HD 1949. év

 1949. év

Február 19-én Antal József káplánt Szendehelyre helyezték adminisztrátornak. Helyére Nagy Lajos jött Kecskemétről. Az elhelyezett káplánt a gyermekek nagyon sajnálják: naponként a templomban elimádkozta a gyermekekkel a Rózsafűzért, amelyre néha 80 gyermek is eljött.

Március 28 – április 2. között a nők részére a plébános, április 4 – április 9. között pedig P. Horváth Mihály S.J. a férfiak részére tartott missziós megújító szent-beszédeket. A nők részvétele az előző évekhez viszonyítva továbbra is emelkedést mutat, a férfiaké azonban sajnos a három év előttire csökkent.

Április 5.-re a pécsi Angster cég felszerelte orgonánkra a villamos fújtatót és a tremolo-t. Ezzel kapcsolatban egyúttal újra hangoltattuk is orgonánkat. Az összes költségek 8180 fr.t jelentenek, amelyet a templompénztárból fizettünk ki.

Június 26-án megtartott Jézus Szíve körmenet méreteiben és áhítatában minden eddigit messze felülmúlt. Magában a körmenetben 4500-an  vettek részt; a községháza előtt a piactér zsúfolásig megtelt a litánia és a szentbeszéd alatt. Mindenkinek feltűnt a körmenet jó rendezettsége és a résztvevők fegyelmezettsége: sehol egy hangos szó vagy durva szeretetlenség. A nagy tömeg ellenére szép fegyelmezetten és áhítatosan ment az ének. Deo gratias.

Augusztus 21-én nagy egyházközségi zarándoklatot rendeztünk Máriabesnyőre. Kb. 300-an mentek gyalog és mintegy 100-an vonattal.

Szeptember 1-én Püspök Atyánk Nagykőrösre helyezte Nagy Lajos káplánunkat; helyére Géczy László újmisés jött.

Krisztus király ünnepére 6 szép fehér ministránsruhát csináltattunk. A hozzávaló 1300 forintba került. A karitászban buzgólkodó asszonyaink, főként Sziklai Anna varrták meg. Ugyancsak ő készítette a ministránsingek csipkéjének a mintáját. A 15 ing csipkéjét a karitász horgolta ki, az ingeket a karitászban varrták meg. Adventre négy új lila ministránsruha készült el. – Szeptember 29-re egy szép oltárterítőt készítenek és általában sokat dolgoznak, hogy rendben tartsák és pótolják a templomunk fehérnemű készletét.

A nyár folyamán Vasary Lajos műegyetemi magántanártól egy gyönyörű, kalapált hólyagokkal díszített, ezüstserleget kaptunk ajándékba, amelyet ő, mint pezsgőgyári igazgató kapott az első töltés emlékére munkásaitól. A serlegből Iván István művésszel egy gyönyörű cibóriumot készíttettünk. Az elkészítésért 1000 forintot fizetünk, amelyből 500 forintot Darvas Jánosné adott. Az aranyozáshoz szükséges aranyat a hívek ajándékozták a plébános névnapjára. A serleg oldalából 200 forintért egy szép nagy-ostyatartót készített a művész. A serleg fedője egészen megmaradt a cibórium fedőjének. Csak a boglárdíszítés került rá.

Az idén a Szállást keres a Szentcsalád ájtatosságot a templomban tartottuk meg Szentírás olvasással és szentségi áldással. Mindennap sok résztvevője volt és sokkal többen gyóntak is, mint más években szoktak. Egész adventben a gyakori szentáldozásról prédikáltunk.

 

HDkep25

 

Hitéleti beszámoló az 1949. évről

Igen magas a kereszteltek száma, különösen az egész település területén születettek számával összehasonlítva. L.F. szerk. ( a V.P.K.L. anyagából)