HD 2010. év-től

2010. év

Január 17-24. között volt kereszténység egységéért folytatott imahét. Mivel a korábban gyakorlatban volt ökumenikus imanyolcad már néhány éve nem működik, ezúttal ökumenikus imaalkalmakra került sor a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonának ebédlőjében. Ezeken a református, evangélikus, baptista egyházközségek képviselői vettek részt, illetőleg Varga István atya és Káposztássy Béla vezette az imaalkalmakat, előre beosztott rend szerint.

Január 30-án ismét volt Teaház, a zenét a SzeRBuSz (Szekeres-Ragács-Burger–Széplaki) zenekar szolgáltatta.

A február 12-én tartott ülésén a képviselőtestület elfogadta a 2009. évre vonatkozó zárszámadást és az aktuális évi költségvetést.

Február 13: Egyházközségi farsangi bál a Szemere Pál Általános Iskolában. Ezúttal is batyusbál formájában került megrendezésre, ételt-italt lehetett hozni és programokkal is lehetett készülni. Az előző évekhez hasonlóan idén is egyéni, családi és támogató jegyet lehetett venni.

Ugyancsak február 13-án volt az idősek szentmiséje és ennek keretében a betegek kenetének kiszolgáltatása.

Február 14-én vasárnap a szentmiséken – a Püspöki Kar körlevelének megfelelően – gyűjtés történt Haiti földrengés-károsultjainak megsegítésére.

Február 17- re esett Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete, szigorú böjti nap. Az énekkarok megkezdték a felkészülést a nagyböjti szolgálatokra.

A nagyböjti lelkigyakorlat március 18-19-20-án volt templomunkban, ezúttal Kozsuch Zsolt gödöllői káplán atya tartotta.

A zeneszerető híveknek nagy örömet okozott ifjú kántor-növendékünk Ács Dávid László azzal, hogy az Oktatási Minisztérium által a konzervatóriumok számára kiírt X. Országos Orgonaversenyen I. helyezést ért el. A nevezett péceli hangversenyét március 16-án tartotta a Zeneiskolában.

Március 30-án tartottuk a Családok keresztútját a templomban.

Április 16-18. között tartották a III. Antióchiás Hétvégét a Szent Erzsébet Iskolában. A helybéli hívek ismét a fogadás, ellátás tekintetében jeleskedtek.

Április 25-én került sor a búzaszentelés szertartására, a péceli gazdákért tartott szentmisét követően.

Ugyanezen a napon délután a Péceli Gyermek- és Ifjúsági Kórus hangversenyében gyönyörködhettünk a templomban.

Április 24-25-én pedig a Karitász ruhagyűjtési akciójára került sor.

Április 30-án este megtartottuk égi Édesanyánk köszöntőjét, a Mária-szerenádot.

Május 30-án volt a templomban az első áldozás, előtte való napon pedig a gyermekek és hozzátartozóik gyóntatása. 23 gyermek járult első alkalommal a szentáldozáshoz. Harmadik éve immár, hogy ezen a csodálatos eseményen az érintettek egyöntetű fehér ruhában vesznek részt a korábbi gyakorlatban volt öltözék helyett.

Június 13-án vasárnap egy szentmise volt. A Jézus Szíve szobor előtt került sor a hagyományos fogadalmi misére és a fogadalom megújítására, majd azt követően a körmenetre, a szokásos útvonalon.

Június 20-án a Magyar katolikus Püspöki Konferencia kérésére országos gyűjtést tartottak az árvízkárosultak megsegítésére. Templomunkban ez alkalommal 223.000,- Ft adomány gyűlt össze a hívek adakozó készsége folytán.

Július 31-én Családi napot tartottak a plébánia kertjében. Az összejövetelt a Házas csoport szervezte.

