HD 2020. év

2020. év.

Január 1-jén, a polgári év első napján  az egyház Szűz Mária Isten-anyaságát ünnepli.  ( Egyúttal ez a nap a béke világnapja is )  Parancsolt ünnep lévén, (amely mindamellett hétköznapra esett)  ünnepi miserend volt a templomban (de. 10 óra és este 6. óra) Az esti mise előtt templomunk énekkara rövid egyházzenei áhítatot tartott

Ezen részint a Szűz anyát köszöntő, részint a karácsonyi  ünnepkörbe tartozó, illetve az Istent dicsérő kórusművek hangzottak el. Az egyes énekkari blokkok között kántorunk, Kiss Zsuzsanna orgonaműveket adott elő. Az áhítat egyúttal „toborzó” is volt az énekelni tudó és szerető hívek számára, a kórus létszámának bővítésére. Ez annál is inkább szükséges (lenne), mert az énekkar idén ünnepli fennállásának 75. évfordulóját, amelyet mindenképpen célszerű lenne méltó módon  megünnepelni.

Január 6-a, Vízkereszt napja, Krisztus urunk megjelenésének ünnepe.  Parancsolt ünnep  lévén, a templomban ünnepi miserend volt. A délelőtt 10. órai szentmisén  (amelyen a hívek viszonylag kis létszámban vettek részt, hiszen államilag munkanap van) elvégeztük a vízszentelés szertartását. Ezután plébános atya meghintette a jelenlévő híveket a szentelménnyel, amelyet haza lehet vinni, és otthon is lehet „használni”. A szentmise kezdetén az ünnep liturgiai, hitbeli, történeti, csillagászati, stb. jelentéséről/jelentőségéről hangzott el elmélkedés.

Január 11-én megkezdődött a korábban többször is meghirdetett gitáriskola. 21 fő jelentkezett, különböző korosztályokból. Az iskolát Burger Ferenc plébános és  Bálint Ádám vezeti. Ez utóbbi hivatásos zenész. Fő hangszere a klarinét, de gitáron is kitűnően játszik. Plébános atya elkészített egy  gitár-iskolát, mint tananyagot, amelyet a jelentkezők számára nyomdai úton állítottak elő. Nagy a lelkesedés, és az igyekezet. Remélhetőleg a húsvéti időszakban lesz lehetőség arra, hogy valamilyen szolgálatban részt tudjanak venni a „tanulók”

 Január 20-25-ig került megrendezésre a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona kápolnájában az Ökumenikus imahét.

Hétköznapi napokon 14.30-kor kezdődött  az imaóra, amelyeket idén a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának határozata, – amely szerint   2020-ra az úrvacsora tematikus évét hirdeti meg -, valamint Dr.  Fabinyi Tamás  elnök-püspök alábbi gondolata  hatott át:

„Az úrvacsora a kereszténység olyan titka, lehetősége és alkalma, ahol a hívők a kenyérben és borban megélhetik a közösséget Jézus Krisztussal és egymással is. …

Katolikus testvéreinkkel különösen is a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán, protestáns társainkkal pedig az évszázados közös út nyomán szeretnénk szorosabbra fűzni a testvéri közösséget, tanúskodva a világ számára megbékélt különbözőségről, és legfőképpen az Egyház Uráról, Jézus Krisztusról.”

Január 20-án, hétfőn: Baranka György evangélikus lelkész,

            21-én, kedden: Iványi Zoltán metodista lelkész,

            22-én, szerdán: Uzonyi Barnabás baptista lelkész,

            23-án, csütörtökön: Toró Éva, a Hetednapi Adventista Egyház képviseletében,

             24-én, pénteken: Káposztássy Béla, katolikus klinikai lelkigondozó tartotta az imaórákat. 

Iványi Zoltán metodista lelkész, Uzonyi Barnabás baptista pásztor családi példákkal, közvetlenségükkel hozták közel az ökumené jelentőségét.

Toró Éva a hetednapi adventista egyház teológiájának hallgatója a megtérésről beszélt. Keresztényként arra hívattunk, hogy álljunk elő a hitben, és azokat is érjük el Isten mindenre kiterjedő szeretetével, akiket nehezen tudunk megszeretni.

Káposztássy Béla klinikai lelki gondozó zárta a hetet katolikus imaórával.

Krisztus szeretetének világosságát egy gyertya lángjával adtuk tovább.

Az imaóra végén Vancsó Ilona SJC mindenkinek egy szál rózsával mondott köszönetet az imahéten való közreműködéséért.”

(Csokonay Anna tudósítása alapján)

Január 26-án elhunyt kántor-karnagyunkért, Bakonyi Árpádért, mutattunk be emlékmisét. Előtte a kórusunk legidősebb  – és a kórusban legrégebben részt vevő  – tagunk, Ács Béla, tartott egy megemlékezést  Árpi bácsiról. A kórus két művet énekelt. Felajánlásra: Hogyha az Úr  (127. zsoltár) , áldozásra: Bakonyi – Faragó : Karácsonyi canticum című művét.

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén  Krisztus urunk templomban való bemutatását ünnepeljük. Az ünnep liturgiájának megfelelően  a bevonulás után az asszisztencia meggyújtotta a hívek gyertyáját (illetve a hívek egymáséit), majd ezután  plébános atya körbement a templomban és megáldotta az égő gyertyákat.

Ezen a napon – immár hagyományosan – a Taizei misét énekli a kórus, amelyet  sokan a hívek körül is énekeltek. Ez évben nem a korábban „szokásos” ifjúsági gitáros  együttes volt az énekkar kísérője, hanem az énekkar tagjaiból szerveződött  hangszeres grémium (Ágoston Viktória – fuvola, Erdős Péter – hegedű, Karáth Péter – gitár, Széplaki Pál – basszusgitár, és Kiss Zsuzsanna kántor,karnagy – billentyűs). Plébános atya a szentmise végén  megköszönte a kórus szolgálatát. Az alábbi képek a szentmisén készültek.

Február 9-én  kettős  megemlékezést tartottunk. Egyfelől megültük a betegek világnapját (amely hivatalosan jövő kedden, február 11-én lenne az egész katolikus világban) másrészt pedig  megemlékeztünk szent Balázs püspök-vértanúról, akinek ünnepe  a héten hétfőn volt.  Az előbbieknek megfelelően a homilia is az időskor és a a lelkiség viszonyáról, illetve az Istennel való kapcsolatról szólt, majd ezt következően plébános atya feladta a betegek szentségét, azoknak akik ezt igényelték, illetve akik erre felkészültek.

A szentmise végén Balázs-áldáshoz járulhattak mindazok, akik ezt a hét közben (munkahelyi vagy egyéb elfoglaltság miatt) nem tehették meg.

A Karitász – idén nem lévén farsangi bál – a következő hirdetést tette közzé:

Kedves Testvérek!

Szeretettel hívunk mindenkit – korhatár nélkül – febr. 22-én, szombaton az esti szentmise után egy vidám, beszélgetős, teázgatós egyházközségi farsangi összejövetelre a hittanterembe. Aki tudja, kérjük jelezze előre részvételi szándékát, hogy könnyebb legyen a szervezés! Aki jön, lehetőség szerint járuljon hozzá az agapéhoz süteménnyel, üdítővel! Természetesen előre jelentkezés nélkül, és üres kézzel is szívesen látunk mindenkit.

Vidám farsangi hétvégét kívánunk!

Üdvözlettel:      a szervezők

Március 26-án, Hamvazószerdán megkezdődött a nagyböjt. Az egyházfegyelmi rendelkezések szerint szigorú böjti nap, és hamvazkodás. A reggeli szentmisén a Szent Erzsébet Katolikus Iskola és Óvoda diákjai töltötték meg a  templomot.

Külön öröm is érte az egyházközséget (és a templomot) a Rózsafüzér Társulat tagjai jóvoltából, akik három új miseruhával (piros, zöld és fekete) gazdagították a templom ruhatárát. Az alábbi képek ebből az alkalomból készültek.

Február 15-én újraindult az egyházközségi hírlevél (Otthonunk az Egyház). Ez még csak  első próbálkozásként, a legszükségesebb információkkal. Február 28-án pedig már a második szám is napvilágot látott. Egy nappal később (a jobb olvashatóság érdekében némileg továbbfejlesztett változatban) megjelent ugyanaz a példány. Ez utóbbi megújult külsővel, színes fényképekkel (!) és az egyházközség legfrissebb híreivel olvasható – egyelőre csak elektronikus változatban. A szerkesztők: Varga Andrásné (Széplaki Ilike), Csokonay Anna és Kurczina Terézia SJC.  Mivel a legújabb szám már színes fényképeket is tartalmaz az éppen aktuális eseményekről, így a farsangi összejövetelről ide nem teszünk képet.

A nagyböjt vasárnapjain a zsoltárosok (az egyébként is szép, kulturált szolgálat mellett) külön is megörvendeztetik a jelen lévő híveket azzal. hogy az evangélium előtt egy tractus-t énekelnek ( Rédly Orsolya betanításában és közreműködésével). Erre már tavaly is volt példa.   (A Magyar Katolikus Lexikon szerint: A tractus (a lat. traho, ‘húz, von’ szóból): a szentmise egyik változó része, amelyet nagyböjtben az →alleluja helyett és a gyászmiséken az olvasmányok között énekeltek mint meghallgatni való, elmélyedésre indító szólóéneket. Az Ordo cantus Missae (1972) osztott kórus v. előénekes és kórus közötti váltakozó előadást ír elő. – A  →bizánci szertartásban megfelelője az →irmosz. ** Rajeczky 1981:101.    )

A Karitász csoport  figyelmet érdemlő hirdetést tett közzé a Hírlevél utóbbi számában, amelynek meghívója a templom padsoraiban is helyet kapott:

A nagyböjti idő kezdetével a testvérek figyelmébe ajánljuk Ferenc pápa gondolatait, miszerint a Föld a szegények szegényeinek legszegényebbike, és ökológiai megtérésre, a jövő generáció iránti felelősséggel élt életre hív meg, sőt szólít fel bennünket.

Ezzel azonosulva március 14-én 16 órától teremtésvédelemmel kapcsolatos lelki programra invitálunk mindenkit a templomba.Dr. Laczkó Zsuzsanna SJC előadása kapcsán elmélyedhetünk az Univerzum kialakulásában, rácsodálkozhatunk a teremtett világ szépségeire, és elgondolkodhatunk azon, Isten mire hív minket a jelen helyzetben.

A szentmise után az előadóval agapé melletti kötetlen beszélgetésre hívunk mindenkit a hittanterembe.

Karitász csoport 

Az év elején aligha gondoltuk volna, hogy az idei évet, életünket, egy  hirtelen támadt, láthatatlan ellenség, a koronavírus fogja  alapjaiban befolyásolni, vagy éppen meghatározni. Pedig ez történt. A Kínában, Vuhan tartományban kitört járvány úgyszólván napok alatt elérte Európát és megbénította az életet. Mivel az Egyház, és ezen belül a mi egyházközségünk is szükségképpen a társadalom része, a mi közösségünket is érintik azok a(z állami és egyházmegyei ) rendelkezések, amelyek a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében születtek. Ezeket az egyházmegyei rendelkezéseket az alábbiakban közöljük.

A Váci Egyházmegye főpásztoraként, Dr. Udvardy György veszprémi érsek atyához csatlakozva, a rám bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19-járvány Magyarországra való betörése után, Magyarország Kormányának 40/2020. (III. 11.) rendelete által az ország egész területére kihirdetett rendkívüli jogrend és veszélyhelyzet kapcsán és a Miniszterelnök úr 2020. március 13-án este történt bejelentése nyomán a koronavírus további terjedésének megakadályozására a Váci Egyházmegyében az alábbi rendelkezéseket léptetem életbe.

