HD 1962. év

1962. év

Az év elején (ismét) felmerült  a márvány szenteltvíztartóra és a Szent Antal szoborra vonatkozó elképzelés, egyelőre azonban csak  a tájékozódás szintjén. A kőfaragó művész soraiból az derül ki, hogy  aktuálisan az anyag kiválasztása, valamilyen konkrét elképzelés rögzítése, illetve  – legfőként – a fedezet biztosítása  a legfontosabb az esetleges továbblépéshez.

A képviselőtestület több ízben is ülést tartott.

Augusztus 18-án rendkívüli ülésen tárgyalta a kántorkérdés végleges rendezését, a temetőben felállítandó kereszt ügyét. Meghallgatta a templomgondnok beszámolóját

(pl. a zajtalan fűtésre való elgondolásról) és különböző indítványokra volt mód.

Október 7-én  a testület elöljáróban tájékoztatót hallgatott meg a II. vatikáni zsinat aktuális állásáról. A konkrét napirendi pontok között még mindig a kántorkérdés megoldása volt az elsődleges. A  templom kérdéskörében a kórus felfrissítéséről, valamint a sekrestyés  tűzrendészeti és takarítási  beszámolójáról volt szó. A temetőbe sódert szállítottak és fásítási kérdések merültek fel. Az indítványok sorában elhangzottak közül kiemelendő, hogy a községben 405 hittanos van.

November  18-án  a kitűzött rendes ülés napirendi pontjai a következők voltak: az 1963. évi  költségvetés jóváhagyása, a templommal kapcsolatos kérdések, a temetőt érintő kérdések; indítványok.

Az év utolsó (rendkívüli) ülésén december 30-án  nagyobb lélegzetű, átfogóbb jellegű kérdések szerepeltek. Ilyen voltak: az egyházközségi gondnok megválasztása, az egyházközség helyzetének értékelése az 1962. év alapján, valamint a képviselő-testület szerepe az egyházközségben.