HD 1988. év

1988. év

Az 1988. február 21-én megtartott ülésen a napirendi pont – szokásosan – az előző évi zárszámadás megvitatása volt. Dr. Pethő Ferenc előterjesztésében ismertette az egyházközségre és a templomra vonatkozó adatokat. Ebből kiderült, hogy az egyházközség 382.000,- Ft pozitívummal zárta az évet (az összeg takarékbetétben, illetve készpénzben van), a templomi költségvetés nullszaldós. A testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta.

A május 15-én megtartott rendkívüli ülésén számos témát vitatott meg a képviselő testület.

Május 22-én bérmálás lesz, amelyre 80 fiatal készül fel. Előtte szombaton bemutató a vizsgáról. Erre a képviselőtestület néhány tagját is meghívják. A bérmálási szentmise után fogadás a hittanterembe

Június 24-én autóbusz indul Ausztriába a Szentatya látogatására. Az egyházközségi zarándoklat pedig június 12-én lesz Máriaremetén.

Június második felében hittanbeíratások lesznek, erre a szülőket figyelmeztetni kell.

A templomtető tatarozási, illetve állagmegóvási munkái megkezdődnek, a szerkezetet Xylamonnal tartósítják. A tervezett költségvetés kb. 800.ezer forint. A testület megszavazta a munkálatok megkezdését.

Módosította a testület a temetői sírhely /kripta árakat. Egyúttal differenciálta is azokat, attól függően, hogy melyik sorban fekszenek, hány évre váltották meg azokat, illetve hogy péceli vagy nem péceli lakosról van-e szó.

Elhangzott továbbá, hogy a hívek képzésén is gondolkodni kellene, annak érdekében, hogy a lelkipásztori munkában segítséget tudjanak nyújtani.

A szeptember 18-i ülésen szintén számos témát tárgyaltak meg a képviselők:

-A plébános beszámolt a tatarozások állásáról. Jó hír, hogy a templomról nem kell a teljes vakolatot leverni. A búcsúra átrakják a kerítést és tatarozzák a körkápolnát is a temetőben. A munkálatokhoz a hívek anyagi hozzájárulását kérik. Ezt a búcsú napján hirdetik.

– A gazdasági szakterület beszámolt a temetői kripták értékesítésének állásáról, valamint arról, hogy a helyi tanács megadja az engedélyt a rákoscsabai vevőknek a kripta megváltásához. A használatba adás 60 évre szól, és a férőhelyektől függően 40-50-60 ezer forint az áruk. Ez meghosszabbítható 10 évre 10 ezer forintért.

– A templombúcsú vendége Dr. Kállay Emil lesz.

– A felnőttek továbbképzéséhez plébános atya összeállított egy képzési kalauzt, ennek anyagát az egyházmegyei hatóság jóváhagyta. Az oktatás megkezdődhet, első alkalommal a búcsú utáni vasárnap.

– Október első vasárnapján lesz az öregek és betegek vasárnapja. Aki közre tud működni a rászorulók szállításában, jelentkezzen. A nagyközségi tanács felkérte az egyházközséget, hogy működjön közre a betegek és az öregek támogatásában. Ennek kapcsán a testület tagjai meglátogattak mintegy 200 olyan személyt, aki a tanács névsorában szerepel. Közülük 70 fő nem kért segítséget. 25 rászorulót máris támogatnak.

November 20-án tartotta a képviselőtestület az év utolsó ülését.

A fő téma a következő év költségvetése, amelyet Dr. Pethő Ferenc ismertetett. A hozzászólásokban – az energiahordozók várható emelésére tekintettel – javaslat hangzott el a plébános fizetésének és a különböző térítések (pl. benzinköltség) mértékének emelésére. Ugyanígy az irodai dolgozók esetében is. Ezeket azonban a plébános elhárította.

Azt az álláspontot képviselte, hogy inkább az utca-apostolok számát és tevékenységét kellene fellendíteni annak érdekében, hogy az egyházközséghez tartozók minél nagyobb számban legyenek tájékozottak az egyházközség dolgairól és szükségleteiről. Most ugyanis csak az idetartozó családok egy része van a kellő ismeretek birtokában.

Elhangzott továbbá, hogy a temető kerítését meg kellene javíttatni a sírhelyek és kripták árából. Ugyancsak indokolt lenne a temető bővítése is valamilyen tartalék terület segítségével. A testület a költségvetést egyhangúlag elfogadta.