1.Általános rendelkezések:

 • Aki influenzaszerű tüneteket észlel magán, kérjük, feltétlenül maradjon otthon,

tartson távolságot másoktól, s haladéktalanul telefonon hívja háziorvosát.

 • Aki az elmúlt időben külföldön tartózkodott, maradjon otthon, vonuljon házi  karanténba legalább 14 napig. Külföldi utazást átmenetileg senkinek sem  javasolunk.
 • Az egyházmegyei intézményvezetőknek haladéktalanul fel kell mérni, hogy a köznevelési intézmények bezárása esetén kik azok a munkavállalók, akik a kiskorú gyermekeik felügyeletéről csak személyesen tudnak gondoskodni, továbbá, hogy az érintett munkavállalók közül kinek a munkaköre teszi lehetővé az otthonról történő munkavégzést.
 •  Intézményeinkben azon ajtókat, átjárókat, ahol ez biztonsági vagy egyéb okból lehetséges, hagyjuk nyitva, ezzel is megelőzve a napi többszöri kilincs használatot.
 • Mindenki fokozottan ügyeljen az alábbi higiéniai szabályok betartására:
 • Kerüljük a fizikai érintkezést, mint például a kézfogást és lehetőség szerint készpénzhasználatot is.
 • Fokozottan ügyeljünk a mellékhelyiségek, konyhák tisztaságára, valamint az ajtók, fogantyúk, kilincsek tisztán tartására (rendszeres fertőtlenítésére).
 • Mindenki naponta többször végezzen meleg vizes és fertőtlenítős kézmosást.
 • Az intézmények mellékhelyiségeiben és a bejáratoknál elhelyezett kézfertőtlenítők használatát mindenki tekintse kötelességének.
 • Köhögéskor, tüsszentéskor feltétlenül ügyeljünk a papír zsebkendő használatára.
 • Zárt terekben gyakran végezzünk alapos szellőztetést.
 • A személyes találkozások számát próbáljuk a minimálisra csökkenteni, használjuk ki a telefon és az internet általi kommunikáció lehetőségét.

2. Liturgikus és lelkipásztori események

 • Az MKPK március 5-én kiadott intézkedései és március 13-i közleményében leírtak továbbra is érvényesek.
 • A meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak. Templomainkat nem zárjuk be, mégis felelősen és körültekintően kell eljárni. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, mielőtt közösségbe megy. Különösen is figyeljünk idősebb embertársainkra.
 • Mint ismeretes, a 60 év felettiekre, a súlyos és a krónikus betegségben szenvedőkre különös veszélyt jelent ez a vírusfertőzés. Az Egyház tanítása szerint a vasár- és parancsolt ünnepnapi  miselátogatási kötelezettség nem vonatkozik azokra, akik ezt komoly ok miatt nem tehetik meg (KEK 2181. és CIC 1245. kán.). Kérem, hogy az idősek és betegek a fennálló helyzetet lelkiismeretükben tekintsék komoly és súlyos oknak, ezért önmaguk és mások érdekében inkább maradjanak otthon.
 • Kérjük az idős, beteg, kórházi kezelés, műtét előtt álló híveket, hogy lehetőség szerint még kórházba kerülésük előtt kérjék a betegek szentségének kiszolgáltatását papjainktól otthonaikban.
 • Az otthon maradottak igyekezzenek több időt tölteni imádsággal egyénileg vagy szűk családi körben (CIC 1248. kán. 2. §.), a közszolgálati médián keresztül bekapcsolódni a szentmise ünneplésébe. 
 • Kérjük, lehetőség szerint minden templomban biztosítsanak kézfertőtlenítési lehetőséget, s kérjék meg a híveket, hogy be- és kimenetelkor éljenek ezzel a lehetőséggel, s tartsák be az alapvető higiéniai előírásokat.
 • A szentmiséken a perselyezést távozáskor az ajtóban állva tegyük meg (mivel a készpénz a betegség átadása szempontjából veszélyforrás, ezért nem célszerű, ha ez a kézbe áldozás előtt történik).
 • A gyermekek homlokának kereszttel történő megjelölését a fizikai kontaktus elkerülése miatt hagyjuk el. Helyette testi érintés nélküli áldást adhatunk a gyermekeknek.
 • A szenteltvíztartók használatának mellőzése idején bátorítjuk a híveket, hogy vigyenek haza otthonaikba szenteltvizet, melyet a sekrestyékben kérhetnek.
 • A búcsújáróhelyeken, amennyiben a résztvevők nagy száma indokolja, igyekezzenek szabadtéri szentmiséket tartani.
 • Buzdítom a Paptestvéreket, különösen a városokban, ahol száz fő fölötti létszám rendszeresen előfordul, lehetőleg tartsanak gyakrabban kisebb közösségeknek szentmisét a hívek arányosabb eloszlása érdekében, igénybe véve a szombati előesti szentmisék lehetőségét is. A miserend változásáról a hívek a plébániákon érdeklődjenek.
 • Paptestvérektől kérjük, hogy átmenetileg ne utazzanak külföldre. A külföldről visszatérő papoknak kötelező két hétre házi karanténba vonulniuk, mielőtt a hívek között folytatják szolgálatukat.
 • A kórházlelkészi szolgálat keretében az önkéntes beteglátogatók szolgálata szünetel, a kórházi lelki gondozók és a papok jelenlétét a kórházakban továbbra is biztosítjuk.
 • Az alábbi egyházmegyei programok elmaradnak:
 • Püspökség dolgozóinak nagyböjti lelki napja (Váci Püspökség, március 16.)
 • Egyházmegyei papi rekollekció (Máriabesnyő, március 17.)
 • Egyházmegyei össz-régiós ifjúsági találkozó (Vác, március 27-29.)
 • A nagyheti és húsvéti szertartásokról, valamint a további egyházmegyei programokról később adunk információt a hatósági intézkedéseknek megfelelően.

3. Hitoktatás

 • A járvánnyal kapcsolatos intézkedésekben követni kell a köznevelési intézményekre vonatkozó rendelkezéseket.
 • A fakultatív hitoktatás esetén is vegyék figyelembe a hitoktatók a nevelési intézményeknek kiadott előírásokat.
 • Minden esetben a hitoktatók is hívják fel a tanulók figyelmét a higiénia fokozott betartására, az egymás iránti fokozott felelősségvállalásra.
 • A hitoktatás közeljövőbeli gyakorlatáról, tervekről, elképzelésekről, tervezett intézkedésekről hivatalosan nem nyilatkozhat senki, csak a Hitoktatási Bizottság írásos engedélyével. Kérjük, hogy mindenki tartózkodjon a felesleges pánikkeltéstől és találgatásoktól!

4. Köznevelési intézmények – az intézményfenntartó EKIF iránymutatása alapján járjanak el

5. Szociális intézmények – az intézményfenntartó Szamaritánus Szolgálat iránymutatása alapján járjanak el

6.Gyűjtemények látogathatósága

 • március 16-tól április 30-ig a Váci Püspöki és Káptalani levéltár és a Váci Egyházmegyei Könyvtár személyes látogathatóságát felfüggesztjük. 

7.Püspöki Hivatal

 • A Püspöki Hivatal működését rendkívüli helyzetben is biztosítani kell.
 • A személyes ügyfélfogadást igyekezzünk minimálisra csökkenteni.
 • A nagyobb létszámú személyes megbeszélések egyeztetéseket mellőzzük, s áttérünk a telefonos konferenciabeszélgetésre, illetve e-mailes egyeztetésre.
 • A rendkívüli helyzetre való tekintettel, kérem, hogy a gyors információáramlást érdekében naponta többször ellenőrizzék e-mail fiókjukat!

A fentiek további rendelkezésig érvényesek.

További megfontolásra ajánlom Varga László kaposvári püspök: Őrzője vagy testvérednek! c. írását, amely megtalálható az alábbi linken: https://kaposvar.egyhazmegye.hu/index.php/hirek/item/364-orzoje-vagy-testverednek

Március 15-én, a 8.00-kor kezdődő szentmise keretében, Vácon, a Székesegyházban imádságos fölajánlást végzek Isten segítségét kérve egyházmegyénkért, hazánkért és az egész világért a járvány mielőbbi megfékezése érdekében. Kérjük, hogy templomainkban és otthonainkban kapcsolódjunk be ebbe a felajánlásba Ferenc pápa imádságának elmondásával:

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

Mindenkit bátorítok a Szentírás gyakoribb és buzgóbb olvasásra, az elmélyültebb imádságra, fordítsunk különös figyelmet az idős, beteg testvéreinkre. Mindenkit buzdítok, hogy mindent tegyen meg a járvány tovább-terjedésének megakadályozása érdekében. Szívből ajánlom Erdő Péter bíboros úr által megfogalmazott alábbi fohász elimádkozását:

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Vác, 2020. március 14.

Marton Zsolt

váci püspök

A levelező listán, a Hírlevél révén jelent meg  Erdő Péter bíboros, prímás imádsága, amely kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében és kéri az alábbi fohász elimádkozását. Az imádságot a Magyar Kuríron tették közzé. Ennek teljes szövege fentebb,  püspök úr körlevelében olvasható, ezért azt nem ismételjük meg.

Alig egy héttel később jelentősen szigorodtak a rendelkezések. Az országhatárokat lezárták, sok helyütt megerősített vizsgálatokat vezettek be, a gazdaság szinte leállt. A rendelkezések célja a közösségi együttlétek megakadályozása, hiszen ezekben terjed a vírus, és lehetővé válik gócok létrejötte. Ez meglátszik a következő egyházmegyei intézkedésben is.

637/2020

Az MKPK közleménye

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezéseket lépteti életbe. hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik:

1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.

2. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).

3. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadják.

4. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken tájékoztatást adunk.

5. A betegellátás és a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).

6. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

7. A plébániai és a szerzetesközösségeket arra bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.

Budapest, 2020. március 17.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia


A rendkívüli helyzet  rendkívüli intézkedéseket kíván. Így megsokasodtak a  vallási műsorok a médiában (elsősorban a különböző tv-csatornákon és a rádióban) szentmisehallgatás a tévé előtt, keresztút imádkozásába való bekapcsolódási lehetőségek, stb.  A széles kínálatból mindazonáltal kiemel a krónikás kettőt; mindkettő a Vatikánhoz kapcsolódik:

Március 22-én délben az Úrangyala elimádkozása után a Szentatya a következő felhívást tette közzé:

Ezekben az emberpróbáló napokban, amikor az emberek a fenyegető világjárványtól rettegnek, szeretném javasolni az összes kereszténynek, hogy egyesített hanggal, együtt esedezzünk az Ég felé. Kérem az összes egyház és az összes keresztény közösség vezetőjét, valamint a különféle felekezetekhez tartozó összes keresztényt, hogy imádkozzon a Magasságos, Mindenható Istenhez, és mondjuk el egyszerre azt az imát, amelyet Urunk, Jézus tanított nekünk. Kérek tehát mindenkit, hogy egyrészt mindennap többször is imádkozza el a miatyánkotmárcius 25-én, szerdán délben viszont közösen, mindnyájan együtt imádkozzuk. Azon a napon, amikor sok keresztény arra emlékezik, hogy Szűz Mária hírt kap az Ige megtestesüléséről (Gyümölcsoltó Boldogasszony), az Úr hallgassa meg összes tanítványa egy lélekkel mondott imáját, kik a feltámadt Krisztus győzelmének megünneplésére készülnek.

Ugyanezzel a szándékkal március 27-én, pénteken, 18 órakor imát fogok vezetni a Szent Péter-bazilika előtt, de a tér üres lesz. Már most hívok mindenkit, hogy lélekben kapcsolódjon ehhez az imához a tömegkommunikációs eszközökön keresztül. Meghallgatjuk Isten igéjét, elmondjuk könyörgéseinket, imádjuk az Oltáriszentséget, mellyel a végén Urbi et Orbi áldást adok, és ehhez hozzákapcsolódik annak lehetősége is, hogy bárki teljes búcsúban részesüljön.

