HD 1987. év

1987. év

A február 15-i ülés napirendjén szerepelt az egyházközség gazdasági helyzetének megvitatása, amely jelesül az előző év zárszámadásának áttekintését foglalja magában. Az előterjesztést Dr. Pethő Ferenc ismertette külön–külön az egyház-községre és a templomra vonatkozó részeket, Darányi Ignác pedig a számvizsgáló bizottság részéről tett javaslatokat. A testület a zárszámadást elfogadta.

Lelkipásztori „zárszámadásként” elhangzott, hogy a lelkiélet stagnál, ugyanakkor a házasságkötések száma emelkedett. Örömteli dolog, hogy – Bakonyi Árpád karnagynak köszönhetően – újjáalakult a templomi kórus. Pécelen nincsenek ú.n. ünnepi keresztények, a hívők és a nem hívők között igen nagy a szakadék. Sajnos azt is meg kell állapítani, hogy a lelki egység még nem állt helyre a régi lelkipásztor egyes hívei és a többi hívek között.

A május 17-i gyűlésen a plébános atya tájékoztatta a képviselőket, hogy pünkösd előtt ( június 5-én, 6-án,7-én ) ifjúsági lelkigyakorlat lesz. Jézus szíve vasárnap június 28-án, képviselőtestületi zarándoklat Máriabesnyőre július 5-én. Egy hétre rá, július 12-én pedig aranymise lesz (kié? Ez nem derül ki.- a szerk) Már most tudható, hogy 1988. májusában lesz a bérmálás.

Július második felében lesz a hittan-beíratás, mindenkitől apostolkodást kér az ügyben.

A templom tetőszerkezete felülvizsgálatra szorul, ezt még a külső tatarozás előtt meg kellene ejteni. Kérés érkezett a plébániára, hogy nyissanak kaput a temetőn az Akácfa utca felől is; ezt a testület nem támogatta. Felmerült továbbá a lejárt sírok kapcsán szükséges intézkedés, a temetői szemét elszállításának gondja, valamint a templomi énekes-könyvek felújításának kérdése is.

A szeptember 20-i ülésen – a jegyzőkönyv szerint – jelentős feszültség alakult ki (igazi vita azonban nem) a korábbi plébános bázisközösségekhez való tartozása és az ott kifejtett tevékenysége miatt. Erről dr. Fila Lajos részletesen kifejtette az egyház álláspontját, amellyel ő maga is egyetértett. Mindazonáltal fontosnak tartotta közölni: a péceli bázis nagy erénye, hogy a lelkipásztori munkában illetve a szociális területen nagy segítséget tudna nyújtani.

A templom tetőzetéről érkezett hivatalos szakvélemény szerint nem áll fenn az összedőlés veszélye. A családról és a házasságról előadássorozat indul. A kulturális bizottság külföldi zarándokutakról tájékoztatott, a műszaki bizottság vezetője pedig a plébánia kertje végén lévő Lélek-patak medrének tisztításához kért segítséget. Dr. Pethő Ferenc képviselőtestületi póttagnak javasolta dr. Lukács Ferencet – elfogadva.

A november 15-én megtartott rendes ülés alapvetően a következő évi költségvetést vitatta meg. Ezen belül is elvi jelleggel abban kellett dönteni, hogy az egyházközség rendelkezésére álló összeget a kisebb, sürgős javításokra használják fel, vagy inkább a templomtatarozást végezzék el belőle, mint egy nagyobb feladatot. Hozzászólások után az az állásfoglalás alakult ki, hogy a tatarozással vár a testület a következő év februárig, akkor születik végleges döntés. A kisebb teendők közül a testület megszavazta a temetői körkápolna rendbehozatalát papi öltöző céljára, továbbá tudomásul vette, hogy a templomba csillárok beszerzésére került sor. A következő évi költségvetést a testület egyhangúlag elfogadta.

Folytatódnak a családról szóló előadások, általában vendég előadókkal. A bérmálás időpontja 1988. április 22. délután 4. óra.