HD 2009. év

2009. év

A Karitász munkája – a társadalmi helyzet alakulásának függvényében egyre inkább felértékelődik. Az is fontos, hogy minél többen vegyenek részt ebben a fontos, és nagy odafigyelést igénylő munkában. Ennek érdekében a Karitász csoport már januárban elkezdte szervezni a munkatársakat.

Február hónaptól kezdve lehetett jelentkezni a három hónapos felkészítő tanfolyamra azoknak a pároknak, akik az év folyamán kívánták a házasság szentségét felvenni.

A képviselőtestület ülésére február 12-én került sor. Ezen a testület a következő kérdésekkel foglalkozott:

– Elfogadta a 2008. évre vonatkozó zárszámadást és a 2009.-re vonatkozó költségvetést;

– Az előző évben már szó esett a képviselőtestületek megújításáról, illetve kibővítéséről. A testület úgy foglalt állást, hogy a jövőben a grémium célszerű létszáma 12+1 fő. Az adott helyzetben a feladat az, hogy a változásról a hívek értesülhessenek, illetve jelölhessenek. Ennek érdekében széleskörű tájékoztatást kell közzétenni (pl. templomi hirdetés, újságcikk, stb. formájában,) és lehetővé kell tenni a jelölések leadását.

– Továbbra is problémát jelent a templom műszaki állapota, amelynek a korábbi időben történt földrengés sem tett jót. Ahhoz azonban, hogy tudjuk: melyek a legfontosabb teendők, és azok milyen pénzügyi, stb. következménnyel járnak, célszerű Váctól erre hivatott szakembert kérni az állapotfelmérés elvégzésére. Megfontolandó lehet – a teendők ismeretében – egy esetleges gyűjtés is.

Végleges megoldást kell továbbá találni a hittanterem tetőzetének és a konyhatetőnek az állapotára is.

Február 14-én volt templomunkban az idősek miséje.

Február 21-én szombaton volt az egyházközségi farsangi bál a Petőfi Sándor Általános Iskolában. A résztvevők, szereplők toborzása már januárban elkezdődött. A lebonyolítás batyusbál formájában történt, egyének és csoportok jelentkezhettek programokkal a bálon való szereplés érdekében. Volt Teaház is a beszélgetni vágyóknak, táncolni előre összeállított zenei programra lehetett.

Március 3-án elkezdődtek a Karitász alkotó délutánjai a húsvéti ünnepekre való felkészülés jegyében.

Elkezdődött az egyházmegyei megújulási folyamat keretében a képviselőtestület megújításának folyamata. Ennek első lépéseként a feltételek ismertetésére és a jelöltek állítására került sor. Ez utóbbi határideje április 20.

Március 26-27-28-án volt a nagyböjti lelkigyakorlat, amelyet Tampu Ababei József rákosligeti plébános tartott.

Április 17-19 között volt Pécelen az első antiochiás hétvége. Ennek kapcsán egy ismertető cikk jelent meg a Hírlevélben annak érdekében, hogy minél többen kedvet kapjanak a részvételre – elsősorban a fiatal korosztályok tagjai közül. A nagyszámú segítő közreműködését cikkben köszönték meg a szervezők.

Április 26-án a délelőtti szentmise után volt a búzaszentelés szertartása és ezzel egyidejűleg a parkolóban elhelyezett termények, állatok és gépek megáldása. A szentmise szándék is a péceli gazdáké volt.

Ugyanezen a napon délután a péceli Gyermek- és Ifjúsági Kórus hangversenyt adott a templomban.

Április 30-án megtartottuk a templomban a régi szép hagyományként élő Mária-szerenádot.

Május 24-én volt az elsőáldozás, amelyhez 22 gyermek járult az idén. A jelöltek – az ünnep fényét emelendő – sok éneket tanultak be Bakonyi Árpád és Ágoston Viktória segítségével. Úgy tűnik, hogy a korábban sok ellenkezést kiváltó egyszerű fehér ruha, mint öltözék, kérdése is nyugvópontra jut. Ez érthető, hiszen a szentgyónásban megtisztult lélek tisztaságát fejezi ki ez az öltözék.

Június 20-án Dr. Beer Miklós megyéspüspök úr Bezák Tamást pappá szentelte a váci székesegyházban. Pécelről is nagyszámú hívő vett részt  az ünnepi szentmisén, amelyre a hívek zsúfolásig megtöltötték az egyébként is több ezres váci katedrálist. Minden bizonnyal nehéz lenne szavakba önteni azoknak az érzéseit, akiknek a szívéhez különösen közel állt az új „atya”.

Június 21-én tartottuk egyházközségünk fogadalmi ünnepét a Jézus Szíve szobor előtt a templomkertben, a fogadalom megújításával, majd utána az ünnepélyes körmenettel.