A vírus világméretű terjedésére az ima, az együttérzés és a gyengédség világméretű terjedésével akarunk válaszolni. Maradjunk egyek! Éreztessük meg közelségünket a legmagányosabb és leginkább megpróbált emberekkel! Éreztessük meg közelségünket az orvosokkal, az egészségügyi dolgozókkal, az ápolókkal és ápolónőkkel, az önkéntesekkel…

Közelségünket a hatóságokkal, akiknek szigorú intézkedéseket kell hozniuk, de a mi érdekünkben! Közelségünket a rendőrökkel és a katonákkal, akik próbálják fenntartani a rendet az utcákon, gondoljunk rájuk, hogy megtegyék mindazt, amit a kormány kér tőlük valamennyiünk java érdekében! Éreztessük meg közelségünket mindenkivel!”

Március 27-én este  egészen megdöbbentő élményben lehetett részük azoknak, akik  bekapcsolódtak a pápa által meghirdetett  imaórába. A zuhogó esőben  a szentatya gyakorlatilag egyedül ült/állt a Szent Péter téren az erre a célra felállított  emelvényen és  a szó szoros és átvitt értelmében az egész világ szeme előtt mondta el  üzenetét, a világ számára, amely  Máté evangéliumához kapcsolódott ( Jézus lecsendesíti a tengert). Az is szinte jelzés-értékű volt, hogy míg a Szentatya beszélt, a háttérben száguldó mentőautók szirénája hallatszott, amint a vírus következő (?) áldozataihoz siettek. Majd ezután a pápa  több száz éves  legendás szent kereszthez, illetve ezt követően a Szűzanya kegyképéhez  ment és imádkozott. A hódolatot követően a Szent Péter bazilika előterében szentségimádás következett, amelynek végén Péter utóda  a bazilika főbejárat elől az Oltáriszentséggel a kezében  egész világnak Urbi et orbi áldást adott. (Aki  járt már Rómában ezeken ez egyébként turistáktól  nyüzsgő területen, illetve  helyeken,  annak számára megfoghatatlan volt az üresen kongó bazilika és a  tér látványa.) Az is példaértékű volt, ahogyan a Szentatya  a korával és az egészségi állapotával küszködve, mégis hősies bátorsággal és kitartással  vezette a szertartást. (A Duna-tv és az M1 csatorna élő egyenes adásban  közvetítette az eseményt)

Ács József  Szekeres-Polgár: Péceli keresztútja korábbi felvételével igyekezett pótolni azt a hiányt, hogy a hívek a templom bezárása miatt a különböző keresztúti szertartásokon nem vehettek részt.( https://youtu.be/ROxUwsN3FJ4)

A nagyhét kezdetén levelezőlistán  is megszaporodtak azok a  hirdetések, amelyek a különböző szertartásokon való részvételi (illetve az azokba való bekapcsolódási) lehetőségeket  jelezték. Természetesen a média is nagy teret szentelt a különböző közvetítéseknek.  Virágvasárnaptól kezdve  sok élő szentmise volt elérhető, a nagyhéten pedig főként a Három Szent nap  kapott kiemelt figyelmet. Gyakorlatilag minden püspöki székhelyen  ünnepi szentmisét mutattak be (általában esti időpontban), délelőtt pedig az ún. krizmaszentelési szentmisét lehetett figyelemmel kísérni. Ezek egyike volt a győri élő közvetítés dr. Veres András megyéspüspök szentmiséjéről.

Megyéspüspök atyánk, Marton Zsolt nagycsütörtöki szentmiséjéről teszünk ide egy képet.

Természetesen szűkebb pátriánkban is be lehetett kapcsolódni a imádságba; ugyanis nagycsütörtökön is, nagyszombaton is nyitva volt a templom és lehetőség volt egyéni imákra (így legalább a templom sem maradt őrizetlenül).

Április 11-én, nagypéntek este  a Duna World csatorna műsorán élő adásban kísérhettük figyelemmel Ferenc pápa keresztútját. Többszörösen is megdöbbentő élmény  volt.  Egyrészt azért, mert  a világ egyik legnagyobb és legszebb tere kongott az ürességtől (bár a képeken alkalmanként feltűntek emberek. akik Bernini csodaszép kolonnádjai alól, illetve a tér Angyalvár felőli végétől figyelemmel kísérték a szertartást).  Másrészt – és még inkább – azért, mert a keresztút könyörgéseit  azok írták, akik az emberi sors legsötétebb oldalával kerültek  közvetlen kapcsolatba: elítéltek, börtönben lévő fogvatartottak, az elítéltek családtagjai, börtönőrök/nevelőtisztek, az áldozatok családjai,  és börtön-önkéntesek. Ez utóbbiak közül volt olyan , aki – saját szavai szerint  – már 60 éve elkötelezte magát erre az életre. (A képet a Vatikáni sajtónak a keresztútról készített videójából  vettem ki. A keresztutat járók a tér közepén álló szobrot kerülik/kerülték meg és onnan vonultak fel a pápához a kereszttel.)

Az alábbi kép pedig a megyéspüspök úr által vezetett nagypénteki szertartásról való

  

Húsvét vigiliája a váci székesegyházban ( a felvétel az egyházmegye honlapjáról való)

A médiában a legtöbbek által látott húsvéti – feltámadási – misét dr Erdő Péter bíboros úr celebrálta a gyönyörű, de hívek híján teljesen üres Szent István bazilikában. Arról elmélkedett, hogy az írások Krisztusra, az ő feltámadására mutatnak, annak tényét bizonyítják. Ez nekünk is reményt kell, hogy adjon, és különösen ezekben a nehéz időkben  sugároznunk is kell ezt a reményt az embertársaink felé.

A misét követően Rómába mehettünk, ahol is a Szent Péter bazilikában  a pápa  tolmácsolta a húsvéti üzenetét, valamint Urbi et orbi áldást adott. Egészen lenyűgöző volt, hogy az idős egyházfő – aki maga is küzd a fizikai gyengeségével – milyen határozott üzenetet intézett a világhoz. ( A kép a vatikáni sajtóból való.)

Többek (Hírlevél szerkesztői, illetve kántorasszony) szervezésének és  áldozatkész összefogásának köszönhetően  idén is megvalósult a Mária szerenád templomunkban.

Mivel április 30-a csütörtökre esett és csütörtökönként  egész nap nyitva van a templom, nem ütközött különösebb nehézségbe a kivitelezés. Kurczina Terézia SJC jóvoltából pedig a hívekhez és az otthon maradó kórustagokhoz is el lehetett juttatni a szerenádot.

A szertartás felvétele du. 4 órai kezdettel történt, és azt este 7-kor adták le.

https://www.youtube.com/channel/UCwmttSekQ4BJSquWp7-Z-3g

A kórus néhány elszánt  tagja (és természetesen a kántor asszony, meg a technika kezelője) szájmaszkok kíséretében megjelent a templomban  és ott a műsorban alább részletezett darabokat adták elő.  Az egyes  blokkok közötti imákat is a kórustagok mondták fel.

Szerenád a Szűzanyának

2020.

    Mária dicsérete

Máriát dicsérni, hívek jöjjetek!  Ho 292/1.
Üdvözlégy, Mária Ho 196/1.
Áldozzunk, hív keresztények…   Ho 174/1-2.
Lelkem tiszta lánggal ég…   Ho 183/1.
Dícsérjük Jézus szentséges szűz Anyját…   Ho 180.B/1-3.

     IMA  –  Oltalmad alá futunk

     Isten anyja, Mária

Ó, fényességes szép hajnal   Ho 11/1-3.
Mária, Mária   Ho 184.B/1-2.
Ó Mária szent Szíve, szűz virág   Ho 194/1-2.
Szűz Mária e világra nékünk…   Ho 35./1.
A szép szűz Mária szent Fiának…   Ho 19/1-2.

     IMA  –  Kórus:  Zengj szívem dalt

    Magyarok Nagyasszonya

Örülj, vígadj, tisztaságban kivirágzott Anyaság… Ho 168/1.
Édesanyja, Nagyasszonya…   Ho 286/1.
Egek ékessége…   Ho 285/1.
Boldogasszony Anyánk …    Ho 284/1-2.

IMA  –  Most segíts meg, Mária…

     Fájdalmas Szűzanyánk

Szűz Mária, gyászvirág…   Ho 172.B/1.-2.
Áll a gyötrött Istenanyja…   Ho 65/1-2.
A keresztfához megyek…  Ho 63/1-2.
Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk…   Ho 189/1-2.

     IMA  –  Szűz szülője Istennek

     Dicsőséges Asszonyság

Mennynek királyné Asszonya…   Ho 205/1-2.
Ó, dicsőséges Asszonyság   Ho 191/1-2.
Ó, dicsőséges, ó ékességes… Ho 192/ 1-3.
Angyaloknak királynéja tiszta szűz!   Ho 287/ 1., 11.

     Az Úr angyala…

Te vagy földi éltünk Vezércsillaga…   Ho 195/1-2.

Este már meghallgatható volt a program mindazok számára, akiknek a You tube-hoz hozzáférési lehetősége van/volt. Köszönet a szervezőnek és a résztvevőknek a szép  szertartásért. Bízunk benne, hogy  égi Pátrónánk is kedvét lelte  bennünk, elsősorban is azért, hogy a vírus nem szegte kedvét a hozzá folyamodóknak, hanem eljöttek őt köszönteni.

Az utóbbi napokban – elsősorban a különböző sajtótájékoztatók révén – felröppent a hír a vasárnapi misék megtartásának lehetőségéről. Plébános atya  a hozzá intézett kérdésre a következő tájékoztatást adta:

Kedves Testvérek!

A szentmisék végzésének kérdéséről szeretnék néhány szót írni nektek.

A katolikus média (Magyar Kurír), a Püspöki kar rendelkezése, a Bíboros úr,  és a váci püspök atya május 1-én kiadott rendelkezése is felhívja a figyelmet arra, hogy kövessük az állami járványügyi hatóságok rendelkezéseit, 

így amíg Pest megyére nézve fel nem oldják a járványügyi rendelkezéseket Pécelen nincs lehetőség szentmisét végezni.

Bármilyen változás esetén azonnal jelentkezem!

Üdvözlettel: Ferenc atya 

Május 7-én rövid májusi litánia megtartására (és felvételére) került sor a templomban. Elsősorban az énekkarosok  vettek részt rajta, kántor asszony közreműködésével. A műszaki hátteret Kurczina Terézia SJC. biztosította.

Ezen túlmenően megtekinthetők a Hírlevél You tube oldalán különböző Mária dicséretek, amelyek felvételét szintén a kedves nővér  készítette részint a rendtagok, részint pedig az Otthon munkatársainak a közreműködésével. Ezek a felvételek –  napi bontásban –  megtalálhatók az említett oldalon.

Május 12-én szorgos női kezek a plébánia kertjét szépítették. Plébános atya néhány képet készített a közreműködőkről (Óváriné Rózsika és Pálfi Rozália). Ezeket a Historia Domus lapjain is megörökítjük, hiszen a vírus nem akadályozhatja meg, hogy a templom, illetve a plébánia kertje szép legyen.

Május 14-én, csütörtökön ismételten volt májusi litánia a templomban. Ezúttal is főként az énekkar tagjai voltak jelen, azonban számosan eljöttek a nem énekkari tagok közül is. Örömmel hallhattuk az énekeket, az imákat, amelyek a Szűz anyához szóltak ebben a beszűkült, és az ember lelkét megviselő koronavírusos időszakban.

