HD 2012. év

2012. év

Január 16-20. között ökumenikus imahét volt a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthonának ebédlőjében. 16-án református imaóra volt Szabó Éva nagytiszteletű asszony vezetésével, a 18-i imaórát Baranka György evangélikus lelkipásztor vezette. A 19-én az imaórát Pénzes Krisztina baptista pasztorál pszichológus vezette, míg a 20-i katolikus imaalkalomra Varga István atya vezetésével került sor.

Február elején 3 hónapos jegyesoktatás indult azoknak a pároknak a számára, akik az év folyamán szentségi házasságot kívántak kötni.

Február 11-én volt a templomban az idősek miséje.

Az egyházközségi képviselőtestület ülésére február 14-én került sor.

Ezen a jelenlévők egyhangúlag elfogadták a 2011. évi zárszámadást és a 2012. évre vonatkozó költségvetést.

A napirend keretében a plébános arról tájékoztatta a képviselőket, hogy az egyházközséget – az óvoda fejében kárpótlásként – jogosan megillető 56.600.000,- Ft-ot nem kapjuk meg.  A templom felújítására szükséges összeghez így – a püspökség tájékoztatása szerint – csak pályázatos úton juthatunk hozzá. Ami azt is jelenti, hogy a pályázat sikertelensége esetén nem lesz pénzünk. A kérdés azért kényes, mert jelenleg folyik a templom állapotának felmérése és a felújítási tervek készítése. Püspök úr válaszának idevonatkozó részét a Hírlevél idei 4. száma szó szerint közölte annak érdekében, hogy a hívek pontosan tájékozva legyenek az ügy állásáról.

Az ülésen szóba került továbbá, hogy a plébániai adminisztrátori állás megüresedik. Plébános atya megköszönte a távozó Franges Lórándné Margó eddigi alapos, lelkiismeretes munkáját. A Hírlevélben egy cikk jelent meg Margó néni távozása kapcsán, a hittanteremben pedig egy jó hangulatú búcsúztatóra került sor április 5-én. Margó néni a Hírlevél hasábjain mondott köszönetet mindezért.

Február 18-án rendezte meg az egyházközség a farsangi bált a Szemere Pál Iskola aulájában. A zenét a SzerBuSz zenekar szolgáltatta és a Gyöngyharmat együttes vezetésével táncház is volt. Ezen kívül sor került jelmezes bemutatókra és egyéb vidám programokra is. (Ez utóbbiak kapcsán templomunk felnőtt kórusa is fellépett vidám énekszámokkal, jelmezbe öltözve)

Jóllehet az est jól sikerült, a bált követően az az álláspont alakult ki, hogy a következő farsangi bált már nem itt, hanem a Szent Erzsébet iskolában rendezi majd meg az egyházközség.

Március 3-án Galgamenti Ifjúsági Találkozó volt Pécelen. A nagyszámú fiatal jól sikerült napot tartott a találkozó jegyében. A rendezvény sikeréhez hozzájárult a katolikus iskola fogadókészsége és a helyi hívek segítsége is, amely elsősorban az ellátás területén mutatkozott meg. A találkozó után mind az atyák, mind a fiatalok köszönetüket fejezték ki az egyházközségnek.

Rendhagyó szentségimádás volt március 8-án a templomban. A jelző azt hivatott szimbolizálni, hogy nemcsak imádságra vagy csendes elmélkedésre nyílt alkalom, hanem éneklésre is. Ez alkalommal a felnőtt kórus működött közre Taize-i énekek éneklésével. Jó volt hallani, hogy a résztvevő hívek közül is ismerték ezeket az énekeket és néhányan be is kapcsolódtak az éneklésbe.

A nagyböjti lelkigyakorlatra Görbe József kistarcsai plébános atya vezetésével került sor március 9-10-11-én.

Nagyhét keddjén, április 3-án került sor a családok keresztútjára, amelyet ezúttal a keresztények egységéért ajánlottak fel. A keresztút-járásnak ez a formája már hagyományosnak tekinthető, hiszen ez már a 13. ilyen alkalom volt.

A nagyheti program ez alkalommal is nagyon tartalmas volt. A szertartások sora a húsvét vasárnap hajnalban kezdődő szertartásokban csúcsosodott ki és a feltámadási körmenettel zárult. Ezúttal is volt agapé és ételáldás is.

