HD 1984. év

1984. év

A képviselőtestület 1984. szeptember 9-i ülésén számos napirendi pont szerepelt.

A plébános  tájékoztatást adott a temetőben elvégzett munkákról (elsősorban a parkolóval összefüggésben), az azokra kifizetett összegekről. Szó esett a ravatalozó épületén és annak előterében elvégzett munkákról is. A temető általános rendjével kapcsolatban égető probléma a szemét kérdése (takarítás, tárolás, szállítás), illetőleg az ehhez szükséges rendszeres anyagi fedezet. A testület elfogadta a beterjesztett temetőrendezési tervet, a szemétszállításra pedig évi 50.000.- forintot szavazott meg.

Fila atya javaslatot terjesztett a testület elé egy hittanterem (és a hozzá kapcsolódó kiegészítő helyiségek, pl. WC-csoport) megterveztetésére, illetőleg a jövőbeni kivitelezésére, amelynek hossza megegyezik a templom teljes szélességével, a szélessége pedig kb. 6 méter. Ezek a méretek elegendően nagyok egy közösségi tér kiépítéséhez. Az előterveket Kókai János és munkatársa társadalmi munkában elkészíti. A becsült költségeket (kb. 800ezer – 1 millió forint) külön gyűjtésből lehetne előteremteni. [ A hittanterem megépítésének gondolatát, illetve annak helyességét az azóta eltelt évek-évtizedek teljes mértékben igazolták .- L.F. szerk.]

A bérmálás tervezett időpontja október 14, délelőtt. Érsek-püspök atya személyesen jön kiszolgáltatni a bérmálás szentségét. A szükséges lelki felkészítés megkezdődött. A felkészítést vizsga fogja lezárni. Javaslat hangzott el egyházközségi szervezésű lelkigyakorlat megtartására a leányfalui lelkigyakorlatos házban. Ennek szervezője a Karitász vezetője. Elvileg 22 fő jelentkezhet, elsősorban házaspárok vehetnek részt rajta.

A december 15-i ülés fő napirendi pontja a következő évi költségvetés megvitatása és elfogadása volt. Számos hozzászólás hangzott el, ezek elsősorban a támogatások összegével kapcsolatban. Az előterjesztéssel kapcsolatos eltérő véleményeket mutatja, hogy azt végül is nem egyhangúlag, hanem három ellenszavazattal és két tartózkodással fogadták el a jelenlévők.

A további napirendek között számos ügy szerepelt:  a hittanterem építésével kapcsolatos költségvetés és  az előzetes tervek bemutatása; az ezzel összefüggő gyűjtés meghirdetése.

A testületben személyi okok miatt változások történtek. Az ülés megvitatta továbbá a különböző lelki programokat (pl. lelkigyakorlat Leányfalun, szentségimádás, Jézus Szíve ünnep , mint fogadalmi örökség- megtartása, stb.)