Mindazonáltal a remény hangjai is voltak/lehettek ezek, hogy látszik már az „alagút vége” és egyre inkább kezd megjelenni a közösségi élet, amelynek hiánya úgy megvisel bennünket.

Megjelent magyar fordításban  Ferenc pápa üzenete, amelyet idén januárban intézett a világhoz, elsősorban  a sajtó képviselőihez. A megnyilatkozás tartalmi gazdagsága és szépsége mindenképpen indokolja, hogy helyet kapjon a Historia Domus lapjain.

A Szentatya, Ferenc pápa üzenete az 54. Tömegtájékoztatási Világnap alkalmából

 „Elbeszélheted majd gyermekeidnek és unokáidnak” (Kiv 10,2).

Az élet történetté válik

A Tömegtájékoztatás Világnapjának idei üzenetét az„elbeszélés” témájának szeretném szentelni, mert azt hiszem, hogy ha nem akarunk eltévedni, akkor olyannyira szükségünk van a jó történetek igazságára, akár a levegőre: olyan történetekre, amelyek építenek és nem rombolnak, történetekre, amelyek segítenek megtalálni a gyökereinket és meglelni az erőt ahhoz, hogy együtt előre tudjunk haladni. A minket körülvevő hangok és üzenetek zűrzavarában szükségünk van egy emberi történetre, amely nekünk és rólunk szól és a bennünk lakozó szépségről beszél. Egy történetre, amely a világot és az eseményeket szelíden szemlélve képes értelmezni, ami elbeszéli, hogy mindnyájan egy élő szövet részei vagyunk, és ami megmutatja, hogy a szálak, amelyek összekötnek minket, milyen szorosan fonódnak össze.

1. Történeteket szőni

Az ember mesélő lény. Kiskorunk óta éhezünk a történetekre, éppúgy, ahogy a táplálékra. Legyen szó mesékről, regényekről, filmekről, dalokról vagy hírekről: a történetek befolyásolják az életünket, még akkor is, ha ennek nem is vagyunk tudatában. Gyakran a bennük szereplő karakterek és történetek alapján döntünk arról, hogy mi a helyes és mi a rossz. A történetek formálnak minket, alakítják meggyőződésünket és viselkedésünket, segíthetnek megérteni és megfogalmazni, hogy kik is vagyunk.

Az ember nemcsak az egyetlen olyan élőlény, akinek ruházatra van szüksége, hogy sebezhetőségét eltakarja (vö. Ter3,21),hanem az egyetlen is, akinek elbeszélnie kell, hogy történetekbe kell „öltöznie”, hogy megőrizze életét. Nemcsak ruhákat szövünk, hanem történeteket is: emberi képesség az, hogy szöveteket és szövegeket szőjjön. A történetek mindig közös „szövőszéken” születnek, és mindig olyan hősöket állítanak elénk, akik legyenek egészen hétköznapiak, egy álom után eredve nehéz helyzetekkel birkóznak meg és megküzdenek a gonosszal, mindvégig egy bátorságot adó erőtől hajtva: ez pedig a szeretet ereje. Elmerülve e történetekben hősies motivációkra találhatunk, amelyek minket is segítenek szembenézni az élet kihívásaival.

Az ember mesélő lény, mivel fejlődő lény, olyan, aki felfedezi magát a mindennapi élet szövetében és gazdagodást talál benne. Elbeszélésünk azonban már a kezdetektől veszélyben forog, mivel a gonosz mindenütt meglapul a történelemben.

2. Nem minden történet jó

„Ha ebből eszel, akkor olyan leszel, mint az Isten” (vö. Ter3,5). A kígyó kísértése csomót köt a történelem szövetének szálaira, amit nehéz kibontani. „Ha ezt vagy azt megszerzed, akkor ez leszel, akkor el fogod érni…” – suttogja a fülünkbe még ma is, és ez az úgynevezett kizsákmányolási célú story-telling. Hány és hány történet kábít minket, hiteti el velünk, hogy a boldogság érdekében egyre többet és többet kell fogyasztanunk és birtokolnunk. Már észre sem vesszük, hogy mennyire vágyunk a pletykákra és locsogásra, hogy mennyi erőszakot és hamisságot fogyasztunk. A kommunikáció szövőszékei gyakran nem konstruktív történeteket hoznak létre, amelyek összetartják a társadalmi kapcsolatokat és a kultúra szövetét, hanem pusztító és provokatív történeteket, amelyek az együttélés sérülékeny szálait elkoptatják és szétszakítják. Ellenőrizetlen információk gyűjtésével, a banális és manipuláló mondatok ismételgetésével, a gyűlöletbeszéd terjesztésével a többi embernek nem továbbszőjük a történetét, hanem megfosztjuk méltóságától.

Bár azok a történetek, amelyek ilyen céllal születtek vagy a hatalomgyakorlást szolgálják, rövid életűek, a jó történetek képesek leküzdeni a tér és az idő korlátait. Képesek évszázadok óta időszerűek lenni, mert táplálják az életet. Egy olyan korban, amikor a hamisítás művészete egyre kifinomultabb lesz és hihetetlen szintre jutott (deepfake), bölcsességre van szükségünk, hogy a gyönyörű, igaz és jó történeteket befogadjuk és elbeszéljük, és bátorságra, hogy a hamis és rosszindulatú történeteket elutasítsuk. Végül pedig türelemre és a megkülönböztetés képességére, hogy újra felfedezzük azokat a történeteket, amelyek segítenek, hogy ne veszítsük el a fonalat korunk zűrzavarában; a történeteket, amelyek újra napvilágra hozzák létezésünk igazságát –a mindennapi élet gyakran figyelmen kívül hagyott hősiességében is.

3. A történetek Története

A Szentírás a történetek Története. Hány és hány eseménnyel, néppel és emberrel találkozunk benne! A kezdetektől elénk tárja az egy Istent, aki teremtő és egyúttal elbeszélő is: kimondja Szavát és a dolgok létrejönnek (vö. Ter1). Szavával hívja létbe Isten a dolgokat, majd a teremtés csúcspontjaként megteremti a férfit és az asszonyt, mint szabad beszélgetőpartnereit, akik vele együtt alkotják tovább a történetet. Az egyik zsoltárban a Teremtőhöz így szól a teremtmény: „Te alkottad belsőmet, anyám méhében te szőtted a testem. Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál, és amiért csodálatos minden műved(…) létem soha nem volt rejtve előtted. Amikor a homályban keletkeztem, és a föld mélyén elindult életem” (Zsolt 139,13–15). Nem születünk késznek – mindig „szőttnek” és „kötöttnek” kell lennünk.Az életet arra kaptuk, hogy továbbszőjük azt a meglepő csodát, amik vagyunk.

Ebben az értelemben a Biblia Isten és az emberiség nagy szerelmi története, amelynek Jézus áll a középpontjában. Az ő történetében teljesedik be Isten szeretete az ember iránt és jut el ugyanakkor az ember szerelmi története az Istennel való beteljesedéshez. Tehát nemzedékről nemzedékre arra hivatott az ember, hogy elmesélje és emlékezetében rögzítse e történetek Történetének legfontosabb eseményeit, amelyek alkalmasak arra, hogy feltárják a történések értelmét.

Ennek az üzenetnek a címe a Kivonulás könyvéből származik, ez az az alapvető bibliai elbeszélés, amely leírja, hogy Isten miként avatkozott be népének történetébe. Amikor Izrael rabszolgává tett fiai Istenhez kiáltottak, meghallgatta őket és megemlékezett róluk: „Isten meghallotta panaszukat, és Isten megemlékezett az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségről. Jóakaratúan tekintett le Izrael fiaira és felismerte”(Kiv2,24–25). Istennek a szövetségről való megemlékezése a jelek és csodák által a rabságból való megszabaduláshoz vezet. És ezen a ponton Isten kinyilatkoztatja Mózesnek e jelek jelentését: „Elbeszélheted majd gyermekeidnek és gyermekeid gyermekeinek (…) milyen csodákat vittem végbe közöttük, így megtudhatjátok, hogy én vagyok az Úr” (Kiv10,2). A Kivonulás tapasztalata azt tanítja nekünk, hogy Isten felismerése mindenekelőtt úgy közvetíthető, ha az ember nemzedékről nemzedékre továbbmondja, Isten miként mutatta és mutatja meg jelenlétét. Az élet Istene az élet elbeszélése által közli magát.

Maga Jézus nem elvont beszédekben tanít Istenről, hanem példázatokban, rövid, a mindennapi életből vett elbeszélésekkel. Ezekben az élet történetté válik – majd a hallgató számára a történet életté válik: a történet behatol mindazok életébe, akik hallgatják és átalakítja őket.

Nem véletlen tehát, hogy az evangéliumok is történetek. Nemcsak tájékoztatnak Jézusról, hanem „át is alakítanak”,[1] Jézushoz hasonlóvá tesznek minket: az evangélium arra hívja az olvasót, hogy részesüljön Jézus hitében és ossza meg az Ő életét. János evangéliuma elmondja, ahogy a per excellence Elbeszélő – a Logosz, az Örökkévaló Ige–elbeszéléssé lett: „az Egyszülött Isten nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van” (Jn 1,18).Az „elbeszélés” kifejezést használtam, mert az eredeti exeghésato kifejezés lefordítható mind a „kinyilatkoztatni”, mind pedig az „elmondani” kifejezéssel. Isten személyesen „beleszőtte magát” emberségünkbe és ezzel új módszert tanított arra, hogy továbbszőjük történetünket.

4. Egy történet, amely megújul

Krisztus története nem a múlt öröksége, hanem a mi történetünk és még mindig aktuális. Ez megmutatja nekünk, hogy Isten annyira a szívén viseli az embert, a testünket, a történetünket, hogy maga is emberré, testté és történetté vált. És azt is elmondja, hogy nincsenek jelentéktelen, „kicsi” emberi történetek. Mivel Isten történetté lett, bizonyos értelemben minden emberi történet isteni történet. Az Atya minden egyes ember történetében felismeri Fiának a földre ereszkedését. Minden emberi történet megfoszthatatlan méltósággal rendelkezik. És ezért az emberiség megérdemli azokat a történeteket, amelyek megfelelnek szintjének, annak a szédítő és lenyűgöző magasságnak, amelyre Jézus minden embert meghívott.

„Meglátszik rajtatok, hogy Krisztus levele vagytok – jegyezte meg Szent Pál –, amelyet mi írtunk, nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével, nem is kőtáblára, hanem az élő szív lapjaira” (2Kor 3,3). A Szentlélek, Isten szeretete ír bennünk. És azáltal, hogy bennünk ír, megszilárdítja bennünk a jót és emlékeztet rá. A latin kifejezés:recordatio, vagyis emlékezés, azt jelenti: a szívben (latinul cor) hordozni, a szívbe írni. A Szentlélek ereje által minden történet, még a legelfelejtettebb is, még a leggörbébb vonalakon írtnak tűnő is inspirációt találhat mint az evangélium mellékleteként újjászületett remekmű. Mint Szent ÁgostonVallomásai. Mint Szent Ignác „A zarándok”-ja. Mint a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréztől az Egy lélek története. Mint Manzonitól A jegyesek vagy Dosztojevszkijtől a Karamazov testvérek. És mint számtalan más történet, amely csodálatos módon állította elénk Isten szabadságának az emberrel való találkozását. Mindannyian ismerünk különféle történeteket, amelyek az evangélium illatát árasztják, és amelyek tanúságot tesznek az életet átalakító szeretetről. Ezek a történetek azt kívánják, hogy bármikor, bármilyen nyelven, bármilyen módon adjuk is tovább, beszéljük el és keltsük életre őket.

