HD 1994. év

1994. év

Január 1-jén, Újév napján volt Szűz Mária Isten-anyaságának ünnepe, ünnepi miserenddel. Másnap, vasárnap tartották Vízkereszt ünnepét, mivel maga az ünnep napja hétköznapra esett. Elvégezték a vízszentelés szertartását.

 Január 9-én a plébános helyi gyűjtést kezdeményezett a hívek körében az árvíz és háború sújtotta, nehéz helyzetben lévő embertársaink javára. A tervezett bevétel felhasználása a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül valósult meg. A január 30-i hirdetésekből kiderül, hogy a hívek 100.000,- forintot adományoztak erre a célra.

 Január 17. napjával kezdődött az imanyolcad  a keresztények egységéért.. A katolikus templomban  szerdán és csütörtökön imádkoztak a különböző helyi  felekezetek hívei az egységért.

 Február 2-án tartották meg Gyertyaszentelő  Boldogasszony, másnap pedig szent Balázs püspök  ünnepét.

 Február 16-ra esett Hamvazószerda. Megkezdődött a nagyböjt,, péntekenként keresztúttal.

 Márciusban kezdődtek meg a beiratkozások a katolikus iskolába. Előtte többször is nyílt napot tartottak.

A képviselő-testület március 13-án tartott ülésén elfogadta az előző évre vonatkozó zárszámadást, továbbá döntött arról, hogy a temetőben – a szertartások színvonalának emelése érdekében – hangosító berendezést kell létesíteni.

Március 20-án kezdődött a nagyböjti lelkigyakorlat, amely ezúttal egy hetes volt és P. Kókai Lajos jezsuita atya vezette.

 A Három Szent Napon a szertartások este 6 órakor kezdődtek; szombaton este nyolc órakor volt a feltámadási körmenet. Húsvét-hétfőn megtörtént az áttérés a nyári miserendre.

 Április 24-én volt a búzaszentelés, április 30-án pedig a Mária szerenád.

 Május 1-jén, vasárnap a 10. órai szentmisét követően a katolikus iskola diákjai anyák napi megemlékezést tartottak a templomban.

 Május 12-én volt az egyházmegyei szentségimádási nap. A május 8-től kezdődő vasárnapokon az elsőáldozásra készülő iskolások közös hittanórán vettek részt a templomban, a 10 órai szentmisét követően.

 Május 15-én délután egy órás hangversenyt adott a templomban Patricia Bach, a nagy német zeneszerző, Johann Sebastian Bach leszármazottja.

 Június 5-én volt  Úrnapja. Az ünnepi szentmisét követően a résztvevők megtartották a körmenetet a szokásos útvonalon.  Az ünnepi sátrak elkészítése a kora reggeli órákban megtörtént.

 Június 12-én  tartották meg a Jézus Szíve ünnepét, benne a fogadalmi körmenettel és a Jézus Szíve szobor előtt bemutatott ünnepi szentmisével. Ez az alkalom egyúttal jubileum is volt, hiszen 50 évvel ezelőtt, a háborús időkben  született meg a péceli hívek fogadalma.

Ebben az évben különösebb esemény nem történt az egyházközség életében. Az egyházi iskola szépen működik. Az idén 146 gyerek jár a kat. iskolába, valamivel több, mint tavaly.

Általában nincs semmiben kiugró változás, sem kiemelkedő fellendülés, sem aggodalomra okot adó visszaesés.

A Jézus Szíve Népleányok otthonában lakik egy idős jezsuita páter, Kókai (?) Lajos S.J. atya, aki az ottani betegek lelki gondozását végzi és vasárnaponként a ½ 9-es diákmisén kisegít a gyóntatásban.

A temetőben felújítottuk és korszerűsítettük ravatalozót. Már nagyon ráfért.

Ebben az évben a Szűzanya fatimai szobra körüljárta az országot. A péceli hívek a máriabesnyői rendezvényen vettek részt igen nagy létszámmal.

Szeptember 10-én Ifjúsági Lelki Napot tartottak a templomban; ez egész napos programot jelentett.

Másnap jótékonysági hangversenyt tartottak a templomban, a bevételt a katolikus iskola javára fordították. Közreműködtek:  B. Kéry Edit énekművész,  Kőszeghy Károly orgonaművész és  Kőszeghy Őrs gordonkaművész.

Egy komoly nyári vihar során történt villámcsapás jelentős károkat okozott a templom  különböző elektromos rendszereiben (harang-működtetés, riasztóberendezés illetve hangosítás). Ugyan a biztosító a kár jó részét megtérítette, a különbözet elő-teremtése érdekében a hívek áldozatvállalása volt szükséges. 

Október 9-én tartották a templombúcsú ünnepét Nagy Tamás atya, a kapucinus rend tartományfőnöke közreműködésével.

 Az öregek, betegek kenetének közös feladását október 30-án végezték el a templomban.

 November 6-án a péceli ifjúsági hittanosok  gitáros miseszolgálatot tartottak.

 December 10-én, szombaton  10. órakor ünnepélyes gyászmise keretében emlékeztek meg az 50 évvel ezelőtt, 1944-ben Pécel környékén elesett  katonákról. Utána a résztvevők a temetőbe vonultak és a kopjafa-emlékműnél rótták le kegyeletüket.

A katolikus temető betelt. Már csak a lejárt sírokat tudjuk temetésre használni. Évek óta ígérgeti a község vezetősége a terület bővítését, de mindezidáig eredmény nincs ezen a téren.

A november 20-i utolsó ülésén a testület megszavazta a következő évi költségvetést. Szó esett továbbá a temetőbővítésről és a jövő évben esedékes bérmálkozásról is, amelyek a 13 éven felüli jelöltek vehetnek részt.

Statisztika

Keresztelés: 87, temetés: 122 (45 ellátott), házasságkötés: 14, áldozók száma: 24.900, betegellátás: 639, hittanosok: általános iskolásak: 208, ifjúsági: 25, óvodások 35. Elsőáldozók: 32.