HD 2004. év

2004. év

A képviselőtestület január 18-án tartotta ülését. Ezen több kérdés szerepelt:

A testület mandátuma 2002. december 31-én lejárt. A régi tagok közül 5 fő betöltötte a 70. életévét, így tiszteletbeli tagok lettek. A létszám kiegészítéseként plébános atya 3 főt javasolt (Duba Károlyné, Káposztássy Béla és Barabás Csaba személyében). Püspök úr az új tagokat elfogadta, a régiek közül pedig a megmaradókat megerősítette. A tagok az esküt letették. A tisztségviselők személye változatlan maradt.

A képviselők elfogadták a 2003. évre vonatkozó zárszámadást, amely jelentős megtakarítással zárult. A 2004. évi költségvetés főösszege 5.138.000,- Ft. ezt a testület egyhangúlag elfogadta.

– A Pécel határában fekvő Történelmi Nemzeti Emlékparkban a Milleniumi Nemzeti Hagyományőrző Alapítvány Jézus Szíve szobrot állított – mintegy teljesítve a község 1944. évi fogadalmát -, amelyet jelentős külsőségek között avatták fel.

A szobor felállítását és felavatását követően azonban az Alapítvány jelentős összegű – előre nem egyeztetett – pénzügyi követelésekkel lépett fel. Eszerint a teljes bekerülési összeg mintegy 2,5 millió forint volt, ebből az alapítvány közel a felét rendezte. A fennmaradó összeget az egyházközség fizesse meg. Ezt az álláspontot arra alapozták, hogy a fogadalom a katolikus egyházközség fogadalma volt, az alapítvány tehát, mintegy az egyházközség – eleddig teljesítetlen – „belügyét” teljesítette.

Ezzel szemben a képviselőtestület arra az álláspontra helyezkedett, hogy az ilyen nagy összegű kiadásokat előre egyeztetni kellett volna vele; a fogadalom ökumenikus jellegű volt  (aligha hihető, hogy Pécelnek csak a katolikus lakosságát sújtotta volna a háború˘), ezért célszerű lenne más felekezeteket is megkeresni. Mindazonáltal a pénzügyi hozzájárulástól nem zárkózik el, az azonban az Alapítvány által igényelt összegnél csak jóval alacsonyabb lehet.

Az egyházközség végülis az Alapítvánnyal lefolytatott tárgyalást (ezen a megbeszélésen L.F. szerk. vett részt.) követően 200.000 Ft támogatást utalt át az alapítványnak – a korábbiakban már kifizetett 50.000 forinton túl.

Ebben az évben különösebb esemény, változás nem volt. Szép rendben ment a hitoktatás, a templomba járók száma sem csökkent, inkább egy kicsit emelkedett.

Az új temetőrészt előkészítettük a temetésekre, rendbe hoztuk a régi temető útjait, a ravatalozó előtti tér díszburkolatot kapott.

Ősszel szívrohamot kaptam, azóta megosztjuk a munkát. Püspök atya (Dr. Beer Miklós) megbízta Káposztássy Bélát igeliturgia, áldoztatás és temetés végzésével. Varga István atya, aki Pécelen lakik egy családnál, mint nyugdíjas, szintén belesegít a munkába. Így egy kis zökkenő után minden megy tovább. Hogy mit hoz az újesztendő, ezt csak a jó Isten tudja. Ő majd intézkedik. Legyen minden az ő szent akarata szerint!!!

Statisztika:

Keresztelés: 69, temetés: 108, házasság: 7, áldozók száma: 31.500, templomba járók vasárnap: kb. 600, ünnepeken: 900, betegellátás: 392, szent kenet közös felvétele: 72, elsőáldozó: 26, hitoktatás: ált. iskolás: 236, gimnazista, főiskolás: 55, óvodás: 38, összesen: 331, karácsonyi gyónók: 420, húsvéti gyónók: 500, egyházi adó: 1,110,680.- Ft.