sorozat címe:”Akinek nincs múltja, annak nem lesz jövője sem.” A sorozat szerzője olyan embereket szólaltat meg, illetve olyan emberekről ír , akik sok szempontból kötődnek az egyházközséghez, illetrve életük során sokat tettek a közösségért. Az első cikk témája Ács Béla élete munkássága volt . 

Ugyanebben a számban az alábbi cikk jelent meg a Családok X. világtalálkozójának záró eseménye kapcsán. A világtalálkozón számos magyar család is részt vett. A magyar „küldöttséget”  Marton Zsolt  váci egyházmegyés püspök atya vezette. 

„Isten áldja és őrizze meg a világ minden családját”! 

A Családok X. Világtalálkozójának záró szentmiséjét június utolsó szombatjának estéjén Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak, a Család és az Élet Dikasztériumának Prefektusa mutatta be a Szent Péter téren Ferenc pápa jelenlétében mintegy huszonötezer hívő számára. Homíliájában a pápa leszögezte, hogy „a család az első hely, ahol megtanulunk szeretni”. 

Ferenc pápa többek között megállapította, hogy meg kell védenünk a család szépségét. Arra buzdította a házaspárokat, hogy a nehéz pillanatokban ismét próbálják felfedezni házastársukban a szeretetnek azt a szikráját, amely most is ott él szívükben, mint a kezdetekben. Az egyház a családokkal és a családokban él, hiszen a maga is családból, a názáreti családból született – hirdette homíliájában Ferenc pápa. 

A Családok X. Világtalálkozójának keretében ez a hálaadás pillanata. Ma hálával hozzuk Isten elé, mint egy nagy felajánlásban mindazt, amit a Szentlélek elvetett bennetek, kedves családok” – kezdte szentbeszédét a pápa. Utalt rá, hogy egyesek a Vatikánban vettek részt a közös elmélkedéseken, mások saját egyházmegyéikben egyfajta óriási csillagképet 

alkotva. „A tapasztalatok, javaslatok, álmok gazdagsága mellet nem hiányoznak az aggodalmak és a bizonytalanságok sem. Most mindezeket mutassuk be az Úrnak és kérjük Őt, hogy erejével és szeretetével támogassa a családokat, az apukákat, anyukákat, gyermekeket, nagyszülőket, nagynéniket, nagybácsikat. A felnőttek, gyermekek, fiatalok,idősek különböző családi tapasztalatokkal rendelkeznek, de mindnyájan ugyanazzal areménnyel imádkoznak: Isten áldja meg és őrizze meg családjukat, a világ összes családját”–fohászkodott Ferenc pápa. 

Szent Pál, a második olvasmányban a szabadságról szólt nekünk – utalt a pápa a Galatáknak írt levélre. Továbbá kifejtette, hogy a szabadság a modern és kortárs ember egyik legértékesebb és legkeresettebb java. Mindenki szabad akar lenni, behatárolások, korlátozások nélkül és az emberek arra törekszenek, hogy megszabaduljanak mindenféle 

„börtöntől”: legyen az kulturális, társadalmi vagy gazdasági fogság. És mégis nagyon sok embernek hiányzik a legnagyobb szabadság, a belső szabadság! – jegyezte meg Ferenc pápa. 

Pál apostol arra emlékeztet bennünket, keresztényeket, hogy ez mindenekelőtt egy ajándék, amikor így kiált fel: „A szabadság által szabadított meg minket Krisztus” (Gal 5,1) – idézte az Apostol szavait a pápa. A szabadság megadatott nekünk. Mindnyájan sok belső és külső feltétellel születünk és főleg az önzésre való hajlammal, ami azt jelenti, hogy saját magunkat és érdekeinket helyezzük a középpontba. De Krisztus megszabadított bennünket ettől a rabszolgaságtól. Félreértések elkerülése végett Szent Pál figyelmeztet bennünket, hogy az Isten által nekünk adott szabadság nem a világ hamis és üres szabadsága, ami valójában 

„ürügy” a „test számára” (Gal 5,13). Nem, a szabadság, amelyet Krisztus vére árán szerzett meg nekünk, teljes egészében a szeretet felé irányul, hogy amint az Apostol mondta és mondja ma nekünk: „szolgáljátok egymást szeretetben!” (Gal 5.13). 

A házastársak, amikor családot alapítottak, Krisztus kegyelmével meghozták ezt a bátor döntést, hogy szabadságukat nem önmagukért használják, hanem azért, hogy szeressék azokat a személyeket, akiket Isten melléjük helyezett. Ahelyett, hogy „szigetként” élnének, „egymás szolgálatát” választották. Így kell megélni a szabadságot a családban! Nincsenek „bolygók”, vagy „műholdak”, amelyek saját pályájukon utaznának. A család a találkozás, az osztozás, az önmagunkból való kilépés helye, hogy befogadjuk a másikat és mellette álljunk. 

A család az az első hely, ahol megtanulunk szeretni” – hangsúlyozta Ferenc pápa. 

„A családi szeretetre tett fogadás bátor: bátorság kell a házasságkötéshez. Sok fiatalnak nincs hozzá bátorsága” – mondta a pápa, felidézve, hogy gyakran hallani mamákat, akik így szólnak hozzá: „Beszéljen a fiammal, aki nem nősül, harminchét éves!”. „De asszonyom, ne vasalja ki az ingét, kezdje el elküldeni egy kicsit otthonról, hogy kilépjen a fészekből. Mert a családi szeretet szárnyalásra készteti a gyermekeket, megtanítja őket repülni, repülésre ösztönzi őket. Nem birtokló, hanem mindig szabadságot adó szeretet. És azután a nehéz pillanatokban, amelyben minden családnak van része, a válságokban, ne válasszátok a könnyebb utat: „visszamegyek a mamához”. Nem. Folytassátok az utat, ezzel a bátor fogadással. Lesznek nehéz, kemény pillanatok, de mindig menjetek előre. A férjed, a feleséged még mindig rendelkezik azzal a szeretet szikrával, amelyet kezdetben éreztetek: fedezzétek fel ismét a szeretetet. Ez sokat segít majd a válság pillanataiban” – tanácsolta a házaspároknak Ferenc pápa. 

Ferenc pápa a következő szavakkal zárta homíliáját, amelyet a Családok X. Világtalálkozójának résztvevőihez intézett: „Az egyház veletek van, sőt bennetek van! Az egyház ugyanis egy Családból született, a názáreti családból és főleg családokból áll. Az Úr segítsen benneteket minden nap, hogy megmaradjatok az egységben, a békében, az örömben és a kitartásban is a nehéz pillanatokban, abban a hűséges kitartásban, amely életünket jobbá teszi és amely mindenkinek megmutatja, hogy Isten szeretet és életközösség”. 

A Hírlevél július  23-i számában Dévai Zoltánt mutatta be a cikkíró a fent már említett cikksorozat keretében. Ugyanebben a számban jelent meg az a tablókép, amely június 26-án a jubiláns házaspárok megáldása alkalmából készült a templomban. 

Íme: 

A cikksorozat 3. részében dr. Lukács Ferencet (július 30.), a  negyedik részben  Huba Zoltánt (augusztus 6.)  az ötödikben pedig (augusztus 13. ) Óvári Lászlóné Rózsikát mutatták be. 

Ugyanezekben a számokban köszönő cikkek jelentek meg a Karitász táborban részt vett gyermekek és szolgálók tollából. 

A Július vége programjához tartozik 30-án szombaton és 31-én vasárnap tartották a mendei templom búcsúját és a hozzá tartozó programokat, amelyekre a péceli híveket is meghívták plébános atyán keresztül. Emiatt az itthoni szentmisék rendjében változás történt. 

Júliusi technikai vonatkozás, hogy július 18-tól kb. két hétig villanyszerelési munkák folytak a templomban, ezek a szentmiséket és egyéb programokat nem zavarták. 

