HD 2000. év-től

2000. év

A február 27-i ülésen a képviselőtestület  megvitatta az előző évre vonatkozó zárszámadást. Ehhez kapcsolódóan Riediger Béla beszámolt a templom festésével/tatarozásával kapcsolatos ellenőrzéséről, illetve annak tapasztalatairól.

A plébános atya apostolkodást kért az ünnepekre való felkészüléshez. Tájékoztatást adott továbbá a hittanoktatás helyzetéről és a bérmálásra való felkészülésről.

A kétezredik évet a kettős jubileum jegyében éljük meg. A templom kapuját „Szent kapu”-ként nyitottuk meg, és két domborművet helyeztünk el rajta. Beszédsorozatot tartottam a „szent kapu”-ról.

Templomkapu_táblái.jpg

A templomkapu táblái

Május 14-én 10 órakor ünnepi szentmise volt, utána a Szent Erzsébet katolikus iskola egy nagy szabású ünnepséget rendezett. Jézus születésétől kezdve a magyar történelem kiemelkedő eseményeit is felidézve emlékeztünk meg a kettős jubileumról. Az oroszlánrészt a Szent Erzsébet iskola vállalta. Remek munkát végeztek a gyerekek és a tanárok. Mindenki el volt ragadtatva a műsortól. Nagyon kedvező hatása volt a „kívülállókra” is.

A Szentév alkalmából két zarándoklatot szerveztünk. Egyet Vácra, egyet pedig Mátraverebélyre.

Július 1-én a Ráday Kastély kertjében ünnepélyes keretek között átadta a Jubileumi Zászlót Stumpf István miniszter a városnak. A zászlót a helyi egyházak vezetői megáldották. Az én áldásom szövege mellékelve. (Nincs a könyvben – L.F. szerk.)

Szeptemberben bérmálás lesz. Negyven-egynehány bérmálkozó készül a Szentlélek fogadására, köztük néhány középkorosztályú is (30-40 évesek).

Bejegyzés: Láttam. Gulyka József sk. Ker. esp.

A november 26-án megtartott ülésen a következő évi költségvetést elfogadta a testület. Ennek főösszege 2.750.000,- Ft. A plébános beszámolt a kerületi papi gyűlésről, a karácsony előtti teendőkről, és kérte az öregek, idősek ellátásra való bejelentését. Az egyházközség a 2001. évre falinaptárt készíttetett, amelynek középső részén bemutatja az egyházközség szolgáltatásait.

Riediger Béla lemondott a temetőgondnoki tisztségéről, utódja Dobrocsi László lett.

A karácsonyi ünnepek szépen lezajlottak. Elég sokan voltak az éjféli misén és az ünnepek alatt. A „gyerekek karácsonyán” és az éjféli mise előtt a Szent Erzsébet iskola növendékei és az ifjúsági hittanosok szép karácsonyi műsort adtak.

Év végi statisztika:

Keresztelés: 58, temetés: 88, házasságkötés: 6, áldozók: 32.750. templomba járók: 600 ill. 900, betegellátás: 470, elsőáldozók: 36, bérmálkozók: 43, karácsonyi gyónók: 520, húsvéti gyónók: 580, egyházi adó: 733.200. Ft.

Az ünnepek/évfordulók jelentős sajátossága, hogy alkalmat adnak – az ünneplésen túl – a visszaemlékezésre, a számvetésre, a jövő tervezésére is. Különösen így van ez akkor, ha három ilyen jeles esemény találkozik, mint amilyenre 2000-ben került sor.  Ez évben ünnepeltük a magyar  államiság 1000. éves jubileumát, a 2000. évi szentévet és – az előző év végén – templomunk felszentelésének 100. évfordulóját. A szerkesztők úgy vélik: ez a helyzet mindenképpen  indokolja azt, hogy az utókor olvasói „arcról” is megismerjék azokat, akiknek tevékenységét  az írott sorokból láthatták, és akik az elmúlt évszázad alatt évekig, vagy éppen évtizedekig az egyházközség (közösségünk) lelki vezetői voltak.  A plébánosokat fényképen, a segédlelkészeket/káplánokat  felsorolás-szerűen mutatjuk be.

Mészáros_plebánosRajz_plebános
Halász_plebánosFila_plebánosSzathmáry_plebános
Burger_plebános

Segédlelkészek