HD 1989. év

1989. év

[Ez az év is a „váltás éve” volt az egyházközségben, mert a januártól szeptemberig tartó időszakban Dr. Fila Lajos, azt követően pedig már Szathmáry Attila a plébános. Figyelemmel az 1983. évnél történt megjegyzésre, az első kilenc hónap krónikájának alapja a képviselőtestület üléseinek jegyzőkönyve. Ezt követően a História Domusból is és az említett jegyzőkönyvből is merítettünk .- L.F. szerk.]

A február 19-én megtartott ülés napirendi pontja az 1988. év zárszámadásáról való döntés.

A gazdasági bizottság a szükséges okmányokat átvizsgálta és megfelelőnek találta. A korábbi alaki hiányosságok megszűntek. Mind az egyházközség, mind a templom esetében a gazdálkodás többlet eredménnyel zárult. A zárszámadást a testület egyhangúlag elfogadta.

A lelki élet zárszámadása tekintetében a plébános arról számolt be, hogy az eddigi pangásból kimozdult az egyházközség. A szentáldozások száma emelkedett, bár a kérdést elsősorban nem a tömegek, hanem a napi áldozók veszik komolyan. Kevés volt a házasságkötések száma a szigorú előd miatt. A problémák kiszűrése érdekében házassági oktatáson kell részt venni. Viszonylag sok a házasságrendezés, főleg keresztelés alkalmával, Emelkedik a keresztelések száma is. Ugyanakkor az iskolai hitoktatás pang, ezzel szemben a templomi oktatás rendben zajlik. Fejlődik az ifjúsági csoport is.

A továbbiakban szó esett a templom tatarozásához szükséges szerződés kötésről, valamint beszámoló hangzott el a temetői munkák állásáról.

A következő ülésre 1989. május 20-án került sor.

Ennek az összejövetelnek valójában nem volt napirendi pontokba szedhető tematikája. Az általános helyzetet az határozta meg, hogy – és erről szólott a plébános – jelentős változás, átalakulás előtt van az egyház státusza ( nota bene: karnyújtásra van a rendszerváltás! – szerk.), és jelentős változások várhatóak az állam és egyház viszonyában is. Szó került – elvi szinten – egy katolikus óvoda indításáról, amennyiben az egyházközség visszakapná valamelyik – korábban államosított – ingatlanát. Ezzel kapcsolatban felmérések várhatóak. Fontos lenne odafigyelni a hitoktatás helyzetének mikénti alakulására is.

Az augusztus 26-án megtartott rendes ülésen jelentette be Dr. Fila Lajos, hogy püspök atya Soroksárra helyezte őt plébánosnak. Segítségül magával viszi az eddig is segítségére volt Kovács Pál ny. lelkészt.

Utódja a jelenlegi hódmezővásárhelyi plébános, Szathmáry Attila lesz, akinek hivatalos beiktatására várhatóan szeptember második felében kerül sor. Az utódnak nincsen gépkocsija, így a betegek látogatására segítséget kell majd neki adni. Annyi mindenképpen tudható róla, hogy nagy szeretettel gondozza a gyermekeket.

Ami a távozó plébános személyét illeti, megköszönte az eredményes együttműködést, hasonló kapcsolatot kíván az utódjával is. A kőművesek számára a munka felének ellenértékét kifizette, ugyancsak a bádogos munka zömét is. A fennmaradó kiadásokat az egyházközség ki tudja gazdálkodni.

Az iskolai hitoktatást érintő kérdés, hogy a kedves nővéreket várhatóan elhelyezik innen, így 3 tanerővel kevesebb lesz. 130 tanuló iratkozott be hittanra.

A képviselőtestület köszönetét fejezte ki a távozó plébános atyának.

1989. szeptember 17-én a képviselőtestület rendkívüli ülést tartott.

Ezen már az új plébános, Szathmáry Attila vett részt. Az ülésen főként két kérdésről esett szó. A kevésbé hangsúlyos a beteglátogatás idejére szükséges autó, illetve az ő szállításának kérdése, a hangsúlyosabb az iskolai hitoktatás helyzete. Az atya jelezte, hogy mintegy 140 beiratkozott hittan-tanuló van. Mivel templomi oktatásra csak mintegy 4 – 5 tanuló jelentkezett, valószínűleg csak iskolai hittan lesz, templomi nem. Ezen túlmenően pedig az intézményi és tanrendi helyzet miatt egyedül – világi hitoktató nélkül – a hitoktatást nem tudja vállalni, sőt az egyházközség is kérdéses. Mindenesetre a helyzet most alakul, mert vannak jelentkezők, csak az ő helyzetük eldöntése után lehet biztosat mondani a kérdésben.

Az év utolsó testületi ülésére 1989. november 18-án került sor.

A fő napirendi pont a következő évi költségvetés elfogadása volt. Az összeállítás jellemzője, hogy semmi új beruházást, vagy nagyobb kiadási elképzelést nem tartalmaz, mivel a jelen évben megvalósult a legnagyobb összegeket igénylő munka, a templomtatarozás.

Ami viszont fontos lenne, az a képviselőtestület által nyújtandó támogatás, a hívek körében végzendő munka, illetve az egyházközség dolgairól való korrekt felvilágosítás-nyújtás.

Várható továbbá, hogy az egyházi épületek visszaigénylésének lehetősége is megnyílik, ezért minden – az egyházközséget érintő – ilyen igényt összesíteni, és a megfelelő szerveknek jelenteni kell.

A képviselőtestület a költségvetést 453. 112,- forint bevétellel és 453. 112,- Ft kiadással egyhangúlag elfogadta.

[ Az innen kezdődő anyagrészek Szathmáry Attila plébánostól származnak, és az ő kézírásával találhatók a Historia Domus kötetében.]

Sajnos, elődeim nem vezették rendszeresen a Historia Domust. Nem akarom, hogy az én időmben történt fontos események is kimaradjanak, így 1989. szept. 1-vel folytatom.

1989. szept. 1-én foglaltam el az új helyemet, Pécelt. Elődöm, Dr. Fila Lajos tataroztatta a templomot. Nekem már csak a mesterek kifizetése és a kerítés felújítása maradt. Első benyomásaim jók.

Évvégi statisztika: Keresztelés 72, Temetés 100 (32 szentségekben részesült). Házasságkötés: 30, Elsőáldozók: 32, Áldozók száma: 30.000, Betegellátásról nem találtam pontos adatokat. Hittanosok száma: 190.