****** 

Augusztusban folytatódtak a „tábori” beszámolók. Ugyanakkor egy fontos esemény is volt: nevezetesen Nagyboldogasszony főünnepe, augusztus 15-én A dolgozókra is gondolva a szentmise este  6 órakor volt. Az ünnep bemutatása céljából cikk jelent meg a  Hírlevélben. Ugyanebben a számban egy cikket olvashattunk a medjugorei csoportos zarándoklaton részt vett egyik péceli hívő tollából. 

Nagyboldogasszony ünnepnapjától kezdve a Karitász tanszereket gyújt a rászoruló gyermekek részére. A jó állapotú tanszereket, iskolaszereket, táskákat a templom előcsarnokában elhelyezett dobozokba lehet tenni. 

A minisztránsok is táborba mentek László atya vezetésével aug. 16-tól 19-ig. A Mátrában töltött időre emlékezve a csapat az alábbi képet küldte az itthon maradottaknak: 

Augusztus harmadik hetében jeles ünnepek vannak. Fentebb már szó esett  Nagyboldogasszony ünnepéről, a hét vége felé pedig ott van első apostoli szent királyunk, Szent István jeles ünnepe (aug. 20.) Ez alapvetően az egész egyház ünnepe, nem csupán az egyházközségünké, ráadásul állami ünnep is. Ennek megfelelően helyben csak egy reggeli szentmise volt, olyan időpontban, hogy át lehessen utána menni a városi rendezvényre. Sajnos az időjárás nem volt kegyes az emberekhez, mert valamennyi külső ünnepséget elmosta az eső, és így elmaradtak az olyan nagy közérdeklődésre számot tartó események is, mint a Szent Jobb körmenet. 

A televízió képernyőjén azonban nyomon követhető volt az ünnepi szentmise a  Szent István Bazilikából, amelyet  Erdő Péter bíboros tartott, a szentbeszédet pedig némileg szokatlan módon a katonai ordinárius, Berta Tibor tábori püspök tartotta. 

Itthon a  beszámolóké volt a főszerep a Hírlevél hasábjain,  a már többször említett cikksorozat pedig Lovász Lászlót mutatta be.( Zarándoklat Máriabesnyőre, Galga menti tábor Isaszegen) 

Ide kívánkozik egy általános megjegyzés, bár az előző hónapnál is szerepelhetett volna, mert oda is igaz: Plébános atya szavaival élve örülhet az egyház a tagjai gyarapodásának, hiszen július-augusztusban gyakorlatilag minden vasárnap van/volt keresztelő, sőt olyan vasárnap is volt, amikor két gyermeket keresztelt László atya. (Ez különösen az előző évekkel összevetve szembetűnő, hiszen voltak olyan hónapok, hogy gyakorlatilag egyetlen keresztelő sem volt.) 

Augusztus utolsó vasárnapján (aug. 28-án) a Hírlevél sorozatában Almási László bemutatását olvashattuk.(Ő a cikkíró édesapja ) A két másik cikk pedig – közvetlenül illetve közvetve – a ministránsok nyári táborozásával foglalkozott. 

A délelőtti mise végén ismét volt keresztelő a templomban. 

Szeptember első vasárnapján (4-én) volt a templomban az ünnepélyes tanévnyitó szentmise, a Veni Sancte. (A diákok nagy bánatára a „polgári” évkezdet már napokkal ezelőtt megtörtént. A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda megkezdi 20 osztállyal (13 péceli és 7 isaszegi) és 3 óvodai csoporttal (478 gyermek) az új tanévet.) Tekintve, hogy a diákok „iskolára tekintet nélkül” jelentek meg, a templomban gyakorlatilag egy talpalatnyi hely nem maradt. A gyerekek magukkal hozták a táskájukat is, amely sok esetben nagyobb volt, mint a diák, aki hordta, ráadásul –az év eleji időpontra tekintettel – még feltűnően tiszták is voltak. Plébános atya jóízű beszélgetésre hívta meg  a diákok legbátrabbjait, akik hol talpraesettségükkel, hol  félénkségükkel,mindnyájunk szimpátiáját megszerezték. A „szentbeszéd-pótló” beszélgetés után került sor a táskák megáldására és megszentelésére. A szentmisén „vegyes” zene volt, hiszen  kántor asszony orgonajátéka mellett a templomi gitáros kórus is játszott. A szertartás alatt elhangzott, de a hirdetésekben is szerepel, hogy plébános atya egyházjogi tanulmányokba kezd a Pázmány Péter Katolikus egyetemen. A tanulmányok időbeosztására tekintettel a hétfői és keddi szentmisék, valamint a hétfői fogadóórák elmaradnak. Az egyéb (esetleges) változásokról időközben lesznek majd hirdetések. Az alábbi képek a szertartáson készültek. 

A számos imafelhívás mellett az alábbi kezdeményezés jelent meg a levelező listán szeptember 09-én. 

Kedves Testvérek! 

Az utóbbi időben különösen sok imafelhívás történt országunkért, nemzetünkért. Ezek kezdete talán a millenniumra tehető, melyhez kötődően Magyarországon templomokat szenteltek a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére és Magyarok Nagyasszonya ünnepét Vaszary Kolos hercegprímás kérésére engedélyezte a pápa (1896).  Mindszenty bíboros egy ízben ezt mondta: „Ha lesz egymillió imádkozó magyar, nem félek a jövőtől.” 2006-ban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia imaévet hirdetett a nemzet lelki megújulásáért. Az akkori körlevélben írták: «Nemzetünk nagyon nagy bajban van, csak Isten irgalma menthet meg minket.» Ehhez a felhíváshoz egyházközségünk is kapcsolódott néhány megmozdulással. 

Országunk, nemzetünk jelenlegi körülményei ismét megalapozzák a mostanában történt imafelhívásokat. Templomépítő őseink feladatot adtak egyházközségünknek: Templomunk titulusa miatt különösképpen hordoznunk kell országunkat, nemzetünket imáinkban. Templomunkba lépve vajon elolvassuk-e, elimádkozzuk-e minden alkalommal a szentély fölötti feliratot? 

Máté evangéliuma 18. fejezetében olvashatjuk: 19 Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. 20 Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” 

Tekintettel a fentiekre, október 8-i búcsúnkra készülve vállaljunk közös napi imát országunkért, nemzetünkért! Szűz Mária születésnapjától, a tegnapi naptól néhányan elkezdtünk erre a szándékra rózsafűzért imádkozni. Aki teheti, kapcsolódjon be ebbe az imaláncba október 8-ig! Hogy legyen közösségi keret, a következőt javaslom: Ebben az időszakban a hét egy-egy napján,  de lehetőleg naponta délután 5 órakorimádkozzunk el egy teljes öttizedes rózsafűzért! Aki tud, egy-egy alkalommal imádkozzon a templomkertben a lourdes-i barlangnál – jó, ha hív valakit magával, hogy legalább ketten ott legyenek. Az se baj, ha csak egyedül imádkozik ott valaki, mert éppen akkor biztosan tudnak vele mások is otthonról, vagy bárhonnan együtt imádkozni legalább egy tizedet. Ha valaki érez rá motivációt, esetleg megszervezheti, hogy minden nap 5-kor legyen a templomnál két imádkozó. 

Az imalánchoz mindenki annyival járuljon hozzá, amennyivel tud: pl. a nap bármely időszakában legalább egy Miatyánk, Üdvözlégy, vagy más rövid ima, egy-egy fohász erre a szándékra.  