A Költészet napja alkalmából hangverseny volt a templomban április 15-én. Áprily Lajos, Gál Sándor és más költők versei hangzottak el diákok és a SzerBuSz zenekar előadásában.

Április 27-29. között a Szent Erzsébet Iskola adott otthont a VII. Antióchiás Hétvége rendezvényének.

Búzaszentelő napján – április 29-én – került sor a parkolóban a péceli gazdák által szervezett állat- és terménybemutatóra. Ennek a megáldása a 10 órai szentmise után – a búzaszentelés szertartása keretében – történt meg.

Április 30-án este került sorra a templomban a régi hagyományoknak megfelelően a Mária szerenád, amelyen a Coelestis Regina Kórus működött közre énekkari számok beiktatásával. Ez a zenés köszöntő változatlanul nagy élményt jelent a résztvevők számára.

Itt, a hónap végén említjük meg, hogy a Karitász csoport április folyamán ruhagyűjtést végzett a helyi rászorulók és egy BAZ megyei község (Hernádvecse) szegény családjai számára.

Május 5-én Váci Egyházmegyei Kórustalálkozó volt Dányban, amelyre templomunk Coelestis Regina kórusa is meghívást kapott. A nagysikerű eseményről, amelyen kórusunk számos egyházi és világi kórus társaságában szerepelt, cikk is megjelent a Hírlevélben.

Május 12-én tartották ifjúsági hittanosaink jótékonysági koncertjüket a templomban. Ennek bevételét a hittantáboruk kiadásaira kívánják felhasználni.

Május 19-én a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda adott otthont a tavaly ősszel indított „Harmatcsepp” országos levelező tanulmányi verseny országos döntőjének, amelyen 31 iskola 104 tanulója vett részt. A versenyen a péceli diákok számos szép helyezést értek el.

Május 20-án, a 10 órai szentmisén volt az elsőáldozás, előtte, szombaton pedig az elsőáldozók és a hozzátartozók gyóntatása. A szentmise ünnepélyes keretei között 32 fiatal járult első ízben az Eucharisztia vételéhez. Reméljük, hogy a szentségek vétele hitük fejlődését erősíti. Ehhez kellene majd az egyházközség tagjainak jó példája is.

Templomunk ifjú kántora, Ács Dávid László június 2-án a kőbányai Szent László templomban tartotta tanévzáró orgonahangversenyét.

Lassan hagyománnyá lesz, hogy templomunk felnőtt kórusa minden évben két hangversenyt/egyházzenei áhítatot rendez. Így volt ez június 9-én is, amikor is Úrnapja alkalmából került sor egy szép, tartalmas koncertre a templomban.

Június 24-én vasárnap tartottuk a fogadalmi ünnepünket a templomkertben lévő Jézus Szíve szobor előtt. Itt került sor a fogadalom megújítására is. Ezt követően a szokásos útvonalon történt a Jézus Szíve körmenet megtartása.

Az egyházközség tagjainak minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében megjelent a Hírlevélben a templomfelújítással foglalkozó részletes ismertető. Mindez annak alapján történt, hogy az év eleje óta eltelt időszakban elkészültek a felújítást szolgáló tervek és a kapcsolódó költségvetés is. A felújítás a templomot – mint építményt – nyolc területen érintené, a prognosztizált költségvetési összeg közel 92 millió forint.

Eleddig kevés szó esett ezeken az oldalakon Varga István atyáról, aki évek óta aktív segítője a mindenkori plébánosnak, de aki a tevékenységét szerényen a háttérbe húzódva végzi. István atya június 18-án ünnepelte pappá szentelésének 40. évfordulóját. Az alkalomból egy jó hangulatú baráti beszélgetésre és köszöntőre került sor június 23-án a hittanteremben a jubileumi szentmise bemutatását követően. Az évfordulóra egy köszöntő méltatás jelent meg a Hírlevélben.

Helyén való azt is megemlíteni, hogy Pécelen tartózkodása óta egy család (Barabásék) biztosítja az otthont István atyának.

Templomunk Coelestis Regina Kórusa július 1-re meghívást kapott a váci székesegyházba szentmise-szolgálatra. Minderre a dányi kórustalálkozót követően, az ott tapasztaltak alapján került sor a meghívó, Varga László székesegyházi karnagy atya jóvoltából.

Fiataljaink nyáron Sarudon, illetve Máriabesnyőn voltak táborban, ahonnan lelkileg feltöltődve érkeztek haza.