5. Egy történet, amely megújít minket

Minden nagy történetben benne van a saját történetünk is. Ha a Bibliát, a szentek történeteit, valamint azokat a szövegeket olvassuk, amelyek képesek voltak az emberek lelkét megvilágosítani és szépségét feltárni, akkor a Szentlélek szabadon írhat szívünkbe, megújítva bennünk annak emlékezetét, hogy kik vagyunk Isten szemében. Ha emlékszünk a szeretetre, amely megteremtett és megváltott minket, ha hagyjuk, hogy a szeretet behatoljon mindennapi történeteinkbe, ha irgalmat szövünk mindennapi életünk szövetébe, akkor valóban új fejezetet nyitunk az elbeszélésben. Akkor már nem a szomorúság és a bánat csapdájában vergődünk, nem vagyunk egy beteg, a szívet megbéklyózó emlékhez kötve. Ha megnyílunk mások előtt, megnyílunk magának az Elbeszélőnek is. Istennek elmondani a történetünket soha nem hiábavaló: még ha az események változatlanok maradnak is, a jelentésük és a nézőpontunk megváltozik. Az Úrnak magunkról beszélni azt jelenti, hogy elfogadjuk irgalmas és szerető perspektíváját saját magunk és mások számára is. Elmondhatjuk neki élményeinket, embereket és élethelyzeteket bízhatunk rá. Istennel együtt újraszőhetjük az élet hálóját, kijavíthatjuk annak lyukait és szakadásait– mennyire szükségünk van erre mindnyájunknak!

Az Elbeszélő szemével– az Egyetlenével, aki teljes rálátással bír– ezután közeledhetünk a főszereplőkhöz: testvéreinkhez, akik mint mi is, szerepet játszanak napjaink történetében. Igen, a világ színpadán ugyanis senki sem statiszta, és mindenkinek a története nyitott a változás lehetőségére. Még ha a gonoszról kell is beszélnünk, megtanulhatjuk, hogy teret hagyjunk a megváltásnak, a gonoszság közepette is felismerhetjük a Jó dinamikáját és teret adhatunk neki.

Nem a storytelling logikájának követéséről van tehát szó, és nem is arról, hogy magunkat reklámoznánk –ez nem más,mint emlékezés arra és őrzése annak, amik Isten szemében vagyunk; tanúságtétel arról, amit a Szentlélek a szívünkbe ír; kinyilvánítása mindenki számára annak, hogy történetük nagyszerű csodákat tartalmaz. Azért, hogy ezt meg tudjuk tenni, forduljunk egy asszonyhoz, aki méhében szőtte Krisztus emberi természetét, és aki – amint az evangélium tanúsítja – egybefont mindent, ami vele történt. Szűz Mária megőrzött mindent és szívében el-elgondolkodott rajta (vö. Lk 2,19). Kérjük az ő segítségét, aki megértette, hogyan lehet a szeretet gyengéd erejével kibogozni az élet csomóit.

Ó, Mária, Asszonyunk és Anyánk, aki méhedben szőtted az isteni Szót és életeddel elbeszélted Isten csodálatos tetteit! Hallgasd meg történetünket, őrizd meg a szívedben, és tedd magadévá azokat az elbeszéléseket, amelyeket senki sem akar hallani. Taníts meg minket, hogy felismerjük a történelmet irányító helyes szálakat. Tekints a csomók sokaságára, amelyekbe életünk belegabalyodik, és amelyek emlékezetünket megbénítják. Gyengéd kezed nyomán minden csomó kioldódik. Lélek Anyja, Bizalom Anyja, ösztönözz minket is. Segíts minket, hogy a béke történetét, a jövő történetét alkossuk meg. És mutasd meg nekünk az utat, amelyet együtt járnunk kell.

Rómában, a  Lateráni Szent Jánosnál, 2020. január 24-én, Szalézi Szent Ferenc emléknapján

Ferenc

­­*********

Véglegessé – és hivatalossá vált – az Eucharisztikus  világkongresszus jövő évi időpontja. Mivel a változás  egyházközségünket is érinti ezért az erre irányuló tájékoztatásnak természetesen itt is helyt adunk. Íme az első  információ:

– Főtisztelendő Atyák és Tisztelendő Diakónus Testvérek!

Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy a Vatikán jóváhagyta Erdő Péter bíboros prímás atya javaslatát, így az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust 2021. szeptember 5-12. között rendezzük meg Budapesten.

 

A kongresszus programjainak és a helyszínek véglegesítéséig további szíves türelmeteket kérjük. Jelentkezni fogunk, amint a regisztrációs rendszerben újra lehet jegyet igényelni, illetve a már jelentkezettek rendelkezni tudnak majd a már befizetett regisztrációs díjak sorsáról. A Missziós Kereszt Váci Egyházmegyei látogatásának időpontja a járványügyi helyzet miatt szintén halasztásra kerül, de természetesen fog érkezni. A módosított időszakról és az újratervezésről is igyekszünk mielőbb tájékoztatást adni.

 

Az elsőáldozásra jelentkezett plébániák kapcsolattartóinak már küldtünk értesítést az alábbi levéllel:

 Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Vatikán jóváhagyta Erdő Péter bíboros, prímás javaslatát, így az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust 2021. szeptember 5–12. között rendezzük meg Budapesten.

Az elsőáldozásra jelentkezettekkel kapcsolatosan a szükséges egyházi egyeztetések folyamatban vannak. Természetesen mindenki szabadon dönthet majd arról, hogy idén a saját plébániáján lesz elsőáldozó vagy egy évvel elhalasztja az elsőáldozást és fenntartja jelentkezését, hogy majd a jövő évi kongresszuson legyen elsőáldozó. Azok számára, akik eleve 2021-ben készülnek az elsőáldozásra, szintén lehetőség nyílik arra, hogy ezt a jövő évre halasztott kongresszus keretében ünnepelhessék. A szükséges teendőkről később tudunk iránymutatást adni. A további tájékoztatásig szíves türelmét kérjük.

További türelmeteket addig is, mi is köszönjük!

Üdvözlettel

Mészáros Csaba és Amberboy Zsolt

******

Kedves Testvérek!

Az alábbi püspöki rendelkezés szerint hétfőtől megkezdhetjük a reggeli miséket. A felmerülő egyéb kérdésekről a jövő héten még írok nektek!

Üdvözlettel:
Burger Ferenc 
plébános

————-

Püspöki rendelkezés

A Váci Egyházmegyében 2020. május 18. hétfőtől kezdve hétköznapi és vasárnapi szentmisék tarthatók hívek jelenlétével. Az átmeneti időszak alatt a misék visszaállításának az ütemezése a felelős lelkipásztorokra van bízva.

Nyomatékosan kérjük az időseket és a betegeket, akik veszélyeztetve érzik magukat, vagy hozzátartozói között van, akit veszélyeztethet, saját és mások érdekében fontolják meg a misén való személyes részvételt. A többiek számára a vasárnapi szentmisén való részvétel ismét kötelező, az erre vonatkozó korábbi felmentés megszűnik.

A 200 fő feletti szabadtéri misék nincsenek engedélyezve.

Mindenben tartsuk be az állami előírásokat. Ahol van rá lehetőség folytassuk a szentmisék online közvetítését is.

Más liturgikus és közösségi alkalmak a járványügyi előírások betartásával lehetségesek.

Marton Zsolt 
Váci megyéspüspök


 

 

Kedves Testvérek!

A miselátogatással kapcsolatban a következőkre hívom fel a figyelmeteket:

– Misére hozzatok magatokkal maszkot, melyet a mise alatt viselni kell! Az áldozáskor természetesen levesszük, és kézbe áldozunk! Ekkor is figyeljetek a távolság betartására! 

–  A templomajtóban fertőtlenítő szert helyeztünk ki, ott mindenkinek van lehetősége azt használni. Egymás érintése tilos! Egymást meghajlással köszöntjük!

– A távolságtartás érdekében a padokon elhelyezett jelzések mutatják hova üljetek. A ki és bevonulásnál is tartsátok be az előírt távolságot!

–  Perselyezés szokásos módja még nem lehetséges, ezért a kijáratnál a mise végén dobjátok be a kosárkába az adományt! Az elmúlt két hónap perselyadományának elmaradása jelentős érvágás volt a közösségnek!

Én személyesen is örülök, hogy találkozhatok veletek! Jó, hogy újra együtt lehet a közösségünk!

Üdv:  Ferenc atya


 

És megtörtént !!! A köznapi misék ugyan már  május 18-án megkezdődtek, azokon azonban csak kevesen tudtak részt venni a munkanapi elfoglaltság miatt. Viszont vasárnap (május 24-én) már jó néhányan eljöttek. Mindenütt maszkok, védőtávolságok, fertőtlenítés, stb. ( a korábbi megszokott „békeidőkhöz” képest teljesen más világ), de mégis ez az igazi. Nem a tévénézés, hanem a szentmisébe való élő bekapcsolódás. Természetesen egymás egészségének védelmére is oda kell(ett) figyelni, ezt szolgálták a megelőző intézkedések. De mégis teljesen más volt így a két hónapos ”lelki szárazság” után. Erről az első „igazi” vasárnapi  szentmiséről készültek Erdősné Horváth Mária alábbi felvételei.

 

Június  Jézus  Szíve hónapja. A hónap  harmadik napján, az énekkari próba után a kórus közreműködésével litánia felvételére került sor a templomban. Ennek technikai hátterét  -hasonlóan a májusi litániákhoz – Kurczina Terézia SJC. biztosította. A felvételen  a Jézus Szíve tiszteletéről szóló népénekek, a Jézus Szíve litánia, valamit Mária énekek-és antifónák kaptak helyet. De felhangzott a Himnusz és a Boldogasszony anyánk is. A felvétel a Hírlevél Youtube oldalán lesz látható/hallható.

1920.június 4-e, a Trianoni szerződés aláírásának napja a magyar történelem gyásznapja. Ennek idén 100. éves évfordulója van. Szerte az országban és a határon kívül megemlékezésekkel, avatásokkal, ökumenikus istentiszteletekkel készült a magyarság a szomorú évfordulóra. Ebben a helyzetben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az alábbi felhívást tette közzé:

A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖZLEMÉNYE – JÚNIUS 4.

2020. június 4. 16:30

A társadalom részéről többen indítványozták, hogy június 4-én délután fél ötkor szólaljanak meg országszerte a harangok. Aki a harangszót hallja vagy megszólaltatja harangjait, tegye ezt az imádság lelkületével, könyörögjön hazánkért, népünkért határainkon innen és túl, és Közép-Európa összes népeiért, hogy békében, szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket.

Budapest, 2020. május 21.
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Ebben a szellemben Pécelen is megszólaltak a harangok, templomunk harangjai is két percig szóltak.  A templomban  lévők lejátszották a fentebb említett felvételt, amely a Hírlevél  oldalán https://www.youtube.com/watch?v=KvREGzYtD08
Hírlevél Plébánia
 hallható volt  16.30-kor , utána pedig bármely időpontban elérhető.

2020. június 11-én az alábbi rövid közlemény jelent meg a levelező listán:

Kedves Testvérek!

Szeretném a tudomásotokra hozni, hogy Marton Zsolt püspök atya 2020. augusztus 1-vel egy másik szolgálati hely ellátásával bízott meg. 

A továbbiakban a szolgálatot Berta László atya fogja ellátni.

Üdvözlettel:

Burger Ferenc 

plébános

Ez a felvétel az Ács József által készített  Bakonyi Árpád-videóból való.

Idén – a járványügyi rendelkezésekre tekintettel elmaradt az úrnapi körmenet, amelyet június 14-én rendeztünk (volna meg.) Erre tekintettel  a szerkesztő néhány rég(ebb)i úrnapi felvételt helyezett el a Historia Domus lapjain.

Ez a felvétel pedig 2015-ben készült a  Szent Imre oltárnál . (A szerk. felv.)