Az Észak-Magyarországon – elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – bekövetkezett árvízi katasztrófát követően megindultak az újjáépítési munkálatok, amelyek kapcsán a Hírlevélben is megjelent a segítségre való felhívás szervezett csoport/ok részére. Pécelről augusztusban indult útnak egy  nyolc fős csapat, hogy 16-22. között a részére kijelölt helyen végezzen munkát. Felsőzsolcán dolgoztak a helyreállításon. A munkájukról a Hírlevél hasábjain számoltak be.

Idén augusztusban volt először Máriabesnyőn a Galgás Tábor a fiatalok részére. Az ottani élményekről a Hírlevélben számoltak be. A hittanosok pedig (20 fő) – immár harmadszor – Gálosfán voltak táborban.

Szeptember 6-12 között a Karitász gyűjtést rendezett, amelynek eredményét (tartós élelmiszereket, ruhaneműt, jó állapotú használt háztartási gépeket, stb.) Nógrádmarcal rászorulóinak juttatták el. A munka eredményéről egy cikkben számoltak be a szervezők.

Szeptember 25-én Teaház volt a hittanteremben.

Október 10-én tartottuk templomunk búcsúját, az egyházközség nagy ünnepét. Ezen a hívek jó része, már hagyományosan, részt vesz a szentmisét követő közös együttléten, hogy a szervezett programokkal, filmvetítéssel, jó ízű ebéddel, zenével fűszerezett közösségi lét örömeit élvezhesse.

Október 16-án idősek miséje volt a templomban.

Ritka dolog, hogy a Föld túloldalán, a missziókban töltött időkről, az odajutásról, a gondokról – élményekről egy résztvevő tollából olvashatunk. Októberben egy ilyen lehetőség nyílt meg a közösség előtt, mert a Hírlevél hasábjain Széplaki Zsolt – egyházközségünk tagja – jóvoltából mindezekről tájékozódhattunk, több lapszámban is.

Az Antióchia Közösség október 29-31. között tartotta szokásos hétvégéjét a Szent Erzsébet Katolikus Iskolában.

November 20-án ritka zenei élményben lehetett része a templomot zsúfolásig megtöltő hallgatóságnak: A Székelyföldről érkező Szentegyházi Gyermekfilharmónia 100 tagú kórusa (és 40 zenésze) adott hangversenyt, viszonozva a Péceli Gyermek- és Ifjúsági Kórus korábbi erdélyi koncertjét. Szívet melengető élmény volt hallani, milyen szépen ápolják a magyar nyelvet és zenét ezek a fiatalok. A fellépők hősiesen kitartottak, bár látszott rajtuk (különösen a kicsiken), hogy fáradtak, hiszen ezen a napon már nem ez volt az első fellépésük. Ráadásul egy hosszú hazaút előtt álltak. Mindenesetre a jelenlévők óriási tapssal jutalmazták a műsort, számosan pedig útravalóval járultak hozzá a kórus hazautazásához.

November 21-26. között került sor a hagyományos Erzsébet hét rendezvényeire a Szent Erzsébet Katolikus Iskolában.

December 11-én került sor a templomban a hagyományos Hősök miséjére.

December 17-18-19-én tartotta az adventi lelkigyakorlatot Fliszár Károly nagykanizsai főesperes atya.

December 20-án zajlott a hagyományos karácsonyi koncert a Péceli Gyermek– és Ifjúsági Kórus szervezésében és közreműködésével.

A karácsonyi ünnepek, szépen, bensőségesen zajlottak le. A kis Jézus megszületett Betlehemben, az Isten megmutatta hozzánk hajló jóságát. Az csak rajtunk múlott, hogy ez a hozzánk hajló jóság mennyire tudott a szívünkbe költözni.

Hitélet számokban: keresztelés: 18, első áldozás: 23, esküvő: 5. temetés: 63 (ebből ellátott: 30), áldozás: 19.150 Betegellátás: a betegek kenetét 58-an vették fel; rendszeres ellátott: 12 fő, a szociális intézményekben az ellátás folyamatos. Hittancsoport: 13, kb. 200 fő részvételével. Működő plébániai közösség: 12.