HD 1996. év

1996. év

Jóllehet  a dolgok szabályszerű mederben folynak, a plébános betegsége miatt először rémlik fel az egyházközség előtt egy lehetséges paphiány  gondolata (L.F. szerk.)

Újév napja  Szűz Mária Isten-anyaságának  kötelező ünnepe, ünnepi miserenddel.

 A január 15-ével kezdődő héten imanyolcad volt a keresztény egységért; a katolikus közösség  vasárnap volt a ” házigazda” .

 Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony, február 3-án pedig Szt. Balázs püspök-vértanú ünnepét ülték meg.

 Február 18-án országos gyűjtés volt a templomokban a katolikus iskolák javára. Ugyanezen a napon  a diákmisén az ifjúsági hittanosok  ének- és zenekara szolgált.

 Február  21-re esett hamvazószerda a nagyböjt kezdete. A nagyböjt idején péntekenként keresztutat tartottak.

A képviselő-testület március 10-én tartott ülésén elfogadta az előző évi zárszámadást. Ennek kapcsán nagy hangsúlyt kapott a tartalék csökkenésének kérdése, amelyet takarékoskodással, társadalmi munka szervezésével, illetve az adakozó-kedv fellendítésével kellene ellensúlyozni. Szóba került továbbá – említés szintjén – a temetőbővítés kérdése, amely még mindig több változatban szerepel az illetékes szervek előtt. A legközelebbi fontos kérdés pedig a templom szigetelése, amely a vizesedés előrehaladása miatt nem halogatható tovább.

A nagyböjti lelkigyakorlat időpontja ebben az évben március  24-25-26-a volt, vezette dr. György Attila sashalmi plébános, ismert pap-író.

A nagyböjti időszakban – de később is – kiemelt figyelmet kapott a hátsó padok mögött elhelyezett „Karitász” persely, amelyet időről-időre kiürítettek egy-egy fontosabb célra (éhezők,  hajléktalanok, katasztrófák vagy háborúk áldozatai, stb.) Az első 30.000 forintot Teréz anya nővéreihez juttatták el Húsvét előtt.

 Március 31-én volt Virágvasárnap, szabadtéri barkaszenteléssel,  körmenettel és a szentmise keretében a passióval. A három szent napon a szertartások este 6-kor kezdődtek.

 A Katolikus Iskolák Főhatósága  országos vándorkiállítást szervezett az iskolák életének bemutatása, illetve az ott folyó nevelés népszerűsítése érdekében. Pécelre az anyag április 28-án érkezett meg és május 3-ig volt megtekinthető a Szent Erzsébet Katolikus Iskolában.

 Április 21-én hirdette a plébános, hogy a pápalátogatás célját  szolgáló gyűjtés 28.000 Ft-ot eredményezett.

 Április 30-án megtartották a Mária szerenádot, május 4-én pedig az anyák napi ünnepséget a katolikus iskola diákjainak  közreműködésével.

A május 5-i ülésen a testület elfogadta a templomtatarozás (szigetelés és külső vakolat-javítás ) költségvetését 2,5 millió forint összegben. Javasolta továbbá Dévai Zoltán személyét felterjeszteni az egyházmegyei hatósághoz, a temetések végzésére való kijelölés céljából.

Május 12-én tartották meg az egyházmegyei szentségimádási napot.

 Május 19-én, Mennybemenetel vasárnapján volt az elsőáldozás; 35 gyermek készült a Jézussal való első találkozásra.

Tavasszal elkezdtük templomunk részleges tatarozását. Sajnos a talajvíz csaknem ember-magasságig letúrta a vakolatot. Először a szigetelést kellett megoldani. Szakemberek azt a megoldást ajánlották, hogy a vakolat közé fém lemezeket préselnek, ami viszonylag a legtökéletesebben fog szigetelni. Ezután a leomlott vakolatot javították ki, majd a tető és csatorna hiányokat javították ki. A kupola teljesen új borítást kapott. Le kellett bontani a hittanterem bejáratát képező üvegtetőt, ami állandóan beázott és egy egyszerűbb, de tökéletes megoldást találtunk. Az egész 2.800.000 forintba került. Amit saját erejéből a péceli egyházközség ki tudott fizetni (ez az összeg két évi gyűjtés és a hívek adományából adódott össze). Nagyon kellett igyekeznünk, hogy augusztus 18-ra elkészüljön, mikor is Pécelt várossá nyilvánítják.

