HD 2003. év

2003. év

A temető tulajdonjogi vitája talán a végéhez ér az idén.

Viszonylag nagy megmozdulást jelentett a Milleniumi Hagyományőrző Alapítvány rendezésében a Nemzeti Emlékparkban elhelyezett Krisztus-szobor felszentelése, amely a történelmi egyházak tábori lelkészei ökumenikus megáldásával történt,november 16-án. A rossz idő ellenére is sokan vettek részt rajta. A szobrot Dr. Berek Lajos professzor, ezredes készítette.

November 23-án a Szt. Erzsébet iskola kertjében Gulyka József esperes atya szentelte fel Fésűs Károly szobrászművész Szt. Erzsébet szobrát, amelyen szintén sokan vettek részt.

December 21-én a Városi Zeneiskola növendékei és tanárai egyházzenei hangversenyt adtak templomunkban. Mintegy 60  fiatal ének- és zenebarát adott elő szebbnél szebb karácsonyi műveket. A templom zsúfolásig megtelt. Nagy visszhangja volt a városban. Nem titkolt szándék volt, hogy a karácsony előtt olyanok is eljöjjenek a templomba, akik azelőtt nem voltak. Ez bevált. Nagyon sok idegen arcot lehetett látni.

Boldog Batthyány László és boldog Apor Vilmos képét (Fésűs Károly alkotásai) Batthyány László boldoggá avatásának időpontjában szentelte fel Gulyka József esperes atya. Ezen is sokan vettek részt.

Általában ebben az évben ez a három esemény egy kicsit felrázta a város közhangulatát.

A Szent Erzsébet iskolába is sokkal többen iratkoztak be, mint azelőtt. Nagyon jó lenne már, ha visszakaphatnánk az iskola többi részét is, mert az egyre növekvő létszámú gyerekeket már alig tudjuk elhelyezni.

Minden jelentősebb egyházi rendezvényünket a helyi kábel televízió (Mozaik) közvetített. Ezt Barabás Csabának, a televízió munkatársának köszönhetjük.

A képviselőtestület január 19-i ülésén elsősorban pénzügyi jellegű kérdések szerepeltek. A testület elfogadta az előző évre vonatkozó zárszámadást és megalkotta a 2003-ra vonatkozó költségvetést. Megállapította, hogy a rendkívül fegyelmezett kiadási gyakorlatnak, valamint a korábbi és a 2002. évi pénz-maradványoknak köszönhetően több, mint 9 millió forinttal gazdálkodhat az egyházközség. Ennek kapcsán a testület támogatta azt az elképzelést, hogy a pénzmaradványt valamilyen hozamnövelő formában kellene elhelyezni, további bevételek érdekében. Hozzájárult ahhoz, hogy a hittanterembe videót és televíziót szerezzenek be, továbbá ahhoz, hogy két papnövendékünk számára gyűjtés szerveződjék. A testület mind a zárszámadást, mind pedig a költségvetést egyhangúlag elfogadta.

Év végi statisztika:

Keresztelés: 59, temetés: 110, házasság: 9, áldozók: 33.000, templomba járók: vasárnap: 600, ünnepeken 900, betegellátás: 390, közös szentkenet felvétel: 56, elsőáldozó: 38, hittanos gyerekek: 290 (?), karácsonyi gyónók: 500, húsvéti gyónók: 580, egyházi adó: 821.100 Ft