HD 2001. év

2001. év

A február 18-i ülésen a képviselőtestület elfogadta mind az egyházközség mind pedig a templom 2000. évre vonatkozó zárszámadását.

Szathmáry Attila plébános apostolkodást kért a húsvéti ünnepekre való minél szebb, eredményesebb felkészülés érdekében. Örömmel számolt be arról, hogy sok a letelepedő a városban; azonban ebből nem csupán a település gyarapszik, hanem az egyházközségben is számosan jelentkeznek annak érdekében, hogy a jövőben itt élhessék a lelki életüket.

Ebben az évben nem történt különösebb esemény.

A jubileumi jól sikerült ünnepségek után egy kicsit „lazítottunk.” Szép csendben zajlottak le a húsvéti, karácsonyi ünnepek.

Június 24-én csendben, minden nagyobb ünneplés nélkül a Jézus Szíve fogadalmi szentmisén mutattam be az aranymisémet, utána aranymisés áldást adtam a híveknek.

A 2001. november 11-i ülésen ismét a temető ügye került sorra, ezúttal Mészáros Gusztáv ( a református temetőben működő) temetkezési vállalkozó kérelme alapján.

A világi elnök ismertette a temetkezéssel kapcsolatos legfontosabb jogszabályi rendelkezéseket. Ezek biztosítják, hogy a temetkezési tevékenységből az arra egyébként alkalmas más cégeket ne lehessen teljesen kizárni. Kétségtelen, hogy a jogszabályok között sincsen teljes összhang, egyes tanácsi rendeleteket pedig hatályon kívül kellene helyezni. Ez nem a testület kompetenciája, legfeljebb jelezhet az önkormányzatnak. Az is tény, hogy az egyházközségnek nincsen saját alapítású temetkezési vállalkozása, amelyet utasíthatna, a jelenlegi vállalkozás egy külső cég, amellyel az egyházközség szerződéses kapcsolatban áll.

A megoldási lehetőségek ismertetése után a képviselők úgy foglaltak állást, hogy a meglévő szerződés kiegészítése szükséges.

Az ülésen a testület döntött továbbá a sírhelyek árának megemeléséről. Az így befolyt összeget a következő évi költségvetési tervezésnél figyelembe kell venni, tekintettel a temetőbővítéssel kapcsolatban várható megnövekedett kiadásokra.

Év végi statisztika

Keresztelés 68, Temetés: 89, Házasságkötés: 9, Áldozók: 30.700, Templomba járók: vasárnap 600, ünnepnap 900, Betegellátás: 321, szentkenetet felvette: 227, Elsőáldozó: 21, hitoktatás: 314, Karácsonyi gyónók: 420, Húsvéti gyónók: 550, Egyházi adó: 889.000 forint.