A június 2-i hirdetések között szerepel, hogy a püspök atya a paphiányra és a plébános megrendült egészségi állapotára  tekintettel megadta a temetési engedélyt Dévai Zoltán számára.

Június 9-én, vasárnap, a 9. órai szentmisén tartották meg az úrnapi körmenetet, egy hét múlva, június 16-án pedig a  fogadalmi szentmisét és körmenetet.. Az iskolai Te Deum június 23-án volt a templomban.

A június 9-i hirdetések között szerepelt, hogy a Karitász perselyben összegyűlt adományok  révén  34.000.-Ft –ot juttattak el a Máltai Szeretetszolgálathoz.

Június 30-án – próbaképpen – becsület-könyvtárat létesítettek a hátsó padok mögötti asztalon. A kihelyezett könyveket (amelyek a plébánia tulajdonát képezték) el lehetett vinni olvasni, elolvasás után vissza kellett hozni, hogy más is hozzá-férhessen.

Júliusban szerepelt a hirdetések között, hogy a temetőbővítés ügye több évi tárgyalás és huza-vona után  végére ért. 13.000 négyzetméter területet sikerült  megvásárolni 80.000,. Ft ellenében, amihez az önkormányzat 40.000.- forinttal járult hozzá. Természetesen még sok a teendő az új területtel: be kell keríteni, vizet odavezetni, stb.

Augusztus 18-án, vasárnap d.e. ½ 9-kor ünnepi szentmise keretében megáldottuk Pécel város zászlaját és címerét (az evangélikus és református lelkész is megáldotta). A szentmisén a város vezetői is részt vettek a polgármesterrel az élen. Utána átvonultunk az újonnan megáldott zászlóval és címerrel a polgári védelem dísztermébe és ott folytatódott az ünnepség.

Ami a helyi „politikát” illeti, lassan elcsitulnak a kezdeti nagy viharos ellenzékieskedések. Most viszonylag csend van és béke.

Lelkiélet szempontjából szép csendesen dolgozunk. A katolikus iskolának nagyon érezhető az áldásos hatása a városra. Szép, nívós  ünnepségeket szoktak rendezni nagy sikerrel. Továbbra is minden szerdán délelőtt 11-től 12-ig szentmisét tartok az iskola kápolnájában. Egyik héten az alsósoknak, a másik héten a felsősöknek.

Október 6-án tartották a templombúcsú ünnepét, a szónok Dr. Endrődy Zoltán prépost, nyugalmazott püspöki helynök volt.

Október  20-án végezték el a szent kenet közös feladásának szertartását. ( Mint az egy utóbbi hirdetésből kiderül, a szertartáson 91-en vettek részt.)

 November 18-án  tartották meg az egyházmegyei szentségimádási napot, a meghirdetett szertartási rend szerint.

November 25-én sor került a következő évi költségvetés elfogadására. Megvitatták a templom-tatarozás  kérdését, valamint azt a tovább nem odázható tényt, hogy a plébánia épülete is jelentős problémákkal küzd (víz és villanyhálózatok, burkolatok állapota, stb.) amelyek kiküszöbölésére minél előbb sort kellene keríteni.  Célszerű lenne a hívek buzdítása is a kiadások emelkedésének elfogadására.

December 10-én tartották a hősökről való megemlékezést, gyászmise keretében.

Karácsony előtt váratlanul egy súlyos műtéten estem át, két hétig helyettessel kellett megoldani a dolgot, amibe beleesett a karácsony is. Utolsó pillanatban sikerült az éjféli misére találni papot. Ekkor döbbentek rá a péceli hívek, hogy milyen súlyos a paphiány, mert eddig inkább nem mentem szabadságra, ha nem lehetett megoldani a helyettesítést, de a szentmisék nem maradtak el. Szerencsére Dévai Zoltán személyére már régebben kértem a Püspök Atyától áldoztatási engedélyt és most nyáron pedig temetési engedélyt is. Így legalább áldoztatás volt, és a temetésekhez nem kellett helyettest keresni, ami majdnem lehetetlen sok esetben.

Statisztika:

Keresztelés: 64, Temetés : 104 (ebből ellátott 40), betegek kenetét feladtam: 368, beteglátogatás: 620, házasság: 9, Áldozók 28.100, iskolai hittanosok 226, ifjúsági hittanosok 26, óvodás hittanosok: 26, elsőáldozók: 35, vasárnapi szentmisére járók: 500, nagyobb ünnepeken: 800, Egyházi hozzájárulás (egyházi adó): 504.300.