HD 1954. év

1954. év

(……)

Halász Endre atya 1951-ben kapott plébánosi kinevezést Pécelre és 33 esztendőn át, 1984-ig volt az egyházközség vezetője. Jómagam csupán 1951-1957 között voltam ministránsa. 1954-ben, a Mária évben bérmálkoztam László testvéremmel. A bérmálást Dr.Pétery József megyéspüspök végezte. Jól emlékszem arra, hogy megbérmálásom után – Halász atya javaslatára – én lettem az egyik fiú bérmaszülője, mivel családjából senki sem vállalta ezt a feladatot. Anikó és András testvérem valószínűleg ugyanebben az évben voltak elsőáldozók, Zsolt és Gábor testvérem pedig a későbbi években. Természetesen ők is mindnyájan Pécelen részesültek a bérmálás szentségében Halász atya működése idején.

(….)

Az ő idejében történt a régi szentély átalakítása. A felső kör alakú ablakokkal a szentély új megvilágítást kapott, két oldalt tágítható íves ajtók kerültek beépítésre. A hátsó homorú falon Takács István mezőkövesdi festőművész nagyon szép – Szűz Máriát és a kis Jézust ábrázoló – freskót festett, a mennyezeten pedig a hét szentség képét helyezte el. Úgy gondolom, hogy ezek az 1954-es Mária évben készültek. Sor került a templombelső kifestésére is. Később a művész a templomhajó elején két oldalt még festett képeket az ablaknyílások megszüntetése után. A szentély átalakítása során elkészült az új szembemiséző oltár és a tabernákulum.

( dr. Pethő Ferenc visszaemlékezésének 1954-re vonatkozó részei. A teljes írás a honlapon  található. L.F. szerk)

HDkep28

Ez a felvétel a Kis Szt. Teréz, Szt. József és a szegények miséjének perselye pénztárkönyvéről készült, az 1954. évi adatokkal L.F. szerk. ( a V.P.K.L. anyagából)

Elsőáldozók_1954

Az alábbi írásokat a Váci Püspöki és Káptalani Levéltárban fedeztem fel 2021-ben; azok a templomunk előtt álló Lourdes-i barlanghoz kapcsolódnak.(L.F.szerk)