HD 1940. év-től

1940. év

Febr. 1-én özv. Mikola Istvánné és Végh Imréné a stációképeket villanyvilágításra átszereltette 100 P. árban.

Az egyház képviselőtestülete az egyházi hatóság jóváhagyásával a róm. Kat. Elemi népiskola leánynövendékeit fokozatosan átadja a péceli Irgalmas Nővérek vezetésébe. Az első leányosztályt ez évben adtuk át. Dologi kiadások fedezésére osztályonként és évenként 150 P.-t szavaz meg a képviselőtestület a nővérek céljaira.

Assisi szt. Ferenc Leányainak kongregációja beteg és elhagyott tagjai részére üdülőhelyül épületet vásárolt a Korányi utcában. Kápolnát is rendeznek be, lelkész lakást is készítenek.

Nov. 15-én a képviselő-testület megszervezte a péceli kápláni állomást. 1200 P-t szavazott meg a plébánosnak azzal, hogy ez összegből a káplánt teljes ellátásban részesítse s az államsegélyen felül a törvényes fizetését kiegészítse. A káplán nyugdíjjárulékára évi 80 P-t szavazott meg a képviselő-testület.