Június 28-án délután tartotta első miséjét templomunkban Bezák Tamás atya. A hívek olyan nagy számban töltötték meg a templomot, hogy alig fértünk el benne. Nem véletlenül, hiszen több évtizede nem került sor újmisére ebben a templomban. A kerület nagyszámú papja jött el az új misére koncelebrálni. Közöttük voltak azok a paptársak is, akiket együtt szenteltek fel Tamás atyával, és akiknek ugyanaznap este volt az újmiséjük Gödöllőn. Ugyancsak eljött a Rómában vele tanuló kispaptársa is. Külön érdekes színfoltja volt a misének, hogy Tamás atya meghívta azokat az olasz családokat, akiknél Rómában lakott ott-tanulása idején. Sajnos Tamás édesapja már csak odaátról osztozhatott fia örömében. A szentmise előtt köszöntés volt, majd a mise végén ajándékozás. A szentmise zárásaként Tamás atya újmisés áldást adott a jelenlévőknek. Este pedig fogadás volt a polgári védelmi központban az ünnepelt tiszteletére.

Júliustól 3 hónapos felkészítő tanfolyam indult azoknak a pároknak, akik az idén kívántak szentségi házasságot kötni.

A hónap folyamán – a hívek segítségét kérve – hozzáfogtunk a templom és a hittanterem felújításához. Különösen a néhány évvel ezelőtti földrengés által okozott károkat, repedéseket; az ennek következtében előálló vizesedéseket is meg kellett szüntetni. Mindezt annak tudatában, hogy a templom állapota teljes felújításra szorul. Rövid idő alatt jelentős támogatás gyűlt össze, amelyből elsősorban a hittanterem tetejének szigetelési munkáit lehetett megoldani.

Augusztus végéig mintegy 700.000,- Ft gyűlt össze, amelyből a templom felújítását is lehetett folytatni. Ennek szellemében augusztus utolsó napjaiban néhány önként jelentkezővel levertük a templom külső vakolatát a leginkább problémás helyeken annak érdekében, hogy a külső időjárási körülményeknek ellenálló, ugyanakkor a szellőzést is biztosító (ld. vizesedés!) vakolattal lehessen ellátni a falat.

Július 4. és 10. között fiataljaink közül néhányan Galgamenti táborban voltak Tápiószentmártonban. Élményeiről a Hírlevél hasábjain számoltak be. Augusztusban pedig Gálosfán volt hittantábor a hittanos fiatalok számára.

Szeptember 6-án a 10. órai szentmisén tartottuk meg a Veni Sancte-t a tanuló ifjúság számára. Bár a Szentlélek ajándékai mindannyiunk számára elkelnek.

Szeptember 13-án a Péceli Gyermek és Ifjúsági Kórus hangversenyt adott a templomban; ezen a közelmúltban tartott erdélyi hangversenykörútjukat idéző műsort adtak elő. Egyidejűleg a Hírlevél is megjelent egy cikk ugyanennek a körútnak az élményeivel –emlékeivel.

A hónap végén Darányi Zsolt és munkatársai befejezték a templom és környéke kapcsán végzett nagyarányú építési munkálatokat, amelyekért nem fogadtak el ellenszolgáltatást. Így megnyílt annak lehetősége, hogy a rendelkezésre álló összegből a további felújításokat lehessen végezni.

Szeptembertől kezdve lehetett jelentkezni a 2011-ben tartandó bérmálkozásra.

Október 11-én tartottuk templomunk búcsúját, a már szokásos közösségi összejövetel formájában.

Október 17-én délután volt az idősek miséje, október 18-án vasárnap pedig Varga Miklós jótékonysági koncertje a templomunkban. Ez utóbbi révén jelentős támogatáshoz jutott templomunk, amely a felújítás célját szolgálja.

Október folyamán megnyílt a lehetősége annak, hogy a Hírlevélhez az érdeklődők elektronikus úton is hozzájussanak. A megadott címen régebbi anyagok is elérhetővé váltak.

Novemberben megkezdődtek a Karitász alkotó délutánjai a karácsonyi ünnepekre való készülődés jegyében.

A péceli Antióchiás közösség november 6-8. között tartotta második hétvégéjét a Szent Erzsébet Iskolában.

A katolikus iskola november 19-27 között tartotta meg az Erzsébet-hetet névadója tiszteletére. Ennek kiemelkedő eseménye volt november 19-én a püspöki szentmise a templomban, majd az azt követő óvodaszentelés az iskola közvetlen szomszédságában.

December 17-18-19-én volt az adventi lelkigyakorlat, amelyet Sebők Sándor atya, fóti plébános tartott.

December 22-én tartotta immár hagyományos karácsonyi hangversenyét a Gyermek –és Ifjúsági Kórus.

Az éjféli mise előtti szokásos -11. órai – időpontban ezúttal Szekeres István 35 évvel ezelőtt szerzett Karácsonyi játék-át mutatták be az ifjúsági hittanosok és a gitáros zenekar.

Hitélet számokban: keresztelő 18, elsőáldozás: 22. esküvő: 2, temetés: 99 (ellátott 30), áldozás: 17950, betegellátás: a betegek kenetét 98-an vették fel, 12 fő részesül havi rendszeres ellátásban, a szociális intézményekben folyamatos az ellátás. 13 hittancsoportunk van kb. 200 fővel, 13 plébániai közösség működik.