  

Június 21-e közösségünk fogadalmi napja, Jézus Szíve ünnepe. Mivel a jó Isten szép időt engedélyezett, ezért szabadtéri szentmisét tartottunk a templomkertben. (Ennek leginkább a szép számban jelen lévő apróságok örültek, hiszen a frissen nyírt zöld gyepen kedvükre szaladgálhattak.) Mivel az ünnep napján (pénteken) a járványügyi rendelkezések miatt az Otthon kertjében még nem lehetett megtartani a misét, így többen a nővérek közül is átjöttek  meghallgatni az ünnepi szertartást. A szentmise méltóságteljesen zajlott, sokan járultak szentáldozáshoz. A zsoltárosok is jelen voltak, alkalmilag a kórust is erősítették, amely két darabbal vett részt a szertartás folyamatában. A szentáldozást követően elénekeltük a Jézus Szíve litániát, majd következett a fogadalom megerősítése.

Ezt követően az Oltáriszentség vezetésével a hívek körmenetben vonultak a templomba, ahol szentségi áldás zárta a szentmisét. Alighogy vége lett a szentmisének, a szorgos kezek hozzáfogtak a kinti székek padok behordásához, úgyhogy rövid időn belül visszaállt a szentmise előtti állapot. Köszönjük a sok szorgalmas közreműködőnek. Néhány kép a szertartásról: Jelentős terjedelmet szentelt a szertartásnak a Hírlevél aktuális száma is.

Plébános atya balesetet szenvedett, így a misék rendjében, és jellegében változások következtek be. Vasárnap (június 28.) az isaszegi plébános tartotta a szentmisét  d.e. 11. órai kezdettel, szerény megjelenés mellett.

Július 5-én (vasárnap) az esti szentmisén mutatkozott be először hivatalosan  az év elején megalakult gitár-együttes Bálint Ádám (tanár úr) vezetésével és betanításában. A frissen bemutatkozott együttesben  öt gitáros, egy fuvolás, egy hegedűs  valamint 10 énekes  (zsoltárosok és  kapcsolt részeik) kaptak helyet.  A fiatalok lelkesen zenéltek és énekeltek, a jelenlévő hívek meg  is tapsolták őket. Viszonzásként egy ráadás-darab is elhangzott a misét követően. Plébános atya megköszönte nekik a szép szolgálatot, és  további  hasonló tartalmas és szép megjelenésre ösztönözte őket. Az alábbi képek a bemutatkozó szolgálat során készültek.(Legközelebb augusztus 16-án hallhatjuk ismét őket. A „kezdetről” rövid, fényképes cikk jelent meg a Hírlevél július 18-i számában.)

Július 26-án, vasárnap tartotta plébános atya a búcsúmiséjét a templomban. Ennek megfelelően az alkalmat jelentős szervezés előzte meg (elsősorban a Karitász jóvoltából), úgyhogy a templom gyakorlatilag megtelt. (Ezt megelőzően szorgos kezek gondoskodtak a templom és a hittanterem   környékének asztalokkal és székekkel történő berendezéséről)

Az asszisztencia a zsoltárosok szokott helyét foglalta el (nagyszámú ministráns és akolitus).  A mise állandó részeit Ács Dávid orgonálta. Ferenc atya meghatottan mondta utolsó prédikációját, amelyben – az elmúlt időszakra visszagondolva – a pap és a közösség viszonyáról, valamint a közösség lehetséges jövőjéről beszélt. Mindezt a liturgiai szövegekre alapozva. Az énekkar a szertartás alatt  Taize-i darabokat énekelt, áldozás alatt pedig Lökösházi Mária szólójával (Dávid orgonakíséretével) C. Franck  Panis angelicus-a hangzott el.

A szentmise végén Dévai Zoltán, az egyháztanács elnöke, mondta a búcsúztatót. Az áldás után mód volt fényképezésre, majd a szertartást követően a hívek a kertbe vonultak, hogy egyénileg, illetve csoportonként/közösségenként búcsút vegyenek Ferenc atyától. Az énekkar az idei 75. éves jubileumra készült összeállítással, valamint Varga Ilona rendkívül érdekes és értékes Puzzle-összeállításával búcsúzott a lelkipásztortól.

A búcsúzkodás végeztével  jóízű ebéd elfogyasztására került sor. ( A nosztalgiát kerülendő is megjegyzi a krónikás: az ilyen és ehhez  rendezvények mutatják meg, hogy mennyire helyes gondolat volt a kert  jelentős mértékű átalakítása és a  terület-gondozás   megvalósítása. A frissen nyírt zöld pázsit  valósággal hívogatta  az apróságokat, akik igazi kerti-parti hangulatot varázsoltak az udvarra. A néhány évvel ezelőtti, derékig érő fűben ez a rendezvény aligha lett volna így megvalósítható.)

A teljes körűség kedvéért: a Hírlevél utolsó száma teljes egészében a  plébános atyához kötődő gondolatokkal foglalkozik, illetve az ő jövőbe mutató utolsó üzenetét közli.

Az esemény(ek)ről természetesen fényképek is készültek, amelyek közül néhányat ide illesztünk.(Varga Ilus felvételei)

https://photos.app.goo.gl/ww9BfnaYrAmqgbeb8

Július 31-én a távozó (Burger Ferenc) és az érkező (Berta László)  plébános vezetésével közös munkamegbeszélés történt. Ezen számosan részt vettek, ideértve az egyháztanács tagjait is ( jelen sorok írója nem vett részt).

Az augusztus 1-jén megjelent  Hírlevél az új plébános beköszöntőjét és az érkezésével kapcsolatos  cikkeket tartalmazta.

Augusztus 2-án tartotta az első miséjét Berta atya. Ezen – prédikáció helyett – bemutatkozás történt, amelynek „elvi részében” kitért a jövőre vonatkozó szempontokra is; illetve vázolta azokat a legfontosabb elvi megközelítéseket, amelyek mentén a lelkipásztori tevékenységét  végezni kívánja. A szentmise végén megköszönte kinek-kinek a szolgálatát, egyúttal jelezte, hogy a miserendben/munkarendben a jövőben változások lesznek. Eszerint hétfőn , kedden és szerdán lesznek a szentmisék, csütörtökön szünnap (az eddigi szerdai helyett) pénteken este 18-kor lesz mise ( gondolva a bejárókra),; a halottakért a továbbiakban nem   a hónap utolsó szombatján, hanem minden hét péntekjén (este) lesz szentmise. A többi mise-időpont változatlan. Fogadási idő változatlan, gyóntatás a misék előtt fél órával, vagy a plébánián hivatalos időben. Fontos változás a korábbi időkhöz képest, hogy „kinyílt” a templom, napközben is be lehetett térni egy fohászra.

A felvétel Ács József videójából való.

Augusztus 30-án ,vasárnap kilenc órától a péceli  Kossuth téren 12 órás gitáros dicsőítés és evangelizáció volt, amelyet a péceli imaközösség szervezett. Ez már 3. ilyen alkalom volt.

Az önkormányzat a rendezvényt  a Kúria rendelkezésre bocsátásával támogatta.

A program a következő volt.

9.00-9.30 Katolikus Ifjúsági gitáros kórus (Pécel)

9.30-11.00 Péceli Imádság Háza Imaközösség zenekara

11.00-13.00 Szentendrei Imádság Háza zenekara

13.00-14.00 Szeráfok ( Egyházközségünkből, Olasz testvérek)
14.00- 14.55. Never Ending Worsip

14.55 Humli Lajos tanuságtétele a Mennyei találkozásról a klinikai halál állapotában (Egyházközségünkből)

15.00-17.00 Jézus testvérei (Ujhelyi Éva)
17.00-19.00 Lackfi János költő és felesége Júlia , Lackfi Johanna édesapja zsoltárátiratait énekli népdalok dallamára
19.00 Tanuságtétel: Pataky Albert lelkész, a Pünkösdi Egyház Elnöke

19.15-21.00 FelemelŐ : Sűlysápi Imádság Háza Zenekara

Humli Lajos tanuságtétele írásban is megjelent a Hírlevél szeptember 5-i számában.

Szeptember  1-jén és 2-án  évnyitó iskolamise volt a templomban a Szent Erzsébet tanulói számára.

Plébános atya a levelező listán felhívta a figyelmet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia vírushelyzettel kapcsolatos körlevelére, illetve az abból fakadó kötelezettségekre:

1760/2020

Járványügyi intézkedések

A ránk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járvány felerősödése miatt az alábbi rendelkezéseket adjuk ki:

A jelenlegi új koronavírus járvány elsősorban direkt módon cseppfertőzéssel terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti. Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy a szentmisén és közösségi alkalmakon a fenti tüneteket nem mutató személy vegyen részt. Ezen feltétel betartására nyomatékosan fel kell hívni a hívők figyelmét.

A különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében kérjük a templom, plébánia fertőtlenítő szerrel történő fokozott, rendszeres, azaz minden közösségi alkalom, szentmise utáni takarítását, különös tekintettel a kézzel gyakran érintett felületekre (például padok, kilincsek, kapcsolók).

 1. Templomok
 2. Továbbra is kérjük, hogy a szentmisében a kézfogást mellőzzék;
 3. az áldoztatás a latin rítusban továbbiakban is kézbe történjen;
 4. kérjük a paptestvéreket és minden áldoztatót, hogy a szentmisék előtt és után, illetve az áldoztatás megkezdése előtt fertőtlenítsék kezüket;
 5. gyóntatáskor használjunk maszkot és igyekezzünk a megfelelő távolságot tartani gyóntató és gyónó között;
 6. lehetőleg jól szellőző helységben vagy szabadtéren gyóntassunk;
 7. továbbra is kérjük a szenteltvíztartók kiürítését, azok használatának mellőzését;
 8. a templomok bejáratánál helyezzünk el kézfertőtlenítőt;
 9. kérjük meg a híveket, hogy lehetőleg használjanak maszkot és tartsanak egymástól 1,5–2 méter távolságot;
 10. továbbra is kérjük, hogy a perselyezés a szentmise végén legyen.
 11. Egyházi intézmények és plébániák
 12. Kérjük, mindenben kövessék az illetékes hatóságok előírásait;
 13. zárt térben a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében kiemelt figyelmet fordítsunk a fokozott és folyamatos szellőztetésre az egyedi lehetőségek szerint;
 14. kérjük, hogy az illemhelyek mindig legyenek ellátva elegendő kézmosó és fertőtlenítő szerrel;
 15. kérjük a kézfertőtlenítési lehetőség biztosítását az épületbe belépők számára, valamint az étkezésre szolgáló helyiségekben;
 16. az egyházi iskolák ezen felül tartsák meg az EKIF által megjelölt óvatossági szabályokat.
 17. Betegellátás
 18. Kérjük, a betegellátásban és az idősotthonok ellátásában résztvevők az országos tisztifőorvos és az illetékes helyi hatóságok által kiadott járványügyi rendelkezéseket tartsák be;
 19. a házi betegellátásban – amennyiben nem COVID 19-ben szenvedő betegekről van szó – kérjük a paptestvéreket, hogy a látogatás alkalmával használjanak maszkot, előtte és utána pedig fertőtlenítsék kezüket;
 20. a COVID 19-ben szenvedők esetében csak erre külön kijelölt és engedéllyel rendelkező személyek végezzenek bármilyen szolgálatot a legszigorúbb orvosi előírások szerint;
 21. célszerű a beteglátogatás megkezdése előtt a lakás átszellőztetése (legalább 10 perc) az ablakok kinyitásával (ha ez biztonságosan megoldható), a betegnél töltött idő során is gondoskodjunk a friss levegőről, a levegőcseréről.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

Budapest, 2020. szeptember 4.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Szeptember 6-án, a 10 órai szentmisén volt az egyházközség tanévkezdő Veni Sancte-ja.  Ennek okán sok kisdiák is eljött, a legtöbben táskával. Ez utóbbinak „szerepe „ is volt, hiszen a szentmise  alatt a diákokat középre hívta plébános atya, és igazi,  közvetlen hangú beszélgetést folytatott velük arról, hogy mi minden kerül a táskájukba  erre a tanévre. És amikor már  minden szükséges belekerült, akkor  jelképesen „bezárták” azokat, és sor került a táskák megáldására. Az esemény fontosságát mutatja, hogy a szokottnál is többen jöttek el a hívek és a gyerekek a templomba. Közreműködtek a zsoltárosok és az ifjúsági gitáros együttes.

