HD 1997. év

1997. év

Január 5-én tartották meg a Vízkereszt ünnepét. A plébános –betegsége miatt – az év első hónapjaiban csak korlátozott számban tudott vállalni szentmiséket.

 A január 19-ével kezdődő héten imanyolcadot tartottak a keresztények egységéért. A katolikus templomban szerdán és csütörtökön voltak az imaalkalmak.

 Február 12-re esett Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. Szigorú böjti nap, hamvazkodási lehetőséggel; akik nem  tudtak eljönni a szentmisére, azok számára a következő vasárnapon volt a hamvazás.

 A katolikus iskolába a beíratás március 1-jén és 2-án volt. A magyarországi katolikus iskolák számára szervezett gyűjtésen a hívek  több, mint 42.000 Ft-ot adakoztak.

Március 2-án a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a múlt évre vonatkozó zárszámadást. Megvitatta a templom belső szigetelésével kapcsolatos teendőket és elfogadta a rá vonatkozó költségvetést 1 millió forint összegben. Célszerűnek látta a testület, hogy gyűjtés induljon a kiadások fedezésére.

16 évi szolgálat után megválik az egyházközségi adminisztratív munkától Bessenyei Magdi néni. Utódja Franges Lórándné nyugdíjas hitoktató lesz.

A betegek húsvéti gyóntatását március 6-án és 7-én, valamint  március 13-án és 14-én végezték.

 A nagyböjti lelkigyakorlat időpontja március  16-17-18. (vasárnap – hétfő – kedd) A szentbeszédeket  Legeza Róbert görögkatolikus atya tartotta.

A Karitász-perselyben  tavaly karácsony óta összegyűlt jelentősebb összeget sokgyermekes családoknak, a Máltai Szeretetszolgálatnak, illetve az egyházmegyei Karitásznak juttatták el.

 Március 23-án volt Virágvasárnap a nagyhét kezdete. A szentmisék az első három napon reggel 8 órakor, a Három szent nap szertartásai pedig este 6 órakor kezdődtek. A feltámadási körmenet szombaton este kb. 8 órakor volt.

Mivel Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe a nagyhétre esett, azért azt április 7-én ünnepelték meg.

Április 18-án a katolikus iskola javára jótékonysági hangversenyt rendeztek a Művelődési Házban.

 Április 27-én tartották a búzaszentelést a templomban; április 30-án pedig megtartották a szokásos Mária szerenádot, amely Pécel szép hagyománya; tisztelgés égi Édesanyánk előtt.

Május 12-én volt az egyházközség szentségimádási napja az előre meghirdetett program szerint.

Az elsőáldozás május 25-én a 10 órai  szentmisén történt; 31 gyermek találkozott először a szentségi Jézussal.

Június 1-jén a 9 órai szentmisén  tartották meg – a szokásos ünnepélyes külsőségekkel – az úrnapi körmenetet, egy héttel később pedig a fogadalmi szentmisét és a Jézus Szíve körmenetet a szokásos útvonalon.

Tavasszal befejeztük a tavaly elkezdett szigetelését a templomnak. Ez a módszer (fém lemezeket ékeltek a fugába) talán hosszabb időre megoldja a vizesedést.

Temetőnk hamarosan betelik, a bővítés folyamatban van. 1993. óta húzódik az ügy. Úgy néz ki, hogy az idén befejeződik az adminisztrációs része, Jövőre pedig elkezdődhet a kerítés, WC, vízvezeték építése.

Most készülünk a bérmálásra. 2 évvel ezelőtt volt utoljára. Előreláthatólag 39 bérmálkozónk lesz. A legutolsó alkalommal 34 volt. Ez a szám évek óta stagnál.

Bejegyzés: L. Gulyka József sk. prép. ker. esp.

Június 15-én hirdette a plébános, hogy fizikailag is megkezdték a templom belső szigetelésének munkálatait. Haladás történt a temetőben is, amennyiben a vizet  felvezették az új parcellák közelébe (ahonnan majd tovább lehet vezetni).

Dallos (Dobiás) Győző, a város szülötte  június 22-én délután tartotta aranymiséjét a templomban,

 Varga István atya, aki két alkalommal is volt Pécelen káplán,  június 28-án, szombaton este tartotta ezüstmiséjét a templomban.

Több alkalommal is volt gyűjtés a templomban. A hívek mindannyiszor igen segítőkésznek bizonyultak. Ezek közül is kiemelkedik az árvízkárosultak megsegítésének ügye, amelynek kapcsán a hívek 114.000.-Ft-ot adakoztak, mellette egy teherautónyi ruha gyűlt össze, amelyet a Máltai Szeretetszolgálat vitt el Lengyelországba.

Október 5-én volt a templombúcsú, amelynek ünnepi szentmiséjét  Zsombor Kálmán prépost, címzetes főesperes tartotta.

A szentkenet közös feladására  október 19-én került sor, 110-en vették igénybe ezt a lehetőséget a hívek közül.

A november 23-án megtartott ülésen a képviselő-testület elfogadta a következő évi költségvetést 1.700.000,- Ft bevétellel és ugyanannyi kiadással.

Szó esett még az óvoda ügyéről is, amelyre az egyházközség változatlanul igényt tart, amint az új városi óvoda elkészül.

December 10-én tartották meg a hősök miséjét a Pécel védelmében elesett katonákra  való megemlékezés kapcsán.

Statisztika:

Keresztelés: 70, Temetés 97,(ellátott: 37), Házasságkötés: 11, Áldozás 31.900, Templomba járók: vasárnap: 500, ünnepeken: 800, betegellátás : 574, szentkenet: 311, elsőáldozás:31, Bérmálkozás: 36, Hitoktatás ált. isk. 210, óvodás: 20, ifjúsági: 20, összesen 250, Egyházi adó: 577.000.-