HD 1935. év

1935. év.

Ebben az évben több említésre méltó esemény történt (L.F.szerk.)

Február 8-án tartotta az egyház[községi képviselőtestület] alakuló gyűlését. Egyhangúlag megválasztattak: elnök és pénztáros: Péch Ödön, jegyző: vitéz Cserey József, egyházgondnok: Katona György, temetőgondnok: Fábry Endre. Egyháztanács, rendes tagok: Demkó Ferenc, Horváth Kálmán, Imregh Béla, Jávor …(?), Kertész István, Sztankó István, Újváry Imre, Bokréta György, Bajcsi Ferenc, Michelzen János, póttagok: Puskás Rezső, Wurm László, Dobiás Lajos, Körlaki András. Számvizsgáló bizottság: Imregh Béla, Katona György, Újváry Imre. Névjegyzék elkészítő bizottság: Horváth Kálmán, Kubinyi Gyula, Vargha Ferenc. Felszólamlási választmány: világi elnök: Simongáti Győző, Tulok Jenő, Maurer Ferenc, Kubinyi Iván.

Július elején özv. Laczkó Istvánné immár budapesti lakosnak az Egyház 1000 P-t kifizetett s az utolsó részlettel a 3000 pengős plébánia telek ára teljes kiegyenlítést nyert.

Bejegyzés (szignó)      Dr. Wimmerth Béla sk. főesperes

Ez évben rótta ki először az egyháztanács az egységes kezelésben a fejadót. 27-en megfellebbezték. Mind a 27 fellebbezést a vármegye közigazgatási bizottságának adóügyi bizottsága elutasította.

Július 8-án éjjel ismeretlen tettesek a plébánia gazdasági épületét felgyújtották, amely porrá égett, a fáspincébe a teraszról lehozott ülőpárnákat szeszbe mártva bedobták a fáspincébe, hogy tüzet csináljanak s az új épületet felgyújtsák. Pincében a rőzse tüzet fogott, de a belső tüzet eloltották a tűzoltók. Bartha (?) Marika házvezetőnő a füsttől majdnem megfulladt. Ugyanez éjszakán a lelketlen bűnözők 40 gyümölcsfát és 30 szőlőt kivágtak. A plébános a gyújtogatás előtt Szarvasra (?) utazott rokoni látogatásra. A gazdasági épületet a biztosító társaság felépíttette.

Aug. 20. Katona György postafelügyelő egyházgondnok a Kettős Társulat költségén

saját találmányú gyurmájából díszes Mária oltárt csinált. Kiszel Sárika a szent sír elé szép függönyt készített. Az így felékesített oltárt aug. 20-án szentelte fel Molnár Zsigmond maglódi esperesplébános.

Szept. 7-én fejeződött be az iskola átalakítása. A költségekhez a kultuszminisztérium 800 P. segéllyel járult hozzá.

Szept. 27-én Bajcsi Ferenc és neje a plébánia homlokzatán kihagyott mélyedésbe Jézus Szíve szobrot adományozott. ( A szobor a helyén töltött hosszú idő alatt az időjárás viszontagságai miatt tönkrement és 2005. évet követően a plébánia környékét érintő átalakítási munkák során lekerült a helyéről. Jelenleg a sekrestye padlásán található. A felvétel 2019. február 15-én készült.)

Okt. 1-én P. Polgár S.J. az iskolás gyermekeknek nagyszerű sikerrel gyermek-lelkigyakorlatot tartott 3 napig.

 

1936. év.

Erről az időszakról nem található bejegyzés (L.F.szerk.)