Ajánlom olvasásra:  https://www.magyarkurir.hu/hazai/magyarorszag-szeretetlang-reven-legyen-europa-legoromtelibb-nepe-jim-blount-eloadasa 

Szeretettel:  Jászberényiné Szepsi Katalin 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

 Szeptember 10- én  az esti szentmise keretében – történt meg a bérmálkozásra készülők bemutatása a templomban. Ezt a plébános atya előzetesen csak rövid szóbeli hirdetés formájában  közölte minden különösebb információ nélkül. A továbbiak a Hírlevél szeptember  17-i számában jelentek meg  Kollmann  Andrea hitoktató tollából. Ezek szerint a bérmálkozás október 23-án lesz. A készülők névsora (Minden további majd a bérmálkozást követően): 

Ifihittanosok                                                          Katekumenek 
Kóródi Eszter  Csingér Judit 
Nagy AngélaKlement Szabolcs 
Nagy DalmaPálovits Gyula 
Kurkó Csenge Hubert Petra 
De Ward Dlustus Jázmin   Sipos Réka    
Beke Ambrus   
Beke Ágoston 
Kővári Boldizsár
Egyed Gábor  

Szeptember 11-én a szokásos hirdetések mellett az alábbi plakát jelent meg a templomban illetve a levelező listán: 

Szeptember 16-án  és 17-én két napos  – a plakátnak megfelelően gazdag tartalmú de szerény kivitelű – kiállítás jelent meg a templomban, Carlo Acutis lelki örökségeként. Első látásra nehéz feldolgozni (de talán még megérteni is ) azt a hallatlan csodát, amelyről a kiállított tablók tanúskodnak. Az összeállítás alapvetően két kontinens (Európa és Latin-Amerika) eucharisztikus csodáit állítja elénk.(Külön kérdés, hogy miért csak ezt a kettőt? Vagy csak ezekről tudunk? ) A tablókon az alábbiak sorjáznak: 

Legnica (Lengyelország, 2013) 

Buenos Aires ( Argentína 1992,1994-1996.) (Ebben az időben Buenos Aires érseke Bergoglio biboros volt, akit ma Ferenc pápaként ismerünk, Isten ujja?) 

Rosano  (Olaszország 1948) 

Tumaco (Columbia 1906) 

Bordeaux (Franciaország 1822) 

Siena (Olaszország  1730) 

Eten (Peru  1649) 

Ludbreg (Horvátország 1411) Ez a település Magyarországhoz is kötődik a Batthyány-Strattman családon keresztül; ez utóbbi tagja, Eleonóra grófnő rendelte azt az ereklyetartót, amelyben a vérereklyét őrzik) 

Avignon ( Franciaország 1433.) 

Wilsnack ( Németország 1383) 

Krakkó ( Lengyelország 1345) 

Firenze (Olaszország 1230, 1595) 

Regensburg (Németország  1255) 

Santarém  (Portugália 1247) 

Meerssen (Hollandia 1222, 1465) 

Lanciano ( Olaszország  Kr.u. 750) 

**************** 

Szeptember 19-én temették el II. Erzsébet angol királynőt, aki 96 éves korában,  uralkodásának 71 évében hunyt el 2022. szeptember 8-án, a család vidéki kastélyában, Balmoralban.  Felravatalozták  Skóciában, majd  Londonban  világraszóló gyász-szertartás  után temették el. A Brit Nemzetközösség, továbbá az anglikán egyház feje, 15 ország államfője illetve uralkodója, élete során 32 független állam uralkodója volt; közel 2 milliárd ember  tartozott ebbe a körbe. 

Fia, Károly herceg, III. Károly néven lépett a trónra néhány nappal édesanyja halála után.  Károly idősebbik fia, Vilmos herceg kapta a trónörökösnek járó walesi hercegi címet. 

Szeptember  25-én volt  az Elvándorlók és menekültek Világnapja. Ez alkalomból plébános atya ismertette Ferenc pápa üzenetét, majd  a szentáldozás után közösen elimádkoztuk a szentatyának erre az alkalomra küldött imádságát. 

Szeptember folyamán ablakcsere volt a plébánián. A régi ablakokat  új, hőszigetelő nyílászárókra cserélték ki. Egyúttal megújultak a redőnyök is. 

Szeptember 28-án esti mise volt a templomban Szt. Mihály, Gábriel és Ráfael főangyalok (ezen belül is különösen Szt. Mihály arkangyal, az egyházmegye és a váci székesegyház védőszentje) tiszteletére. A kóruson többen voltunk, mint a templomban… 

Október a rózsafüzér hónapja. A hónap első napjától közös rózsafüzér-ájtatosság van a templomban, amelynek általános rendje: szerdán a reggeli mise után, csütörtökön reggel 8 órától, pénteken és szombaton az esti mise előtt, vasárnap pedig a  délelőtti mise előtt. Az alkalomhoz illően különböző rózsafüzérek kaphatók részint a plébániahivatalban, részint pedig  a templomban a hátsó kisasztalnál.(Ez utóbbi esetében csomagolt rózsafüzér is kapható, amely úgy néz ki, mint a gyógyszeres doboz. Tartalma egy darab fából készült szentolvasó, a mellékelt tájékoztató pedig tartalmazza a titkokat illetve, hogy az egyes szemekre melyik imádságot kell mondani. Ajándéknak is teljesen jó.) 

Október 2-án ( a hónap első vasárnapja) volt a terményhálaadás ünnepe. A mise előtt rózsafüzér ájtatosság volt, a mise végén pedig  – a Te Deum eléneklése mellett – hálát adtunk az idei termésért és a teremtő  Isten jóságáért. A szertartás keretében plébános atya megáldotta szerény  gyümölcs-felhozatalt. A képek ebből az alkalomból készültek.  

 Október 7-én pénteken ünnepeltük  Rózsafüzér Király-nőjét. A szentmise – a búcsúra tekintettel – előesti szentmise is volt egyben. A szentmise alatt a kórus egy darabot énekelt (Szögi: Zengj szívem, dalt…) 

A mise végén még a befejező áldás előtt került sor a szentolvasók megáldására. Plébános atya egy minisztráns kíséretében körbejárt és megszentelte a hívek által hozott és  kézben tartott rózsafüzéreket. . A mise után  került sor a  rózsafüzér ünnepélyes elimád-kozására a békéért és magyar hazánkért a kitett Oltáriszentség előtt. A buzgóbbak ott maradtak és  végig imádkozták és énekelték az ájtatosságot. 

Rózsafüzér Királynéja, Rózsafüzér Királynője (lat. Regina Rosarii): a →Boldogságos Szűz Mária, a világ királynőjének megszólítása, a →lorettói litánia invokációja a lepantói győzelem után. A m. nyelv különbséget tesz a Királynő (önálló uralkodó) és Királyné (a király társa) között. **forrás:Magyar Katolikus Lexikon) 

Október 8-án tartottuk a templombúcsúnk  napját, Magyarok Nagyasszonyának,   ünnepét .Kivételesen nem vasárnap, hanem szombaton  ültük meg a jeles napot. Az ünnepi szentmisét  Ft. Kürtösi Krisztián atya, paksi plébános mutatta be. Az ünnepi készület keretében a szentmise előtt zenés áhítat hangzott el. Közreműködtek: Ács Dávid László orgonaművész és  Fieszl Mátyás kürtművész (Barokk concertok hangzottak el). Templomunk kórusa négy darab előadásával vette ki részét az ünnepi készületből. A szentmise alatt közreműködött még Lökösházi Mária énekművész is ( C. Franck: Panis angelicus) 

Október 16-án, vasárnap délután – az előzetes beharangozásnak megfelelően -koncertet adott templomunkban a Lumen Christi Gospel kórus. 

