HD 1951. év

1951. év

Ez az év jelentős váltás tanúja: az eddigi karizmatikus egyéniség, a nehéz idők tanúja, dr. Rajz Mihály  elkerült  Pécelről helyére  egy másik nagy formátumú egyéniség, Halász Endre érkezett, aki  egyúttal az egyházközség leghosszabb ideig – több mint harminc  évig – szolgálatban álló papja/plébánosa lesz ( L.F. szerk)

Az újévet ismét az Oltáriszentség előtt imádási órával kezdtük.

Februárra Mezőkövesden elkészült egy szép ünneplő gótikus zöld miseruha hernyó selyemből liturgikus tűfestéssel. 2800 forintba került.

Szabó Etel szervezésére és az ő buzgó munkálkodása mellett buzgó hölgyeink három garnitúra (két rece és egy horgolt) kézimunka elkészítésének fognak neki: oltárterítőre, szobrokhoz stb.,stb. mindenhová készítenek ugyanazokkal a motívumokkal kézimunkát. Az első garnitúra húsvétra lett készen.

Az idei nagyböjtben a nagyböjti szentbeszédeket a nők számára a plébános, a férfiak számára pedig a káplán tartotta. Mindkettőn buzgóbb volt a részvétel, mint az előző években.

Március első péntekén megtartottuk az első hétköznapi esti szentmisét. A vasárnapi esti szentmiséket 1949 februárjától tartottuk, azokon a vasárnapokon és ünnepnapokon, amelyeken nem volt munkaszünet; 1949. októberétől kezdve pedig minden vasárnap. A vasárnapi szentmisék este is épen olyan látogatottak, mint a délelőttiek. Az első hétköznapi szentmisén pedig zsúfolva volt a templom és nagyon sokan áldoznak. Az idők jele, hogy a négy szentmise mindegyike jobban megtelik, mint két évvel ezelőtt a két szentmise bármelyike.- Húsvétkor például mind a négy szentmisén zsúfolva volt a templom.

Szűk a templomunk. A templom megnagyobbítása az 1944-ben tett fogadalom teljes beváltása és az eddigi plébános legkedvesebb vágyai közé tartozott. A főpásztori rendelet azonban 1951. március 21-én Soroksárra helyezte át adminisztrátornak. Utódjának Halász Endre karkáplánt helyezte ide előbb adminisztrátornak, majd pedig plébánosnak. Az eddigi plébános azzal adja át utódjának egykori kedves kispap-tanítványának a plébániát és annyira szeretett, jó híveit, hogy tovább vigye szépen meginduló gyakori szentáldozás ügyét, hogy a Nagyasszony oltalma alatt őrizze meg őket hűségben az Úr Jézus legszentebb Szívéhez és valósítsa meg a templom megnagyobbítására és a fogadalom beváltására vonatkozó álmait; úgy építse a lelkekben az Isten templomát, hogy nemsokára Pécelen minden híve a kegyelem állapotában éljen.

[1951.év folyt.]

(Az 1951. és 1952. évre vonatkozó adatok/információk  a Halász Endre által  megkezdett  – a korábbiaktól eltérő szemléletű –  géppel írott Historia Domus-ából származnak – L.F. szerk.)

Az  új plébános, Halász Endre 1951. április 4-én költözött Pécelre, beiktatására, április 15-én került sor. Lelkipásztori munkájának egyik fő célkitűzése volt elődje, Rajz Mihály munkájának folytatása. Ennek érdekében jelentős hangsúlyt fektetett az emberekkel való közvetlen kapcsolattartásra és a lelkiség elmélyítésére. Bevezette a napi elmélkedéseket a szentmiséken.  Pécelen is megrendezték – első ízben ez évben – a  Mária–szerenádot, amelynek aktív közreműködője volt a Bakonyi  Árpád vezette énekkar.

Május 12-ei kezdettel a 40 órás szentségimádást tartottak. Május 20-án volt az elsőáldozás nagy számú résztvevővel. 52 fiú és lány vehette magához első ízben az Oltáriszentséget.

Az aktuális politikai helyzet jelentős mértékben megnehezítette a nyilvános vallásgyakorlást. Így pl. nem lehetett úrnapi oltárokat állítani az utcán, ezért  virágszőnyeg készítése  mellett a ministránsok feldíszített oltárasztalt vittek körbe  a menet útvonalán.

Jézus Szíve vasárnapján – Pécel fogadalmi ünnepén – a  világi politikai tilalom miatt a körmenet elmaradt.

Nagy hangsúlyt fektet az új plébános a  gyermekek hitoktatására, így vasárnaponként bevezeti a keresztény oktatást. Erre szükség is van, mert az iskolai  hittanbeíratás körül  jelentős problémák mutatkoztak.

Fontos szerepet kapnak a ministránsok és ministránslányok; ez utóbbiak példaképéül Lingauer Mártikát, Pécel kis szentjét állítja példaképül.

(A felvétel 2019.okt. 8-án, a templom 120. éves évfordulójára összeállított alkalmi kiállításon készült.L.F.szerk.)

A nyár szomorú  eseményei voltak a júniusban kezdődött kitelepítések; az intézkedések során főpapok is börtönbe kerültek, a papságot békegyűlésekre kényszerítették.

A hétköznapi esti litániák helyett  az ájtatosságok új rendjének bevezetésére került sor. Ennek során erőteljesebb hangsúlyt kap a Jézus Szíve tisztelete, éppen a péceli fogadalom miatt.

A hitoktatás körül  komoly nehézségek támadtak, főként  egyes személyek (pl. az igazgatónő férjének)  kifejezetten oktatást zavaró tevékenysége miatt.

Az adventi készült szépen, tartalmasan telt el. Ennek során megtörtént a háznál fekvő betegek látogatása, felújították a Szent Család szállást keres ájtatosságot.

Havas Sándor káplánt – aki eredetileg Rajz Mihály mellett látta el a kápláni tisztséget -, áthelyezték Soroksárra Rajz Mihály mellé. Utódja Szabó Sándor káplán lett.

Anyagi téren jelentős feladat volt  a földfelajánlásról szóló rendelet végrehajtása.

Az ősz folyamán festési munkálatok kezdődtek a templom előcsarnokában.  Decemberben pedig átalakították az orgona regisztrációját is.  Kuczor Béla váci bazilikai kántor javaslatára és tervei alapján kivették a hangszerből a halk  Salicionál regisztert és helyette fúvós változatokat építettek be. (Ezt a helyi karnagy ellenezte, végül is azonban a  „váci elképzelés” győzött.)

 

HDkep27

 

Hitéleti beszámoló 1951. évről. Az előző évekhez képest töretlenül magas a keresztelések száma L.F. szerk. ( a V.P.K.L. anyagából)