HD 1972. év

1972. év

[Erről az évről is mindössze egyetlen összeállítást leltünk fel, ez azonban  rövidsége ellenére olyan tömör és annyi adatot tartalmaz, mint egy „mini” Historia Domus.  Halász Endre plébános  1972. szeptember 10-én beszámolót tartott Dr. Bánk József váci püspök előtt  Pécel 50 éves önállóságáról. Ebben  röviden vázolja  az önállóvá válás menetét, a legnagyobb formátumú plébánosok (Mészáros István és dr. Rajz Mihály) működését, a fogadalmat, az 1951 után előállott új helyzetet, az ebben a helyzetben a község lelki gondozásáért tett lépéseket (keresztény oktatás, szentmisék száma, ezek háttere ( kápolna és minisztráns-szoba építése 1956-ban). Érintette az egyházi ingatlanok helyzetét, a zsinati tanítások gyakorlatba való átültetését, a szentségek kiszolgáltatásnak helyzetét, az önkéntes megajánlásokat, a közösség építésére tett lépéseket, stb. Minderre tekintettel  e helyütt nem emelünk ki részleteket, viszont a beszámolót teljes egészében  szerepeltetjük a  H. D. mellékletében. (L. F. szerk.)]
HDkep31
Hitéleti beszámoló az 1972-es évről

Különösen szembeötlő a vasárnapi öt (!!) szentmise (+ a görög liturgia). A tárgyévben történt a gázfűtés bevezetése a templomban(jelentős költséggel) L.F. szerk. (a V.P.K.L. anyagából)