Ott voltunk…  Zsúfolt templom, szenzációs hangulat. A fellépő – alapvetően fiatalokból álló – kórusban  nagyszerű hangok,  begyakorolt koreográfia, remek összekötő szöveg és mindent átható öröm. Pedig nem voltak sokan ( 12 női, 7 férfi énekes, + karnagy +  1 billentyűs, 1 gitáros,  1 dobos). Mégis igaz volt, amit  karnagy az összekötő szövegben mondott, ti. hogy ezekben a dalokban (gospel, spirituálé, néger munkadal stb.) mindig átcsillan a hit és a remény. Még a leginkább reményvesztett helyzetekben is… Ez pedig nem kis dolog, főleg, ha visszagondolunk, hogy ezek a dalok (pontosabban azok elődjei) az Amerikába hurcolt afrikai rabszolgák fájdalmából, hitéből és reményéből születtek. Mindezt csodálatosan visszaadta a vendégszereplő együttes. Különösen is büszkék lehetünk rá, hogy mindkét „földink” (Tasnádi Petra és Galán Fruzsina) szólót (is) énekelt (Petra többször, Fruzsina egyszer). Nagyon jót tett a műsornak – egyúttal az együttes rugalmasságát is dicséri  – hogy  sok  ismert dallam ( pl. az Apácashow-ból a Kövess engem, az Örömóda stb.) is elhangzott. Befejezésként a karnagy a jelenlévőket – akik láthatóan nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták ezt a szép előadást – már most előre meghívta december 21-re a MOM székházba, ahol egész estés  karácsonyi hangversenyt ad a kórus./ A felvételt a koncert végén készítette L.F.szerk./ 

Október 23-án volt templomunkban a bérmálkozás. A szentséget – az előzetes hirdetéseknek megfelelően – dr. Varga Lajos püspök atya, a váci egyházmegye segédpüspöke szolgáltatta ki a bérmálásra készülő 14 személynek, akik két csoportban (ifjúsági hittanosok és katekumenek)  készültek fel. A főpásztor már korábban olvasta a jelöltek dolgozatát a választott bérmaszentről és a bérmálás szentségéről, erre utalt is a szentbeszédben. A szentség kiszolgáltatására a prédikációt követően került sor.  A szentmise ünnepélyességét előmozdította  a nagy létszámú asszisztencia, valamint az, hogy a templomnak  mind a két kórusa közreműködött a szertartás alatt. Mind püspök atya mind pedig plébános atya köszönetet mondott a közreműködőknek, továbbá mindazoknak, akik személyes példájukkal, oktatással vagy bármilyen más módon előmozdították a jelölteknek  a szentség felvételére való eredményes felkészülését. 

A Hírlevél október 23-i számában az alábbi püspöki körlevél jelent meg 

Kedves Testvérek! 

A hétköznapjainkat gazdasági és társadalmi szempontból egyre nehezebb körülmények között éljük, a szomszédunkban már 8 hónapja dúló háború következményeit mindannyian érezzük:aggódunk szeretteinkért, fohászkodunk a békéért, segítjük a menekülteket és a helyben maradókat 

is. 

Az energiaválság mindannyiunkat érint: egyéneket, családokat, vállalkozásokat és minden szervezetet, beleértve Egyházunkat is. 

A helyzet arra indít bennünket, hogy még felelősebben és tudatosabban éljünk a mindennapokban! A teremtett világért érzett felelősségünk eddig is arra ösztönzött, hogy a természeti javakkal takarékosan bánjunk, becsüljük meg, amit a Teremtőtől ajándékba kaptunk és jó gazda módjára használjuk fel magunk és szeretteink javára. Egyházmegyénk 

gazdálkodásának kialakításánál ezt a szempontot eddig is igyekeztünk érvényesíteni és erre bíztatunk minden hívőt saját otthonaikban és a közösségi terek használatakor is! 

Az energiaválság azonban bennünket is olyan fokozott takarékosságra kényszerít, amelynek korlátozó hatása lesz a mindennapi életünkre, pasztorációs és egyéb tevékenységeinkre. A Váci Egyházmegye és a hozzá tartozó 227 plébánia és 57 intézmény számára rendkívüli kihívást jelent 

az előttünk álló időszak a közüzemi költségek drasztikus emelkedése miatt. Hiszen az egyházi épületek méretüknél és koruknál fogva nehezen tudnak a kedvezményes lakossági kereten belül maradni, a templomok és nem lakott épületeink esetében pedig a gazdálkodó szervezetekre érvényes 

energiaárakat kénytelenek megfizetni, amely egyes esetekben akár 12-szer magasabb, mint alakossági ár. Közösségi tereink és oktatási-nevelési intézményeink fűtése és áramellátása a tavalyihoz képest többszörös kiadást jelent még alapos takarékosság mellett is. Az egyházmegye 

által fenntartott személyautók használati költsége is jelentősen növekedett, hiszen július 30. óta piaci áron tankolhatnak, azaz másfélszer többe kerül az üzemanyag. 

Ezekre a megemelkedett költségekre semmilyen – békeidőben – gondosan megtervezett költségvetési tartalék nem lehet elegendő. 

Éppen ezért ezt az időszakot csak összefogva, egymást támogatva és a kölcsönös szolidaritást megélve tudjuk átvészelni! Ezért kérem a testvéreket, hogy legyenek lelkipásztoraik segítségére az alábbiakban: 

– Legyenek elfogadóak és rugalmasak a fogyasztás ésszerűsítését célzó és ezzel az energiafelhasználást korlátozó intézkedések miatt kialakuló változásokkal és kényelmetlenségekkel kapcsolatban! 

Ajánlják fel segítségüket, szaktudásukat, ha újra kell gondolni a plébániai programok vagy akár a liturgia megszervezését! 

Bátorítsuk egymást a kitartásra és arra, hogy minden nehézség ellenére meg tudjunk maradni a Gondviselésben bízó, hívő embereknek! 

Legyünk a béke követei ott, ahol feszültség vagy nézeteltérés adódik a jelenlegi helyzet miatt és segítsük egymást a pontos tájékozódásban! 

– Lehetőségeinkhez képest legyünk nagylelkűek, ha közösségi tereink fenntartásához külön adományra van szükség vagy arra, hogy felajánljuk saját otthonunkat egyes találkozók megszervezéséhez! 

– Figyeljünk oda egymás szükségleteire és ne hagyjuk magukra a szükséget szenvedőket

Kérjük együtt a Mennyei Atyától a béke ajándékát magunk és a világ számára! 

Marton Zsolt váci megyéspüspök 

Az egyházmegyei felhívásnak helyi folytatása is lett: A Hírlevél  október 30-i számában plébános atya és  Dévai Zoltán elnök úr  tollából egy közös cikk jelent meg, amelynek lényegét László atya a délelőtti mise végén szóban is ismertette. A cikk az alábbiakban olvasható: 

Templomfűtés 

Kedves Testvérek! 

A megváltozott gazdasági körülmények miatt a templom megszokott fűtési rendjén is változtatnunk kell. A fűtési idény alatt szerzett tapasztalatok és a hívek visszajelzései alapján későbbi változtatások is lehetségesek. 

Hétköznapokon, hétfőtől péntek estig a templom jobb oldali (a főajtón belépve, vagyis a tabernákulum oldala) padsorának fűtése fog üzemelni. 

Szombaton és vasárnap este mindkét oldali padfűtés üzemel. 

Vasárnap délelőtt mindkét oldali padfűtés, valamint mindkét oldalon a radiátorok is 

üzemelni fognak. 

A templom hőmérséklete így valószínűleg alacsonyabb lesz a megszokottnál, ezért 

fokozottan ügyeljünk az öltözködésre, főleg a gyermekek öltözködésére. A fűtéssel 

kapcsolatos észrevételeket lehet jelezni a sekrestyében. Semmi esetre se kezdjünk magunk a fűtési rendszer szelepeinek állítgatásába! Sajnos van negatív tapasztalat (pl. a mosdóban), hogy a termosztátok felelőtlen nyomkodásával jelentős FELESLEGES kiadást okozhatunk az egyházközségnek. 

