HD 2002. év

2002. év

Ebben az évben egyházi szempontból különösebb esemény nem történt.

Varga István atya szervezete – hála Istennek – befogadta az új vesét, így ő is bele tud segíteni a munkába. A három szociális otthon betegeit ő látja el. Sokat segít neki ebben Káposztássy Béla világi hívő. A vasárnapi szentmisék egyikét legtöbbször el tudja vállalni, és a másik mise alatt gyóntat.

A Szent Erzsébet kat. iskola az idén ünnepelte 10 éves fennállását. Szép ünnepi szentmise és műsor volt Erzsébet-napkor a templomban, illetőleg a rákövetkező héten az iskolában. Az ünnepi szentmisén és az azt követő műsoron részt vett az új MSZP-s polgármester is. Nagyon meg volt elégedve.

Vasárnap reggel1/2 8-kor görög katolikus szentmise van (nem túl sokan vesznek részt, kb. 12-20 fő).

A diákmisén elég szép számban vannak gyerekek és szülők, de a többi szentmise is elég látogatott. Az éjféli misén és karácsony napján nagyon sokan voltak Rendbontás mostanában már nincs.

Politikai esemény a két választás volt. Nem erre számítottunk. Az önkormányzatban is változás történt. Az eddigi jobboldali polgármester helyett MSZP-s polgármester lett. Jó indulatú ember, ügyvéd lévén igyekszik mindenben a törvényes előírásokat megtartani.

Ebben az évben töltöttem be a 75. életévemet. Keszthelyi püspök úr azt kérte, hogy ha egészségi állapotom megengedi, továbbra is lássam el Pécelt.

Két kispapunk van. Bezák Tamást ebben az évben Püspök Atya a Központi Szemináriumba küldte, Bense Balázst pedig tavasszal szentelik diákonussá.

A temető tulajdonjogi vitája még nincs lezárva, de úgy néz ki, hogy most már nyugvópontra jut.

[Ennek a vitának több oka volt. Az alapvető okot az szolgáltatta, hogy noha a földkiadó bizottság meghozta a döntését a bővítésre szolgáló földterület kérdésében, a földhivatali bejegyzés 1996. óta nem történt meg. Ez a joghézag további visszaélésre adott lehetőséget, így a kérdéses területet, noha annak már beszentelése és körbekerítése is megtörtént, az ingatlanforgalomban vételre meghirdette annak „tulajdonosa”. Hosszú eljárás után végülis a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térképészeti Főosztálya 14.434/2002. sz, határozatával tett pontot a tulajdon-jogi kérdés végére. Ezt követően az FVM Fővárosi és Pest megyei Hivatala a 392-1/2003. sz. határozatával – amely a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére alkalmas okirat – a területet az egyházközség tulajdonába adta. Információ a hivatkozott okiratokból L.F. szerk.]

A képviselőtestület egy ülést tartott, 2002. január 20-án.

Ezen több téma szerepelt. A Taize-i ifjúsági találkozó után vagyunk, amelynek „rendezéséből” az egyházközség is kivette részét, amennyiben az ideérkezett fiatalok egy része családoknál kapott szállást néhány napra. Más részük az iskolák tornatermeiben kapott férőhelyet. Ez a befogadás kitűnően sikerült, de ugyanez elmondható az emlékezetes latin nyelvű – István atya által celebrált – ünnepi szentmiséről is, amelyen minden olyan szöveget, amely több nyelven mondható, három nyelven (magyarul, angolul és németül) mondtak el. Ennek oka az volt, hogy zömében német, lengyel és litván fiatalok érkeztek Pécelre, így kézenfekvő volt ennek a három nyelvnek az alkalmazása.

(A szerk. személyes élménye volt a Petőfi Sándor Általános Iskolában rendezett búcsúünnepség, amelyen zömében az ott elszállásolt fiatalok vettek részt, de sokan megjelentek a közelben lakó, a befogadásban érintett családtagok közül, és természetesen az iskolai konyha személyzete is, az ünnepi ebéd miatt. Az külön izgalom oka volt, hogy ebben az évben – éppen az említett három országban – rettenetesen hideg tél volt, nagyszámú fagyhalottal, így egy ideig még az is kétséges volt, hogy a fiatalok busszal (!!) biztonságosan hazaérnek-e egyáltalán.)

A testület elfogadta az előző évre vonatkozó zárszámadást, valamint meghatározta a tárgyévre szóló költségvetést. (Ennek érdekessége volt, hogy ettől az évtől kezdve össze kellett vonni az egyházközség és a templom költségvetését, és ennek megfelelően jelentősen átalakult a könyvelés rendje is.) A költségvetés főösszegét 4,810.000,- Ft-ban állapította meg a testület. Döntött ezen belül arról, hogy a plébános illetményét január 1-től kezdve 20.000 Ft-ra emeli; külön gyűjtést kíván szervezni a szemináriumban tanuló papnövendékeink számára; 1.000.000,- FT összeget szán a temető bővítés kérdésére.

Év végi statisztika: keresztelés: 57, temetés: 103, házasságkötés: 4, áldozók száma: 32.300, templomba járók: vasárnap: 600, nagyobb ünnepen 900, betegellátás: 395, szentkenetet felvette: 213 (?), elsőáldozó: 36, hittanos: 300, karácsonyi gyónók: 440, húsvéti gyónók: 490, egyházi adó : (?)