Szeptember 2-án a szervezők (Szekeresné Ági és Széplaki Ilike) jó hangulatú nyárbúcsúztatót hoztak össze a templomkertbe. Az ünnepségsorozat gyakorlatilag a nagymisével kezdődött, majd utána a kertben folytatódott főzéssel, zenéléssel, egyéb ötletekkel. Mindez körítésül szolgált Feri atya 50. születésnapjának köszöntéséhez. Mindemellett a hangulatról a SzerBuSz zenekar gondoskodott, igen sikeresen.

Örök kérdés az egyházközségekben, hogy a szentmisék alatt hol legyenek a gyerekek? Vajon a templomban-e, vagy valami elkülönített helyen, ahol nem zavarnak senkit, esetleg valami köztes helyen, ahol ők is és főként a szüleik látnak/hallanak valamit a szentmiséből? A szeptember 9-i közösségvezetői találkozót követően egy nagyon tartalmas iránymutatás jelent meg ennek kapcsán a Hírlevélben (szept. 23.).

Szeptember 27-án nagy gyász érte az egyházközséget. Varga István atya ezen a napon tért meg a mennyei Atya házába. Temetésére október 4-én 11. órakor került sor Tóalmáson, ahol hosszabb ideig volt plébános, és amely egyházközségért nagyon sokat tett ottani működése alatt. A gyászmisét és a temetési szertartást Dr. Beer Miklós püspök atya vezette az egyházmegye nagyszámú papjának jelenlétében. Egyházközségünk is szép számban képviseltette magát. Jelen volt plébános atya, a felnőtt énekkar, amely végig szolgálta a szertartást, az otthont adó péceli család és nagyon sokan mások, akik a szokatlan időpont ellenére szabaddá tudták tenni magukat. Az Úr adjon örök nyugodalmat neki.

Október 13-án volt templomunkban az idősek miséje.

István atya halála miatt október 14-től vasárnaponként délelőtt csak egy szentmise volt a templomban.

November 5-én megnyíltak a több települést érintően létesített Szent Ferenc pontok, amelyek a Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára gyűjtenek mosószert, tartós élelmiszert, gyógyszert, megfázás elleni készítményeket, stb. A rendszer egyik pontja Pécelen a Katolikus Iskolában nyílt meg.

Ugyancsak a katolikus iskolával kapcsolatos, hogy az intézmény – a névadója tiszteletére – november 19-i kezdettel Erzsébet hetet rendezett, igen tartalmas, szép programokkal.

December 8-án felnőtt kórusunk hangversenyt adott a templomban, december 18-án pedig a városi koncert zajlott ugyanitt a Péceli Gyermek- és Ifjúsági Kórus szervezésében.

December 21-23 között volt az adventi lelkigyakorlat, amelyet ezúttal Szegheő József piarista atya tartott.

A karácsonyi ünnepek kapcsán sor került a fiatalok misztériumjátékára, az éjféli misén pedig az énekkar szolgálatára. Immár szokásos, hogy az ünnepeket a szertartásokon résztvevő szép számú hívő jelenléte fémjelzi, akik közül igen sokan járulnak szentségekhez.

Statisztika:

Keresztelés: 20, elsőáldozó 32, esküvő: 4. Temetés 77 volt, ebből szentségekkel ellátott 17. A betegek kenetét 41 fő vette fel a templomban. A három szociális otthonban folyamatos oltáriszentségi ellátás van. Hetente kb. 500 fő fordul meg a templomban. Az év folyamán 17.780 áldozás történt.

Az egyházközségben 11 hittancsoport működik 154 fiatallal. Ezen túlmenően 12 önálló plébániai közösség van saját programokkal és működéssel.

A gazdasági tekintetben pozitívan zárult az év. Az éves bevétel 9-9,5 M Ft körül volt, a kiadás 8,7-9 MFt. Az előző évről történt áthozatal és az idei maradvány alapján kb. 1,5 M forintnyi összeg áll rendelkezésre. A tavaly év végén elkészült fűtés-korszerűsítés 20 %-os megtakarítást jelentett az előző évekhez képest; öröm továbbá, hogy püspök úr az erre a célra adott 1 milliós kölcsön visszafizetésétől eltekintett.

Az idén elkészült egy, a püspökség által kialakított templom-felújítási terv, amelynek kivitelezése 92 millió forintba kerülne.