Azokban a helyiségekben, ahol konvektoros fűtés van és a különböző csoportok maguk kezelik, kapcsolják be a fűtést az összejövetel idejére, fontos, hogy távozáskor MINDIG ellenőrizzük a készülék kikapcsolását! 

Előre is köszönjük mindenkinek a megértő együttműködését! 

Berta László és Dévai Zoltán 

A másik – a mai naphoz kapcsolódó – hirdetés  Püspök atya felhívása a papi és szerzetesi hivatásokért való imádságra: 

– Püspök atya arra hív mindannyiunkat, hogy az új papi hivatások születéséért való imádságra tekintsünk közös szent feladatként és egyházmegyei szinten imádkozzunk együtt új papi hivatások születéséért. A szentmise keretében, a hívek könyörgésében biztosítunk alkalmat erre az imádságra. Az Egyházmegye megfogalmazott négy egyetemes könyörgést a papi és szerzetesi hivatásokért, melyek közül minden szentmisében egy kiválasztott könyörgést imádkozva vigyük egy testként Isten elé kérésünket!  

November hónap első napja, Mindenszentek ünnepe, mindenki számára a temetőjárás napja, akár helyben, akár vidéken, más települések temetőjében. Ilyenkor a temető egész évben soha nem látott pompájában teljesedik ki, mindenki igyekszik elhunyt szerettei végső nyughelyét minél szebben feldíszíteni. 

Mindenszentek főünnepe miatt  31-én, hétfőn előesti szentmise volt, az ünnepi szertartás pedig a főünnep napján  Délután négy órakora temetőben  közös ájtatosság volt az elhunytakért, különösen azokért, akikről senki sem emlékezik meg, illetve akik váratlanul vagy erőszakos módon haltak meg. Egyúttal az itt-maradókért is imádkoztunk/énekeltünk és a szentek közbenjárását kértük elhunyt szeretteink túlvilági útjának segítéséhez. Az ájtatosság után sor került az új síremlékek megáldására. A krónikás az alábbi két képpel emlékezik az eseményekre. 

November 13-án megemlékeztünk a Szegények világnapjáról. Plébános atya felolvasta a Magyar  Katolikus Püspöki Konferencia  körlevelét – Szent Erzsébetre, a szegények pártfogójára emlékezvén . Egyúttal jelezte, hogy a következő vasárnapi (november 20.) gyűjtés a szegények, rászorulók  célját fogja szolgálni. Ugyanettől a naptól kezdve a Karitász tartós élelmiszert gyűjt a templom előterében, hét közben pedig a Szent Erzsébet iskolában. Ugyanekkor kezdődnek a Karitász szervezésében az adventi koszorúkészítési és egyéb ajándék-készítési munkálatok is. 

November 20-án Krisztus király ünnepén ( amely egyébként az egyházi év utolsó vasárnapja is) a szentmisét Kozsuch Zsolt atya, Zsámbok, Kóka és Dány plébánosa tartotta „cserében”. Ez idő alatt ugyanis  plébános atyánk tartotta az Erzsébet-napi búcsúi ünnepi szentmisét Zsámbokon. A vendég atya nagyon jó beszédű, jó hangú páter, aki mindamellett a sportban is otthon van, nagy focirajongó (a ma esti magyar-görög focimeccsre is kimegy a saját közlése szerint). Külön is megköszönte a kórus szolgálatát.  Az énekkar két művet adott elő. Felajánlásra : Beethoven: Isten dicsősége; áldozásra: Palestrina: Jesu, rex admirabilis  A szentmise végén sor került az Erzsébet kenyerek megáldására, amelyeket a Karitász tagjai a templom ajtó előtt kiosztottak a misén részt vett hívek részére.  

Megkezdődött a Karitász által szervezett, a szegények javára szolgáló gyűjtés, amelynek „tárgya” ezúttal kizárólag a tartós élelmiszerek gyűjtése, és majdani szétosztása a rászorulók között. Ugyancsak „megjelentek” az adventi koszorúk a templomban; ezeket a Karitász tagjai készítették. 

Szentatyánk, Ferenc pápa az alábbi apostoli körlevelet tette közzé. Megjelent a Katolikus.ma portálon. 

A pápa a tanároknak: Legyetek résen a személyiséget romboló ideológiákkal szemben! 

Ferenc pápa hangsúlyozza a keresztény pedagógusok fontosságát, de arra kéri őket, hogy bánjanak óvatosan az ideológiákkal. 

Ferenc pápa a Katolikus Tanárok Világszövetségének (WUCT) tagjaival 2022. november 12-én tartott audienciáján óva intett az „ideológiai gyarmatosítástól”, és hangsúlyozta a keresztény jelenlét fontosságát az oktatásban. 

Alkalmazkodni az idők változásához… de módjával 

Ferenc pápa felszólította a tanárokat arra, hogy ha meg akarják tudni szólítani a tanulókat, akkor ne legyenek „merevek”, mivel „a merevség tönkreteszi az oktatást”, hanem legyenek képesek megújulni és alkalmazkodni minden egyes új diákcsoporthoz. 

Ezzel azt magyarázta, hogy a Katolikus Tanárok Világszövetségének, amelyet 1908-ban alapítottak azzal a céllal, hogy összefogja a katolikus tanárokat világszerte, segítenie kell a pedagógusoknak abban, hogy „megtalálják a leghatékonyabb módszereket a tanulás örömének és az igazság utáni vágynak az átadására, a mai fiataloknak megfelelő nyelvi és kulturális formák alkalmazásával”. 

Ezzel kapcsolatban azonban a pápa felszólította a Világszövetség jelenlévő tagjait, hogy „óvakodjanak az ideológiai gyarmatosítástól”. 

„Egy dolog a pillanat kultúráját követni, a pillanat nyelvét beszélni, de egészen más dolog engedni, hogy ideológiailag gyarmatosítsák az embert. Kérem, ügyeljenek arra, hogy a tanárokat úgy képezzék, hogy képesek legyenek különbséget tenni az őket a fejlődésben segítő újdonság és az ideológia, az ideológiai gyarmatosítás között. Napjainkban az ideológiai gyarmatosítás tönkreteszi az emberi személyiséget, és katasztrofális hatása lehet, ha az oktatásban alkalmazzák”

A pápa rendszeresen használja ezt a kifejezést beszédeiben. Szeptemberben például a Schönstatt Atyák Világi Intézetének papjaival tartott audiencián a Szentatya elítélte az „emberi értékek aláásását”, amelyet „mindenféle ideológiai gyarmatosítás kíméletlenül folytat”. 

Kiemelte, hogy a család természetét „különböző ideológiák támadják, amelyek megrengetik azt a fundamentumot, amelyre az ember személyisége épül.” 

Mi az ideológiai gyarmatosítás Ferenc pápa szerint? 

A pápa gyakran használja az „ideológiai gyarmatosítás” kifejezést a családetika, a házasság és a gender (társadalmi nem) kérdések kapcsán. És a fogalom gyakran felmerül a világ szegényebb régióival és a gazdag országok pénzügyi támogatással gyakorolt befolyásával kapcsolatban is. 

Különös tekintettel az iskolai környezetre, egy 2016-ban lengyel püspökökkel tartott találkozón azt mondta: 

Európában, Amerikában, Latin-Amerikában, Afrikában és Ázsia néhány országában az ideológiai gyarmatosítás valódi formái zajlanak. És ezek egyike – világosan a nevén fogom nevezni – a „gender” ideológiája. Ma a gyerekeknek – igen, gyerekeknek! – azt tanítják az iskolában, hogy mindenki megválaszthatja a nemét.Miért tanítják ezt? Mert a könyveket azok a személyek és intézmények biztosítják, akik pénzt adnak. Az ideológiai gyarmatosítás ezen formáit befolyásos országok is támogatják. És ez szörnyű! 

