HD 1930. év

1930. év

Az erre az évre eső jelentősebb  és – a mostani generációk szemével nézve érdekesebb –   események a következők voltak (L.F. szerk.)

Május 25-én nagy ünnepély volt Pécelen. A világháborúban hősi halált halt 125 péceli hős emlékére a Hősök szobrától a Rákos utcáig terjedő útszakaszt „ Hősök útjá”-nak nevezte el a község, mindegyik hős emlékére 1 fát ültetett , a fákat fém lapokkal látta el, a fém lapon a hős neve. A szépen sikerült ünnepély után a lelkészek megáldották a Hősök útját s átadták a rendeltetésének. A Hősök útján elvonulás zárta be az ünnepélyt. Legalább 3000 ember vett részt az ünnepségen.

Május 30-án tartott községi képviselőtestületi gyűlésen egyhangúlag elhatároztuk, hogy a Kör utcát „Szent Imre körút”-nak nevezzük el. E határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat az irattárban nyugszik 117/1930 sz. alatt.

Templom renoválása kívül-belül és új sekrestye építése vált szükségessé. Az egyháztanács 5474 P. összegért Birschl Árpád kőművesmesterrel elkészíttette. A munkálatok július 1-én fejeződtek be. A festő és mázoló munkákat, valamint a pótmunkákat az egyes családok adományai biztosították.

Aug. 3-án szentelte fel Dr. Hász István tábori püspök azt a művészies szent Imre oltárt, amelyet Katona György postafőtiszt, péceli Credo testvér készített 4 hónap alatt. A magyar szent koronát vitéz Balogh Pál credo-testvér faragta díjtalanul. Felejthetetlen szép ünnepély volt egész nap Pécelen. Az új oltárt felszentelése után a templomban helyeztük el, ahol egyik fődísz.