HD 1932. év

Jan. 30-án  tartott képviselőtestületi gyűlés  vitéz Cserey József  igazgató tanítónak  f. évi aug. 1-i dátummal  a szent Imre  körút 24. sz. házban a felső 3 szobás lakást  természetben adja át  s ezzel szemben aug. 1-vel a lakbér  fizetést beszünteti. Igazgató jogosított a lakást kiadni bérbe. Tóth József sekrestyésnek ugyancsak ez a gyűlés  szent Imre  körút 24. sz. házban 2 szobás lakást ad természetben s ezzel szemben  sekrestyés lemondott az évi 120 P. lakáspénzről és évi 60 P. világítási illetékről.

Febr. 25-én lovag Hübner Edéné fehér selyem casulát ajándékozott a templomnak.

A gyönyörű casula saját kezemunkája. A casula középkeresztje: selyem tűfestés.

Márc. 18-án a Kettős társulat 2 horgolt fehér lobogót csináltatott özv. Mészáros Andrásnéval, aki a kézimunkát ingyen készítette el. A 2 lobogó 60 P-be került.

Márc. 18-án özv. Mészáros Andrásné a templomi kisasztalkára  egy horgolt terítőt, a könyvtartó állványra egy horgolt pamut terítőt ajándékozott.

Márc. 20-án özv. Polich Józsefné 7 lavabo kendőt adományozott a templomnak. Saját kezemunkája.

Márc. 22-én egy ismeretlen   budapesti adakozó….(?) küldött  Oberbauer útján a templomnak.

A templom és plébánia kertet Mészáros István plébános 700 P. költséggel a sajátjából kiparkíroztatta. A plébánia gazdasági kertjébe 70 fiatal gyümölcsfát, 170 csemege gyökeres szőlőtőt és 55 málnabokrot és 25 mogyoró bokrot ültetett a jelenlegi plébános, a házi szárnyasok  részére hatalmas udvart keríttetett el dróttal még külön 200 P költséggel a sajátjából.

Május 2-án Németh János maglódi plébános  a plébánia kertbe 12 drb  magastörzsű rózsafát adományozott. A rózsafákat  a gödöllői várkertből rendelte.

Május 8-án Bajcsi Ferenc egy dísz datúra fát, délszaki növényt, ajándékozott a plébánia kertnek.

Május 29-én fehér pluviálét  készítettek a Jézus Szíve Népleányok a templomnak. Az anyaga 120 P. 60. fillérbe került, a munkát ingyen csinálták.

Július 1-től a párbért is egységes kezelésbe adtuk, a nem egységesben lévő párbért és  iskola adót is a politikai község kezeli. 5 % jutalék megszűnt, mivel a kivetési lajstromot az egyház készíti el.

Július 8-án költözött be a jelenlegi plébános az új, immár jól kiszáradt plébánia  épületbe, s július 8-án reggel az új plébániát fel is szentelte Mészáros István plébános.

Július 22-én  Mészáros István  plébános szőnyegporolót és galambdúcot  csináltatott a plébániának.

Aug. 7-én tartotta első  miséjét  Trugly Pál S.J., a helybeli Kat. Nőszövetség elnöknőjének fia, a péceli plébánia templomba. A szentbeszédet P. Bangha Béla  S.J. mondotta. Ez volt az első péceli primitia.

Okt. 3-án  Aranka, Alice és Gizella nevű ismeretlen  hölgyek egy  thuribulumot és naviculát ajándékoztak  Oberbauer útján a templomnak.

Okt. 20-án  a plébánia  déli és északi oldalán vízleeresztő csatornákat készíttettem, továbbá a nedves konyha, mosókonyha és éléskamra külső oldalfalait szellőztető készülékkel szereltettem fel s belülről a falakat  szigolittal (?) szigeteltettem. Az egész munka 320 pengőmbe került.

Okt. 25-én özv. Laczkó Istvánné a piros misemondó ruhát kijavította s közepébe selyemhímzést kézimunkázott.

Okt. 27-én a Jézus Szíve Népleányok a zöld casulát kijavították s selyemre festett szúz Mária képet  helyeztek el a hátuljába.

Okt. 31-én  Mészáros  István plébános 2 magas törzsű és 10 törpe almafát ültetett a plébánia kertben.

Mátay Antal esperes, ny. plébános Pécelen megtelepedett s Csicseri Ferenc helyett az árpádházi szent Erzsébet Gyermekotthon kápolnájában misézik.

Nov. 9-én érkezett a váczi egyházmegyei hatóság leirata 3135/1932. sz. alatt, mely a péceli eddigi curatiát plébánia  rangra emeli. Az okmány az irattárban 163/1932.sz. a. fellelhető.

Nov.11-én Bardy Margit egy eltört virágváza helyett 2 magas kristályvázát adományozott.

Nov. 27-én ünnepelte Bartha István és neje aranymenyegzőjét. Nov. hóban 8000 tölgyfacsemetét ültettettem a plébánia földjeire.