A keresztény tanárok „létfontosságúak” 

Ferenc pápa hangsúlyozta a Katolikus Tanárok Világszövetsége küldetésének fontosságát is. Azzal, hogy bátorítják és motiválják a tanárokat, mint „nevelőket és a hit tanúit”, szinte „a pápa munkatársaivá” válnak – fejtette ki. 

„Ezáltal jelenvalóvá teszitek az akadémiai világban az Egyháznak azon szolgálatát, hogy a katolikus tanárokat támogassa a hitben azért, hogy a lehető legjobb módon lássák el feladatukat és tegyenek tanúságot olyan helyzetekben, amelyek a kapcsolati és intézményi szinten gyakran igen összetettek”. 

A Szentatya hangsúlyozta, hogy „a keresztény nevelők jelenléte az iskolai közösségekben létfontosságú”, és „a keresztény nevelők arra hivatottak, hogy egyszerre legyenek teljesen emberek és teljesen keresztények”. 

[A keresztény tanítóknak] nem szabad spiritualistának, kábán álmodozónak és ’nem evilágból valónak’ lenniük. Két lábbal kell állniuk a mai kor, a saját koruk és kultúrájuk talaján. Fontos, hogy személyes szinten találékonyak, nyitottak legyenek, és képesek legyenek valódi kapcsolatot kialakítani a diákokkal, és megérteni legmélyebb szükségleteiket, kérdéseiket, félelmeiket és álmaikat.” 

Mindezeken felül a keresztény tanítóknak a hit tanúinak kell lenniük. 

„Az is fontos, hogy képesek legyenek tanúságot tenni – mindenekelőtt életükkel, de szavaikkal is – arról, hogy a keresztény hit átfogja az egész emberi tapasztalatot, hogy fényt és igazságot hoz a létezés minden területére anélkül, hogy bármit is kizárna, anélkül, hogy megnyirbálná a fiatalok álmainak szárnyait, anélkül, hogy meddővé tenné törekvéseiket.” 

„Valójában az Egyházban a fiatalok oktatásának hagyományosan mindig is az volt a célja, hogy ne csak fogalmakat tanítson, hanem integráltan formálja az egyes emberi személyt annak minden dimenziójában.” 

Fordította: Dr. Fedineczné Vittay Katalin 

 2022-11-21 

A keresztények legyenek a béke élő jelei! – Ferenc pápa utolsó bahreini beszéde 

Közzétéve 2022-11-07 

Imatalálkozó a bahreini püspökökkel, papokkal, szeminaristákkal, szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, hitoktatókkal – Fotó: Vatican Media 

Vasárnap reggel Ferenc pápa Manama Szent Szív plébániatemplomában találkozott a püspökökkel, papokkal, Istennek szentelt személyekkel, szeminaristákkal és lelkipásztori munkatársakkal. Hozzájuk intézett beszédében a Szentlélekről, mint az öröm, a testvériség és a prófécia forrásáról elmélkedett. 

Ferenc pápa örömét fejezte ki, hogy Bahrein keresztény közösségében lehet, amely valóban „katolikus”, vagyis egyetemes, mivel a helyi egyházat a világ számos részéből érkezett hívek alkotják. Köszöntötte a „migránsokból álló kis nyáj” tagjait és rajtuk keresztül származási országaikat, kiemelve a sok megpróbáltatásnak kitett Libanont, és közelségéről biztosította Közel-Kelet minden szenvedő népét. A sokféleség összhangot talál Jézus egyetlen arcában, a Krisztusba vetett hitben. Ezután a János evangéliumából felolvasott szakaszt elemezte, amely a Krisztusból és a hívőkből áradó élő vízről szól (vö. Jn 7,37-39). A pápa Bahrein valóságára alkalmazta az evangéliumi képet: az országban sok a sivatag, de alatta csendesen csordogáló édesvízforrások öntözik a földet. Ilyen a mi emberségünk is: a felszínen vannak gyarlóságaink, de a szív mélyén a Szentlélek édes vize megöntözi pusztaságainkat és megújítja életünket. Ezt az élő vizet ígéri meg nekünk Jézus: a Szentlélek ajándékát, Isten gyengéd, szerető és megújító jelenlétét. 

Jézus hangosan hirdeti: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám” (Jn 7,37), mert „élő víz forrásai” fakadnak majd szívéből. Jézus kereszthalálakor, megnyílt oldalából tör elő az új élet, a Szentlélek életadó vize, amely arra hivatott, hogy megújítsa az egész emberiséget, megszabadítva a bűntől és a haláltól. Az Egyház tehát Krisztus megnyílt oldalából, a Szentlélekben való „újjászületés és megújulás fürdőjéből” (vö. Tit 3,5) születik. A keresztségben kaptuk a Lélek élő vizét, amely Isten szeretett gyermekeivé és egymás között testvérekké, új teremtményekké tesz minket – szögezte le a pápa, majd a Szentlélek következő három nagy ajándékához fűzte a gondolatait: öröm, egység és prófécia

Mindenekelőtt a Szentlélek az öröm forrása. Az édes víz, amelyet az Úr életünk sivatagjaiban árasztani kíván, az a bizonyosság, hogy soha nem vagyunk egyedül. A Vigasztaló Lélek szeretettel kísér minket, támogat és bátorít nehézségeinkben.  A Lélek öröme az Istennel való kapcsolatból fakad, Ővele együtt le tudjuk győzni még a fájdalom és a halál szakadékait is – fejtette ki Ferenc pápa, majd arra buzdította a bahreini híveket, hogy őrizzék és sokszorozzák meg ezt az örömöt a továbbadás révén. A keresztény öröm ragályos, mert az evangélium arra késztet, hogy kilépve önmagunkból közvetítsük Isten szeretetének szépségét. Ezért fontos, hogy a szentmise ünneplése mellett, amely a keresztény élet forrása és csúcspontja (vö. Sacrosanctum Concilium, 10), az evangélium örömét az élénk lelkipásztori tevékenységben is terjesszük környezetünkben. 

Másodszor, a Szentlélek az egység forrása. Akik befogadják Őt, azok az Atya gyermekeivé, egymás testvéreivé válnak (vö. Róm 8,15-16). Nem lehet helye a megosztottságnak, az etnikai, kulturális és rituális különbségek sem veszélyeztethetik a Lélek egységét. Amikor a Feltámadott Krisztus Lelke leszáll a tanítványokra, az egység és a testvériség forrásává válik, felavatja a szeretet egyetlen nyelvét.  A Szentlélek így formálja az egyházat: Pünkösdtől fogva a különbözőségek egymással összhangban egységgé kovácsolódnak, amely nem jelent egyformaságot – hangsúlyozta Ferenc pápa, majd rámutatott: hivatásunk mindenekelőtt az egység megőrzése, ahogy Szent Pál mondja, „Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékében fönntartsátok a lelki egységet. Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy a hivatástok is egy reményre szól (Ef 4,3-4). A keresztény egység ereje a közös tanúságtétel – hangsúlyozta a pápa, majd arra buzdította a híveket, hogy a szolgálat, a megbocsátás és a párbeszéd eszközeivel legyenek a multikulturális társadalomban a más hitvallású és felekezetű testvérekkel a szeretetközösség szövői. 

Végül, a Szentlélek a prófécia forrása. Az üdvtörténet tele van számos prófétával, akiket Isten hív, felszentel és elküld az emberek közé, hogy az ő nevében szóljanak. A próféták a Szentlélektől kapják a belső fényt, amely által képesek a történelem olykor homályos szövedékében megragadni Isten jelenlétét, és megtérésre hívni az embereket. Minden megkeresztelt megkapta a Szentlelket és a prófétai hivatást. Életünkkel tegyünk tanúságot az evangéliumról, építsük Isten országát. Ahol szükséget szenvedő, megsebzett testvérek vannak, ott van Jézus. Az a mércéje egy társadalom méltóságának és reményének, ahogyan az utolsókkal bánik – állapította meg Ferenc pápa.   