Tovább szigorodtak a vírushelyzetet érintő  rendelkezések

2020. szeptember 8.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. szeptember 04-i intézkedéseivel összhangban, a COVID-19 járványra való tekintettel Váci Egyházmegye területére a további rendelkezéseket hozom:

– A veszélyeztetett idősebb, azaz 60 év felettiek és a krónikus betegek számára erősen ajánlott a hétköznapi mise látogatása, mely kizárólag számukra ezen időszak alatt a vasárnapi misét kiváltja. A vasárnapi misébe ők online tudnak bekapcsolódni. Egyúttal erre az esetre megadom a felmentést a vasárnapi mise kötelezettsége alól a 60 év fölöttiek számára, ha hétköznap részt vesznek szentmisén.

– Mindenki lehetőleg a saját plébániáján menjen misére, amivel csökkenthető a települések közötti keresztbe fertőzés rizikója.

– A miséken minden 7 év feletti hívő viseljen maszkot! (Nem csak javasolt.)

– A templomok ajtaja lehetőség szerint legyen a mise alatt nyitva és kitámasztva. Így nem kell a kilincset mindenkinek megfognia, és a templom is szellőzik.

– A ministráns szolgálat fontos és szép hivatás, viszont ez időszak alatt javasolt csökkenteni a számukat úgy, hogy egymástól a legalább 1-1,5 méteres távolság tartható legyen, hiszen főleg a kicsik nem is tudnának maszkot hordani.

– Ahol a templomon kívül a mise ki van hangosítva, ott javasolt a vasárnapi misén különösen a kisgyerekes családoknak a kicsikkel kívül tartózkodni, így is csökkentve a fertőzés kockázatát. A misét kintről hallgatva a miselátogatás ebben a formában most elfogadott. Az áldoztatás számukra a templom ajtóban külön megoldható.

– Az áldoztatók közvetlen az áldoztatás előtt fertőtlenítsék a kezüket, és áldoztatás közben hordjanak maszkot.

– A sekrestyés, illetve aki előkészíti az ostyákat a szentmisére, szintén fertőtlenítse a kezét.

                                                                                              Marton Zsolt

                                                                                               váci püspök

Kisboldogasszony

A szentek égi születésnapja mellett Anyaszentegyházunk Keresztelő Szent

Jánosnak és a Szűzanyának földi születésnapjáról is megemlékezik, hogy az

üdvösségtörténetben betöltött szerepükre jobban ráirányuljon figyelmünk.

Mária égi születésnapja után a földi születésnapját Kisboldogasszony néven

tartjuk számon szeptember 8-án.

Sokak örömére erre az ünnepre hazatért templomunkba a rózsafüzér

társulat Szűzanyát ábrázoló szobra a Dubáné Irénke néni által készített

palástban. A szobrot Élő Elemér családja hűséges szeretettel őrizte.

Mostantól Mária ünnepein az oltár mellett elhelyezve növeli tiszteletünket.

szerkesztők-

(A  kép és a kísérőszöveg a Hírlevél 2020. szeptember 12-i számából való)

Plébános atya hirdetései alapján megindultak a bibliakör foglalkozásai a hittanteremben. Az első foglalkozásra  szeptember 21-én került sor. A megjelentek száma várakozáson felüli volt, 33-an jöttek össze. Ez az örvendetesen szép szám azonban problémákat is okozott: Egyfelől nehézkes a munka egy ilyen nagy létszámú csoporttal, másrészt az egészségügyi/biztonsági intézkedések sem tarthatóak meg. A tapasztalat alapján  László atya kétfelé választotta a csoportot,( természetesen eltérő foglalkozási időponttal); az egyes csoportokba önkéntes jelentkezés alapján lehet bekerülni. (Kívánatos a viszonylag azonos létszámú csoportok kialakítása.)

Október 7-én volt Rózsafüzér királynőjének ünnepe.

Rózsafüzér Királynője, Olvasós Boldogasszony, okt. 7.: Mária-ünnep. – A tortosai egyhm-ben (Spo.) már 1547: ünnepelték ápr. 3. vas-ján verses officiummal, saját misével és szekvenciával. Rómában V. Pius p. (ur. 1566-72) rendelte el Győzelmes Boldogasszony néven a →lepantói csata (1571. X. 7.) emlékezetéül, mert a győzelmet az egész ker. világ a →rózsafüzér imádságnak, ill. a Szűzanyának (→Napbaöltözött Asszony) tulajdonította. X. 7: először 1572: ülték meg. – XIII. Gergely p. 1573: a Legszentebb Rózsafüzér Ünnepe néven áthelyezte okt. első vasárnapjára, azon tp-ok és kpnák számára, ahol rózsafüzér-oltár volt. A lepantói csata 100. évford-jára X. Kelemen p. 1671: egész Spo. számára engedélyezte. →Savoyai Jenő 1716. VIII. 5: kivívott péterváradi győzelme emlékére XI. Kelemen p. (ur. 1700-21) az egész lat. Egyh. számára elrendelte. XIII. Leó p. 1887: megemelte az ünn. rangját, és a domonkos miseszövegeket tette ált-sá. (Szt) X. Pius p. 1913: visszahelyezte az ünnepet okt. 7-re. A ~ nevet 1960: adta XXIII. János p. az ünnepnek. **

(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon)

Az ünnep a naptár szerint hétköznapra esett. Így a szokásos köznapi, fél 8. órakor kezdődő szentmisén ünnepeltük a  Szűzanyát,. mint a Rózsafüzér királynőjét. A szentmise végén került sor a hívek által elhozott (régi és új) rózsafüzérek megáldására.. A szentmisét követően pedig – október lévén – a rózsafüzér imádkozása hangzott el.

( A felvétel a római S. Giovanni in Laterano kórház folyosóján készült 2019. júliusában, és jól mutatja az olaszok hallatlan Madonna-tiszteletét.  Saját felvétel)

Október 11-e  vasárnap és templombúcsú ünnepe. Ennek kapcsán az a megtiszteltetés érte egyházközségünket, hogy a katolikus rádió élő egyenes adásban közvetítette az ünnepi szentmisét. A rádiós programhoz való igazodás érdekében  némi változás történt a szokásos szertartási rendben. (a közvetítés ugyanis 10 óra 04.perckor kezdődött.) Ennek jegyében  a hirdetés a szentmise előtt,volt  majd népénekek következtek a közvetítésig hátralévő percekben. Plébános atya  mindenkit kért a fegyelmezett részvételre, és az összeszedett szép éneklésre és válaszokra.

A mise előtt a templom kórusa rövid zenés áhítatot tartott Szűz Mária tiszteletére (Arcadelt:  Ave Maria, Josquin des Pres: Tengernek fényes csillaga, Jehan Alain: Ave Maria / Lökösházi Mária ének– Kiss Zsuzsanna orgona/ Bárdos Lajos: Ó, ékes szép virág Szögi Endre: Zengj szivem dalt,  Percy Kahn: Ave Maria ( Lökösházi Mária ének – Kiss Zsuzsanna  orgona

10 óra 04 perckor kezdődött a szentmise (és a katolikus rádió közvetítése) a zsoltárosok bevonulási énekével. Az asszisztencia a főkapun vonult be a templomba, amelyet igen szép számmal megtöltöttek a hívek.

 Az egész szertartás igen ünnepélyes, méltóságteljes és mégis közvetlen volt. Plébános atya az evangéli-umról (Gábriel arkangyal Szűz Máriához szóló köszöntése) elmélkedett.

Felajánlásra  Werner Alajos : Égi szűz virág című Mária-köszöntője, áldozás alatt pedig  C. Franck Panis angelicus – a hangzott el a Coelestis Regina kórus előadásában. Szólót énekelt  Lökösházi Mária művésznő, orgonált Kiss Zsuzsanna, vezényelt Dévai Zsuzsanna. A helyzet érdekessége volt, hogy a  Communio-t kivételesen az áldoztatás előtt énekelték a zsoltáros lányok.

A szertartás gördülékenysége érdekében három áldoztató is volt, így a közvetítés  idejét, tempóját maradéktalanul tartani lehetett. A kivonulás is – hasonlóan a bevonuláshoz – a főkapun át történt. Az alábbiakban néhány kép a búcsú-ünnepről.

A nap krónikájához hozzátartozik egy fontos dolog: a szentmise után (végre) sor kerülhetett a Coelestis Regina Kórus 75 éves jubileumi könyve – Jézus Szíve Társaságát, illetve az idősek otthonát illető – két példányának átadására. A dolog már hosszú ideje vajúdott, nem kis mértékben a vírushelyzet és következményei miatt, (a többi érintett már megkapta a maga példányát) most végre úgy hozta a helyzet, hogy a rend képviselője is a templomban volt.  

 ( Mivel a dedikációt nem olvasták  fel, és mivel nem mindenki maradt ott, ezért az alábbiakban írom ide az „okokat”.

Az Otthonnak azért  mondtunk köszönetet, mert befogadta az énekkart (amely akkor még nem is volt énekkar); mert a kórus és az otthon kapcsolata  igen jó és hasznos; végül pedig Agócsy Ida SJC. testvér személye és hathatós működése miatt.

A rendnek pedig  köszönetet mondtunk az általa nyújtott jelentős támogatásért és Agócsy  Ida SJC. testvér  személyéért és működéséért.)

A könyveket végül is Kurczina Terézia SJC nővér vette át. (Egyáltalán nem mellesleg ő volt az egyike azoknak, akik a kötetet  sajtó alá rendezték.)   Az átadásról néhány képet mellékelek. Sajnos nem mindenki maradt ott, ezért  nincs minden kórustag a képeken.

A képet Lökösházi Mária művésznő készítette

Plébános atya hirdetéséből tudtuk meg, hogy  október 17-én volt a templomban az elsőáldozás. 17 kisgyermek járult első alkalommal a szentségi Jézus  testének és vérének vételéhez.(Az alkalmat a vírushelyzet miatt előzetesen nem hirdették meg, ennek ellenére igen szép számmal jelentek meg a templomban, elsősorban a családtagok, illetve hozzátartozók.)  Az alkalomról – amely egyben az egyházközség ünnepe is – az október 24-i Hírlevélben jelent meg egy nagyobb cikk.

A Hírlevél október 18-i száma  egy cikket közölt a jubiláló templomi énekkarról (bár az aláírás „énekkarosok”, a cikket valójában Kurczina Terézia SJC írta).

Október 31-én ünnepélyes  rózsafüzér ájtatosság volt a templomban. Ennek egyik lényeges különbsége a „hagyományos” rózsafüzérhez képest, hogy a tizedek között a ’titokhoz kapcsolódó’ tartalmú népéneket énekeltek, illetve plébános atya elmélkedett az ájtatosság során. Mód volt arra is, hogy az egyes tizedeket más-más célra ajánlják fel (pl. a Szentatyáért illetve az ő szándékára). Sajnos csak kevesen vettek részt az ájtatosságon, ez azonban mit sem csökkentett annak szépségén.

November 1-én, Mindenszentek ünnepén  ünnepi nagymise volt a templomban. Ez megmutatkozott a külsőségekben ( a nagy létszámú asszisztencia  a főkapun vonult be, és ki, és az ilyenkor szokásos tömjénezés is történt, valamint az énekkar is közreműködött különböző darabok előadásával.) A homilia a nyolc boldogságról szólt.

