HD 1939. év

1939. év

Szabadhegyi Szabolcs helyettes buzgólkodására a hívek adakozásából az egyik cibóriumot és egyik kelyhet tűzaranyoztatta, a pacificalét ( vagy fracificalét ?) és füstölőt ezüstöztette, s 3 kánon táblát vásárolt.

Az iskola részére új W.C-t csináltatott az egyházközség 500 P. költséggel.

Bobay Árpád és neje gyönyörű fehér selyem miseruhát adományozott a templomnak búzavirág hímzéssel.

Az iskola részére az összes falitáblát modernizáltattuk 152 P. költséggel,

Nevezetes napja a péceli egyházközségnek dec. 11-e. Ekkor fizettük be az 1931. évben felvett 18000 P. kölcsönnek utolsó részletét a budapesti Kisipari Hitel-intézetnél.

Bejegyzés: Láttam: 1940.7.25.

Lokaicsek sk Ker. esperes

Dec. 30-án Velez (?) Etel egy Júdás Tádé apostol-képet ajándékozott a templomnak.