Utolsó bahreini beszéde végén hálás szívvel adta áldását a hívekre, majd köszönetet mondott Hamad királynak és az ország hatóságainak kiváló vendégszeretetükért. Arra bátorította Bahrein keresztényeit, hogy örömmel és kitartással folytassák lelki útjukat. Az Arábiai Szűzanyaként tisztelt Mária közbenjárásáért fohászkodva kérte: segítségével hagyjuk, hogy mindig a Szentlélek vezessen minket, tartson meg bennünket örömben, szeretetben és imádságban egyesülve. Végül Ferenc pápa a következő szavakkal búcsúzott a bahreini hívektől: „Számítok rá: ne felejtsetek el imádkozni értem”. 

********** 

November 27-én,, a hónap utolsó vasárnapján megkezdődött az adventi időszak. A templomban megjelent az adventi koszorú, az első gyertyát a katolikus óvoda csöppségei gyújtották meg, rövid verses műsor keretében. A szertartás színe a lila. Váratlanul sokan voltak a templomban (ez nem kis részben az óvodások hozzátartozóinak tudható be). Az énekkar Sapszon Ferenc Magyar Miséjét és Halmos László 1. Offertóriumát  énekelte.  

Hétfőtől (november 28.) megkezdődnek a roráte misék, utána agapé lesz a hittanteremben. Jó előre hirdette a plébános atya, hogy a két község (Pécel és Mende) adventi lelkigyakorlata  december 14-16 között lesz. A vendég lelkipásztor Kozsuch Zsolt dányi plébános lesz, aki a múlt vasárnapi misét tartotta a templomban. 

Valódi ünnepi alkalommal indult a december hónapja. Az első vasárnapon illetve az azt megelőző szombaton nem volt szolgálata a kórusnak, viszont a templomban igazi ünnepi csemege várta az érdeklődőket december 3-án, szombaton este a szentmise után. Nevezetesen az Óbecsei (Szerbia, Vajdaság) Kórus viszonozta az idén ősszel hozzájuk látogató Péceli Gyermek és Ifjúsági Kórus Óbecsén tartott koncertjét. 

A programban szerepeltek klasszikus és modern darabok egyaránt. Az együttesben sikeresen ötvöződtek a gyermek és felnőtt hangok.  A hangszeresek általunk is ismert karácsonyi énekeket adtak elő sajátos délvidéki hangszerelésben (hegedű, tambura, bőgő). Külön érdekesség volt, hogy  olyan ismert darabban, mint például Bárdos  Karácsonyi bölcsődal-a, az „alsó” szólamokat, (amelyeket nálunk a férfiak énekelnek) itt két hegedű szólaltatta meg. Az is egyediségként értékelhető, hogy a koncert vége felé egyes darabokat a vendég kórus gyermek-tagjai xilofonon játszották, míg az énekek szövegét valamennyien énekelték. A műsor végére  beálltak a kórusba a vendéglátó péceli énekkar tagjai is, és közösen énekelték az „Adj békét, Uram” c. darabot. A műsor végén hatalmas vastapsot kaptak a szereplők a jelenlévőktől, akiknek a létszáma először nem is látszott igazán, csak utóbb derült ki, hogy a helyi gyerekkórus tagjait (természetesen) elkísérték a szülők is, akik megtöltötték az egyébként igen hideg templomot. A krónikás idetesz néhány képet a különféle formációkról.  

December 8-án (Csütörtök) ültük Szeplőtelen Fogantatás ünnepét. Az előző adventi napok gyakorlatától eltérően (amikor is a hét első három napján volt rorate mise) – ebből az alkalomból – csütörtökön is hajnali buzgósággal ünnepeltük Szűz Máriát. Meglepően  sokan összegyűltünk, a jobb oldali padsor gyakorlatilag megtelt. Az ünnep fényét  nagyban emelte a szertartás alatt elhangzott sok Mária-ének. 

szeplőtelen fogantatás (lat. conceptio immaculata): 1. teológiailag az emberi élet továbbadásának természetes folyamatában olyan →fogantatás, amelyet Isten megőriz az →áteredő bűntől. Az üdvösség történetében egy ilyen eset van: Isten anyjának, a →Boldogságos Szűz Máriának ~a. – 2. dogma. Üdvtört. jelentősége miatt a hagyomány alapján IX. Pius p. 1854. XII. 8: az Ineffabilis Deus bullában →ex cathedra döntéssel →dogmaként hirdette ki, hogy Mária életének első pillanatától fogva mentes volt az áteredő bűntől, és a →megszentelő kegyelem állapotában volt. Mária különleges módon részesült a krisztusi megváltásban, s így számára Isten elővételezte a kegyelmi állapotot, hogy mentes legyen az áteredő bűntől. A ~ kifejezés hallatára még kat. hívők is sokszor Jézus szűzi fogantatására gondolnak, de itt Mária kegyelmi kiváltságáról van szó. – A tétel dogmatikailag fokozatosan bontakozott ki az Egyh. hitében. Az →efezusi zsinatig (431) Mária kegyelmi kiváltságai bele vannak foglalva a második Éva szerepébe, az Isten anyját megillető szentségbe és az Istennek önmagát átadó szüzességbe.  (Forrás: Magyar Katolikus Lexikon) 

December 10-én a szombat esti elővételi szentmise előtt a templom Coelestis Regina kórusa gyújtotta meg az adventi koszorún az Öröm gyertyáját. Kíséretképpen két Taizei ének  (Gyújts éjszakámba fényt, illetve a Jézus a fényem Te vagy) valamint két vers hangzott el a kórus tagjainak tolmácsolásában. 

December 14-én – az előzetes hirdetéseknek megfelelően – megkezdődött az adventi tridiuum, a három napos lelkigyakorlat, amely egyúttal a két település (Pécel és Mende) közös felkészülése is volt. Az előző évhez képest azonban a sorrend fordított volt. Most Mendéé volt  az első nap, Pécelé pedig a másik kettő. A lelki-gyakorlatot Kozsuch Zsolt  atya ( Dány-Zsámbok-Kóka plébánosa) tartotta. Az első napon a „szent”-ségről, a másodikon ennek egy fontos eleméről a „béké”-ről, a harmadik napon pedig a „szeretet”-ről volt szó.(Ez utóbbi alkalommal Fabinyi Tamás evangélikus püspök  modern szeretethimnusza is elhangzott, és Gyökössy Endre református lelkész-gondolkodó gondolatai is helyet kaptak.)  Már délutántól – kora estétől gyónási alkalom volt egészen addig, amíg erre igény mutatkozott. 

December 18-án,  advent 4. vasárnapján a zsoltáros lányok közössége (képviseletében Kóródi Eszter) gyújtotta meg az adventi koszorún a negyedik gyertyát. A szentmise után újból (hála Istennek idén sokadszor) gyarapodott az Egyház. Ezúttal egy ikerpárt keresztelt plébános atya. 

Ugyanezen a napon délután a városi gyertyagyújtás a katolikus egyházközség  közreműködésével történt a Kossuth téren. A műsor közreműködői a Szent Erzsébet Katolikus Iskolában negyedik osztályos tanulói, illetve templomunk  kórusa volt. 

Az előadás tekintetében előbb az iskolások műsora következett. A katolikus iskola negyedik osztályosai jóízű és kivitelében is szemrevaló előadást produkáltak. A műsorukon egy betlehemes játék szerepelt, ötletes jelmezekkel. A szülők természetesen a gyermekek minden mozdulatát vették és tapssal jutalmazták a szorgalmukat. 