Délután négy órakor került sor a temetői szertartásra, amely  nagyon szép és méltóságteljes volt. A hívek is  számosan megjelentek rajta, noha a  temetőben viszonylag  kevesebb volt a mozgás a korábbi évekhez képest. ( A parkolóban is  elfogadható rend volt és a rendőrség is mutatta magát az ilyenkor szokásos módon.) A szertartást követően került sorra azoknak a síremlékeknek a megáldására, amelyeket az érdekeltek előzetesen bejelentettek. Az alábbi két kép a temetői szertartáson készült.

A Péceli Hírek 2020. novemberi számának  Multidéző rovata közvetett módon egyházközségünkre vonatkozó adalékokat is tartalmaz. A cikk (Péceli Kör, Bereczky Albert címmel) alapvetően a nevezett péceli református lelkipásztor életével, tevékenységével foglalkozik, azonban a mellékelt cikkrészlet gyakorlatilag alátámasztja a mi Historia Domus-unknak  azt az 1926. évi bejegyzését, amely az első köztéri kereszt  felállítása körüli jelentős vitákra és a felállítás gyakorlati megvalósítására utal. (A  reformátusok ellenállása,  a képviselőtestület negatív hozzáállása, és  Bereczky Albert péceli református lelkész (később püspök)  személyes szerepe).  (részletesen ld. peceliszilankok.hu)

A templomban  megjelent az alábbi, szentségimádásra hívó, plakát. Kérdéses, hogy a vírushelyzet tükrében  a szentségimádás mennyire lesz megvalósítható.

A vírushelyzet előrehaladtával  az egyházmegye és az egyházközség helyzete is változott az alábbiak szerint:

Kedves Testvérek,

Bizonyára sokan értesültünk már a szerda 0 órától életbe lépő állami járványügyi rendelkezésekről. Ezzel összhangban, Egyházmegyénk megyéspüspöke a következő rendelkezéseket hozta: http://pecel.vaciegyhazmegye.hu/2020/11/10/legujabb-jarvanyugyi-rendelkezesek-2020-11-11-tol/

Egyházközségünk életét mindez a következőképpen érinti:

– Szentmisék továbbra is mind meglesznek tartva, nyilvánosak, a miserenden nem kell változtatni.

– A szentmiséken vegyük komolyan belépéskor a kézfertőtlenítő használatát, a maszk viselését és a védőtávolság megtartását (szóródjunk szét egyenletesen a templomban, csak azok üljenek közvetlenül egymás mellé, akik egy háztartásban élnek).

– A szentségimádások ideje módosul: kedden 18:30-tól 19:30-ig, csütörtökön pedig 8:00-tól 19:30-ig fog tartani.

– A kóruspróbák elmaradnak.

– A Bibliaórák szünetelnek.

– A közösségi alkalmak elmaradnak, igény szerint online tarthatók.

– Az ifjúsági hittanok online lesznek.

– A katekumen csoport, mivel szentségi felkészítés és alacsony létszámú, a hittanteremben továbbra is biztonságosan tud találkozni az előírások szigorú betartásával, egészen addig, amíg tagjai közül nincs valaki akadályoztatva karantén, betegség, veszélyeztetettség miatt.

– Kérjük, hogy a gyengélkedők, veszélyeztetettek, vagy közösségbe menve másokat veszélyeztetők a vasárnapot otthoni imádsággal, Szentírásolvasással, miseközvetítésbe való bekapcsolódással szenteljék meg, mivel a vasárnapi miselátogatási kötelezettség alól a püspök felmentést adott, a kockázatot kerülni vágyók pedig továbbra is jöhetnek vasárnap helyett valamelyik hétköznap szentmisére.

– A plébániai fogadóórák továbbra is meg lesznek tartva, a plébániára való belépéskor kézfertőtlenítés és maszk viselése kötelező.

Berta László plébános.


Örömmel konstatálható, hogy a november 21-én, szombaton estére meghirdetett szentségimádáson, amelynek plakátja fentebb található, meglehetősen  szép számmal vettek részt a hívek.

November 22-én ünnepeltük Krisztus Király ünnepét, amely egyben az egyházi év utolsó vasárnapja is. (A következő vasárnap már az advent első vasárnapja lesz.) A szentmisét – az alkalomhoz illően – különös ünnepélyességgel tartotta meg a plébános atya ( a be- és kivonulás a főkapun keresztül történt, nagyszámú volt az asszisztencia, hangsúlyt kapott a tömjénezés. A zsoltárosok (nemcsak lent, hanem az énekkarban is) szerepet kaptak, és maga a felnőtt kórus is énekelt. Külön is meg kell említeni, hogy az igeliturgia lezárásaként külön, az erre a vasárnapra szóló egyetemes könyörgéseket énekeltünk. A homília  Krisztus királyságának a szertartásban való megjelenéséről szólt ( természetesen nemcsak a mai napot, hanem az egyházi év egészét értve ez alatt).

Működött a Karitász is (számos koszorút és díszt készítettek és árusítottak a karácsony előkészületeként). Az ebből származó bevételt a Karitász kapja és a rászorulók megsegítésére fordítja.

November 29-én ünnepeltük advent első vasárnapját. Előző este – a szombati elővételi szentmisén – meggyújtották az első adventi gyertyát. Megsokasodtak az adventhez kötődő  gondolatok, illetve  – a ferences atyák jóvoltából – megjelent az adventi kalendárium, amely a napi olvasmányok mellett  a napi elmélkedési témákat és az azokhoz kapcsolódó gyakorlati kérdéseket/megfontolásokat tartalmazza. Azok számára, akik az internetet nem használják – elsősorban az idősebb generáció – a kalendáriumból néhány példány kinyomtatott formában is elkészült és a templomi kisasztalon elérhetővé vált.

az adventi koszorú – itt még nem égő gyertyákkal.

( 1. gyertya: Olajfa Közösség

2. gyertya: Rózsafűzér Társulat

3. gyertya Cursillio Közösség)

November 30-án megkezdődtek a roráte-misék, hetente három alkalommal (hétfő – kedd – szerda). A vírushelyzet miatt azonban – a hirdetésnek megfelelően – a mise utáni agapék elmaradtak.

Ugyancsak az adventi időszakot érinti az a rendelkezés/hirdetés, amely szerint az idei adventi három napos lelkigyakorlat /triduum a vírushelyzet miatt elmarad. Ugyanakkor viszont december 12-én vendéggyóntató érkezik; mód lesz a karácsonyi szentgyónás elvégzésére. (Természetesen a plébános gyóntatási rendje változatlan marad.)

December 12-én valóban megérkezett a vendég gyóntató atya és így sokaknak módjában volt a karácsonyi szentgyónását elvégezni.

Advent 3. vasárnapjára kikerült a honlapra is és a hirdetőtáblára is a karácsonyi ünnepkör mise-illetve szertartásrendje. A szentmisék kezdő időpontja  magán viseli a  jelenlegi  állapot „jegyeit”. Ennek legszembetűnőbb ’eredménye’, hogy a karácsonyi  éjféli mise 18 órakor kezdődik!!! Nem véletlenül, hiszen  20. órakor kezdődik a kijárási tilalom, és addigra mindenkinek haza kell érnie… Hát nem szörnyű???

Ez a felvétel  advent negyedik vasárnapjának szombat előesti szent-miséje előtt készült. A koszorú negyedik gyertyáját a Coelestis Regina énekkar gyújtotta meg. Két ének között plébános atya mondott rövid elmélkedést.

December 23-án, az utolsó roráte-misét követően került sor a templom karácsony előtt nagytakarítására és a karácsonyi ünnepnek megfelelő  előkészítésére/berendezésére. Mondhatni, hogy igen szépen sikerült: a díszítés egésze megújult a korábbi évekhez képest. Csak a  „Betlehem” volt a régi, egyébként teljesen átalakult a fenyősor, és azok megvilágítása, még a szentély közepére, a kereszt elé is került egy ízlésesen elhelyezett fenyőfa. A padokban pedig szentképek várták a híveket.

A Karácsony ünnepi napjai szépen és tartalmasan teltek. A vírushelyzet miatt az „éjféli „ mise este 6-kor volt, hogy mindenki békében és biztonságosan hazaérhessen. (időközben ugyan a hivatalos szervek szentestére feloldották az esti kijárási tilalmat / de csak erre az egy alkalomra !/ ez azonban meglehetősen későn történt és így célszerűtlen lett volna az előre meghirdetett kezdési időpontot megváltoztatni. Ebből csak kavarodás lett volna.

Az ünnepi szentmisék szépek és méltóságteljesek voltak. Ezt sugározta az asszisztencia, és a liturgia ünnepélyessége. Az éjféli szentmisére váratlanul sokan  jöttek el, köztük a gyermekek is. Külön örömünkre Lökösházi Mária énekművésznő is megörvendeztette a jelenlévőket szép karácsonyi énekekkel. Kántorasszonyunk már a szentmisék előtt orgonált, ezáltal is előmozdítva a szívekben az ünnepi hangulatot. A kórus is közreműködött a Karácsonyi mise előadásával. A szertartások  folya-matosságát nagy-mértékben előmozdította, hogy  minden szentmisén két áldoztató volt. Nagykarácsony ünnepén a szentmise után a hívek  énekkel köszöntötték plébános atyát.

December 27-én ünnepeltük a  Szent Család vasárnapját. Ezen a napon  a kis Jézus, Szűz Mária és Szent József alkotta  család  áll a figyelem középpontjában. Az ő példájukból kívánnak a jelen kor családjai  töltekezni az igazi szeretet, odaadás és áldozatvállalás tekintetében. A legkisebb közösségről szóltak a mai olvasmányok és a homília is. A szentmise végén a jelen lévő családok külön áldásban részesültek; és szentképet kaptak ajándékba. A mise alatt két kitűnő énekművész hangjában gyönyörköd-hettünk. ( Lökösházi Mária és Arosné  Turczy Zsófia énekelte John Rutter Angel’s Carol  című darabját.)

Ugyancsak mód volt még jelentkezni a házszentelés szertartására is, amelyet már egy idő óta hirdetett plébános atya.

December 31-én este 6 órakor kezdődött az óév utolsó szentmiséje, az év végi hálaadás. A sok éves gyakorlatnak megfelelően ilyenkor az egyházközség hívei megköszönik a jó Istennek mindazt a kegyelmet és segítséget, amelyet egész évben  ránk árasztott. Szerencsére sokan gondolták úgy, hogy „méltó és igazságos” a köszönet kifejezése, mert szép számmal gyűltünk össze az ünnepélyes külsőségek között megtartott szentmisén.

A homilia jelentős részét  a beszámoló foglalta el. Ez érthető, hiszen a idei év is a váltás éve volt az egyházközségben: augusztus 1-jétől Berta László atya az új plébános, ezt megelőzően pedig Burger Ferenc  töltötte be ezt a tisztséget. A helyzetnek megfelelően a beszámoló is ezt a kettős tagozódást követte. Az első időszakról átfogóan, az utóbbiról részletesen számolt be.  Kitért a változásokra, az eltelt időszak említésre méltó eseményire, a  templomot, a plébániát és a temetőt érintő pénzügyi vonatkozásokra.  Megköszönte mindenkinek a segítségét, a közösségeknek is, és azoknak is, akik  egyénileg járultak hozzá az egyházközség életéhez, működéséhez, anyagi és szellemi jólétéhez. Ezt követően a Karitász vezetője számolt be a csoport működéséről eredményeiről.

A szentmise végén a kitett Oltáriszentség előtt adtunk hálát az óév minden  isteni segítségéért. A szertartás a Himnusz hangjaival ért véget.