HD 1937. év

1937. év.

Ennek az évnek minden bejegyzését szerepeltetjük. Egyrészt mert nem sok volt, másrészt pedig azért, mert jól mutatja az egyházközségi (és áttételesen- ld. a május 23-i bejegyzést ) az országos eseményeket (L.F.szerk.)

Márc. 28-án Kiszel Sárika 6 corporálét, 6 pallát, 12 kehelytörlőt, 12 kéztörlőt csinált a templomnak. A szent Imre oltár terítőjére új csipkét kézimunkázott.

Április 3-11-ig P. Tímár Máté S.J. lélekemelő népmissiót tartott. Annyira elragadta a lelkeket, amilyenre még nem volt példa Pécelen. 1250 gyónó, 3200 áldozás, 125 családfelajánlás, 23 beteglátogatás volt.

Május 23-án volt az euch. (?) és szent István jubileumi szent év ünnepélyes megnyitása.

Június 26-án a Kettős társulat 2 szép álló lámpát vásárolt.

Július 18-án Dr. Szekeres Lórándné Raskó Piroska a főoltárra egy csipketerítőt kézimunkázott.

Okt. 10-én Joannovics (?) Döméné a Jézus Szíve oltárra saját készítésű oltárterítőt ajándékozott.

A Jézus Szíve Népleányok 2 emeletes hatalmas női lelkigyakorlatos ház építésébe fogtak bele.

Dec.12-én történt meg az egyházközségi képviselőtestület választása a hivatalos lista alapján. Választás eredménye: rendes tagok: Berkes Mihály, Demkó Ferenc, Derszt (?) Artúr, Gerinczy Károly, Horváth Kálmán, Jávor Henrik, Katona György, Kubinyi Gyula, Kubinyi Iván, vitéz Lajosbányai Károly, Muzsik (?) Sándor, Sziklay László, Tricska Viktor, Varga Béla, Varga Ferenc; póttagok: Dr. Tóth László, Gerzenczei János, Rédl Ferenc, Verovszky Pál, Tarján Sándor, dr. Hinka József, Prágai Béla, Fehér Imre, Rózsahegyi János, Fehér Mátyás.