HD 1967. év

1967. év

Erről az évről csak néhány testületi meghívó áll rendelkezésre, amelyeket ugyan itt rögzítünk, de nem tudjuk, hogy az összehívott ülések megtörténtek-e, illetve ezzel a napirenddel folytak-e le.

Április 2-án rendkívüli ülés történt, amelynek egyetlen napirendi pontja  az új temetőőr megválasztása volt.

 Szeptember 3-ra  a  tűzrendészeti elírások végrehajtása,  az új vasárnapi miserend, a téli keresztényoktatás programja, illetve más indítványok megtárgyalása miatt  hívták össze a testületet, ugyancsak rendkívüli ülésre.

November 26-én a képviselőtestület rendes gyűlést tartott. Ennek napirendjén az 1968. évi költségvetés megtárgyalása, az egyházközségi diákonus-szolgálat további sorsa, illetve indítványok szerepeltek.

A fentieken túlmenően  „évközi információként’ egy  április 2-i (fehérvasárnap) hirdetés áll rendelkezésre. Eszerint ezen a napon volt 40 éve annak, hogy elhunyt Prohászka Ottokár  egykori székesfehérvári püspök. Folytak az elsőáldozási oktatások, azonban többen hiányoznak róla, ami esetenként zavarokat okoz a felzárkózásban.

A hirdetésben szerepel egy új oltár is (erről közelebbi ismereteink nincsenek) amelyre  Lukács Lajos  két vas gyertyatartót ajándékozott, Rajz Mihály egykori plébános atya pedig  a lelkigyakorlat emlékére a templomnak  1000.- Forintot adományozott.

Problémaként merült fel, hogy a  szentmisék nem kezdődnek pontosan. és ez a körülmény hozzászoktatja a híveket a késéshez. A magyarázat az volt, hogy ennek oka egyrészt a  prédikáció, amelyet rövidíteni fognak. Másrészt viszont figyelembe kell venni, hogy  a szentmisék rendjében   jelentős  változások következtek be, amelyeket a papoknak pontosan ugyanúgy meg kell szokniuk, mint a híveknek.