HD 1938. év

1938. év.

(Ld. az előző évhez tett szerkesztői megjegyzést – L.F. szerk.)

Jan. 23-án tartotta az újonnan megválasztott képviselőtestület alakuló gyűlését. Elnök és pénztáros: Péch Ödön, egyházgondnok: Katona György, jegyző : vitéz Cserey József, temetőgondnok: Fábry Endre; egyháztanács, mint iskolaszék tagjai: Demkó Ferenc, Bokréta Gyula, Dóbiás Lajos, Horváth Kálmán, Imregh Béla, Jávor Henrik, Körlaki András, Michelzen János, Puskás Rezső, Gerinczy Károly, Sziklay László, Tricska Viktor; póttagok: Droszt (?) Artúr, Maurer Ferenc, Bartos Mihály. Számvizsgáló bizottság: Imregh Béla, Katona György, Maurer Ferenc; névjegyzék előkészítő bizottság: Horváth Kálmán, Kubinyi Iván, vitéz Lajosbányai Károly; felszólamlási választmány: világi elnök: Muzsik (?) Sándor, Wurm László, Varga Béla, Illés Pál.

Febr. 13-án a péceli leányok Jézus Szíve szövetsége a templomra ajtórácsot készíttetett, hogy napközben bárki szentségimádást végezhessen.

Febr. 20-án Sztreczka (?) Ernő vendégszereplésével euch. napot tartottunk.

Április 3-án a Jézus Szíve szövetség asszonycsoportja a szentségtartót és …(?) tartót tűzben megaranyoztatta 100 P. költséggel.

Április 17-re elkészült a temető elülső drótkerítése, amelyet Bredár Mihály temetőőr készített el díjtalanul. A hozzávaló anyag 300 P-be került.

Május 22-én szenteltük fel a Vida Sándor és családja által a saját telkükön, a Pesti u 21. sz. alatt felállított szent keresztet.

Lelkigyakorlatos ház

Július 3-án szentelte fel Hanauer István váczi püspök úr a Jézus Szíve Népleányok 2 emeletes női lelkigyakorlatos házát. Az épület 180 000 P-be került!!!

Aug. 20. Végh Imréné a főoltárra, az áldoztató asztalra, a prédikálószékre, a szentségmutató alá, valamint a 2 virágállványra gyönyörűséges, értékes terítőket kézimunkázott.

A Szent István jubileumi év emlékére a péceli egyházközség 1 drb 339 kg-os, a női társulatok pedig 78 kg-os harangot öntettek. Azonkívül a harangok alá vasállványzatot készíttetett az egyházközség közadakozásból. A két harang és a vasállványok vállalási összege 1900 P. A harangokat szent István ünnepén szentelte fel Lokaicsek Károly kerületi esperes.
Harangok

A harangok felirata (a feliratok szövege nyomtatott nagybetűvel készült,
tengelyirányban szimmetrikus elhelyezéssel)

A Jézus Szíve harang (lélekharang)

egyik oldal:

Jézus Szentséges Szíve

jöjjön el a Te országod

másik oldal:

Szentháromság egy Isten dicsőségére

Budapesten 1938.évben megtartott

XXXIV. Eucharisztikus világkongresszus emlékezetére,

valamint dicsőséges első szent királyunk Szent István halálának

900 éves évfordulója alkalmából ünnepelt kettős szentév emlékezetére

a péceli rózsafüzér társulat és a Jézus Szíve Társulat valamint a Jézus Szíve Szövetség

leánycsoportja buzgóságából e jubileumi

Jézus Szíve harangot 1938.évben öntötte Szlezák László harangöntő

Magyarország aranykoszorús mestere Budapesten

 

 

A Szent Erzsébet harang

egyik oldal:

Szent Erzsébet tiszteletére

2451. sz.

másik oldal:

öntette Schwachoffer Lajos 1899.

Budapesti Szivattyú és Öntöde R.t. ezelőtt Walser Ferencz

 

 

Szent István harang

egyik oldal:

”Hol vagy István király

Téged magyar kíván!”

másik oldal:

Szentháromság egy Isten dicsőségére !

A Budapesten 1938. évben megtartott XXXIV.

Eucharisztikus Világkongresszus emlékére

valamint dicsőséges első szent királyunk Szent István halálának

900. éves évfordulója alkalmából ünnepelt kettős szentév emlékezetére

a péceli Credo Egyesület kezdeményezésére a péceli buzgó hívek adakozásából

Mészáros István plébános lelkipásztorkodása alatt

Fábry Endre Credo elnök idejében

Schundtner Jakab és többek buzgó közreműködésével e jubileumi

Szent István harangot

1938. évben öntötte Szlezák László harangöntő

Magyarország aranykoszorús mestere Budapesten

 

Bejegyzés: Vidi + Stephanus episcopus sk.

Szept 25-én piros, fehér, zöld és fekete miseruhákat, valamint sok felszerelési tárgyat szereztem be 351.90 P. értékben.

Szentkép a lelkigyakorlatos ház felszentelése kapcsán ( Ugrai Sándorné szívességéből)