A kórus  műsora a következő volt: 

Bárdos Lajos : Karácsonyi bölcsődal 

Farkas Ferenc: Áldott éj 

Gaudete! Christus est natus  (szóló: Lökösházi Mária – szoprán, Székács Barbara – alt, Tóth István – basszus) 

Händel: Örvendj, világ 

John Rutter: Angel’s Carol ( ea: Lökösházi Mária – szoprán, Székács Barbara – alt, Kiss Zsuzsanna – billentyűs) 

John Rutter: Christmas Lullaby ( szóló: Lökösházi Mária – szoprán, Székács Barbara – alt, Gaál Csaba- basszus)  (A felvétel a próbán készült) 

A műsorok után Berta László plébános atya, illetve  Horváth Tibor polgármester szavai következtek, és sor került a gyertya-gyújtásra is. Ez utóbbiról nem sikerült képet készítenem, viszont a közreműködő művészekről igen.  

Alább pedig a béke lángjának szétosztása látható. 

December 21-én  szerdán este zsúfolásig telt templom előtt került sor a Péceli Gyermek- és Ifjúsági Kórus hagyományos (immár 20 éves múltra visszatekintő !!!) karácsonyi koncertjére. A műsor alapját a kórusművek adták („tiszta”  hangszeres zene csak nagyon kevés alkalommal szólalt meg).   A jubileumhoz illően a kórus különböző formációinak tagjai között helyet kaptak a korábbi kórustagok is. A programban,amelyet  Kovács Zoltán  – szintén hagyományosan – magas színvonalon vezényelt le, helyet kaptak magyar és külföldi, gregorián és modern dallamok egyaránt. A nagy számban jelen lévő szülők (és természetesen a „nem szülő” érdeklődők is) hatalmas  vastapssal  jutalmazták a fellépők  tudását, igyekezetét és zeneszeretetét. Sor került a kórus  időközben elkészült zászlajának és molinójának bemutatására is. Az érdeklődők egyúttal az énekkar lemezeiből is válogathattak. 

A szenteste előtti napon  szorgos kezek kitakarították a templomot és a szentély gyönyörűen berendezték/feldíszítették a Karácsony ünnepére. A szentély  előterében lévő fenyőfákon kaptak helyet azok a szívek is, amelyeken az egyházközség tagjai  feljegyezhették:  a 2022. év milyen kegyelméért/segítségéért adnak hálát a jó Istennek,. Ezeket a szíveket  az adventi készület vége felé lehetett kitölteni és az erre célra kihelyezett gyűjtőládába bedobni. 

December 24-én délután pásztorjáték volt a templomban. Az éjféli mise előtt karnagy-kántorunk, Kiss Zsuzsanna asszony  tartott koncertet különböző szerzők (Bach, Pachelbel, Zipoli stb) karácsonyhoz kötődő orgonadarabjaiból. 

Az éjféli misére a hívek zsúfolásig megtöltötték a templomot. Az ünnep fontosságához mérten a szentmise bemutatása kiemelten ünnepélyes körülmények között  zajlott. Ezen a szentmisén az énekkar (szándékosan) nem jutott szerephez, azért, hogy a hívek minél többet  énekelhessenek  a gyönyörű karácsonyi énekekből. 

Ferenc pápa Karácsony éjféli homíliája: Jézus szeretete közeli, szegény és konkrét 

Ferenc pápa karácsonyi Urbi et Orbi üzenete: Az Úr születése legyen a béke megszületése! 

A Szent Péter bazilika központi loggiáján tartotta meg Ferenc pápa Karácsony napján, december 25-én vasárnap délben a Városnak és Földkerekségnek szóló üzenetét. 

December 25-én, Karácsony napján az ünnepi szentmise előtt templomunk Coelestis Regina kórusa rövid egyházzenei áhítatot (ha úgy tetszik, koncertet) tartott a templomban. Külön örömünkre szolgált, hogy a  műsorhoz neves fellépőket sikerült megnyernie karnagy-kántor asszonyunknak.  Így hallhattuk Lökösházi Mária (szoprán) Székács Barbara (alt) és …..(tenor) közreműködését.  A műsorban Bárdos Lajos, Max Reger, Farkas Ferenc, Händel, John Rutter művei, valamint egy középkori  karácsonyi ének  hangzottak el. Kísért és vezényelt Kiss Zsuzsanna. Az ünnepi szentmisére ismét megtelt a templom. A  szertartás hasonlóképpen ünnepélyes volt, mint az éjféli szentmisén. Mindkét alkalommal nagyon sokan járultak szentáldozáshoz. Két áldoztató is volt, A karácsonyi népénekek mellett hallhattuk a kórus szolgálatát is. Ezúttal Charpentier Te Deum-a és  John Rutter  Christmas Lullaby című gyöngyszeme hangzott el.  A szentmisét követően a hittanteremben került sor plébános atya köszöntésére az ünnep alkalmából. 

December 28-án, Aprószentek ünnepén délután 3. órakor külön harangvers szólt a templomban  mindazokért a gyermekekért, akik bármilyen okból nem születhettek meg. 

December 31-én súlyos hír rázta meg a világot:  9. óra 34. perckor hosszantartó betegség után 95 éves korában meghalt XVI. Benedek emeritus pápa ( született Joseph Ratzinger 1927. április 16   Marktl am Inn /Németország/ elhunyt Rómában 2022.december 31.)  A II. Vatikáni Zsinat egyik „motorja” volt Karol Woytila bíborossal (Szent II. János Pál pápa) együtt. Annak halála után 2005. április 19-án választották pápává. Tisztségéről 2013. február 11-én mondott le, pontifikátusa  a hónap 28-án ért véget. (A modern kori pápák történetében ő volt az első, a pápaság történetében pedig mindössze a második olyan pápa,/600 év után/ akinek a tisztsége lemondás útján szűnt meg.) Lemondásától kezdve haláláig visszavonultan élt. 

Ugyanezen a napon  az óév legfontosabb egyházközségi eseménye az év végi hálaadás (szentmise volt.) Ezen plébános atya tájékoztatta a (szép számban jelen lévő) híveket az óév legfontosabb eseményeiről, beruházásairól, közösségi életéről, a jelentősebb statisztikai adatokról. Rámutatott az egyházközség számottevő –segítőkészséget mutató – eseményeire,  gyűjtésekre, a hívek áldozatkészségére, amely számos esetben  megmutatkozott a legkülönbözőbb célok érdekében. Örömmel jelezte, hogy 51 elsőáldozó, 14 bérmálkozó és  53 keresztelő (köztük 3 felnőtt) volt az évben. Házasságkötésre 3 alkalommal került sor,  a temetések száma 44 volt, a betegek szentségét 47-en vették fel. Az egyházközség anyagi helyzete rendezett, köszönhetően a hívek sok irányú áldozatkészségének. Az egyházközségben számos kisebb közösség működik folyamatosan. Külön is kiemelte, hogy  a mise alkalmával az oltárra helyezett  monstranciát Pécelről a templomból lopták el, és  Kőbánya környékén a vasút mellett találták meg darabokban. Az egyházközség és a Rózsafüzér Társulat közös anyagi ráfordítása révén a szentségtartót helyrehozták, felújították és a szentmise végén felszentelték. (A H. D. jelenlegi adatai szerint az 1992. évnél  található feljegyzés templomi betörésről és szakrális tárgyak elviteléről, illetve részbeni megkerüléséről. A monstrancia azonban nem szerepel a felsorolásban. L.F. megj.) 

A nap folyamán elhunyt XVI. Benedek emeritus pápáért   az Oltáriszentség előtt imádkoztunk, a szentmise után pedig harangvers szólt érte. 

És végül – az évi események után – egy csendes megemlékezés  egy „csendes százas”-ról. 2022. január 1-én volt 100 éve annak, hogy  Pécelt a váci püspök lelkészség (curátia) rangra emelte és első plébánosává Tóth Imrét nevezte ki. Erről az addigi anyaegyházat (Rákoscsaba) és az érintett  péceli közösséget írásos dokumentumban (lásd alább) tájékoztatta.