HD 1943. év

1943. év

Lingauer István kedves káplánomat Tószegre disponálta az egyh. hatóság. Szívemből sajnálom, velem együtt az egész község.

Július 4-én ünnepélyes körmenet keretében ajánlottuk fel Pécel községet Jézus Szentséges Szívének. Szittnyai Károly kalazantinus tartotta a szent beszédet.

Szept. 1-vel visszakaptuk a mi jó fiunkat, Lingauer István káplánt. Ujjong a falu apraja-nagyja.

Szept. 24-én tartott ülésén az egyház képviselőtestülete rendezte az egyházi functionáriusok fizetését. A párbért 11 P-ről 20 P-re emelte. Plébánosnak káplántartás címén havi 100 P-t, káplánnak fizetés címén havi 100 P-t, a harangozónak havi 200 P-t szavazott meg.

Az iskolákat kormányrendeletre nov. 3-án kellett megnyitni.

Nov. 25-én az orgonát kijavíttattuk, újra hangoltattuk 320 P. árért.

Bejegyzés: Láttam 1943. XII.16.

Lokaicsek Károly sk. k. esperes